Grafika

Grafika

Grafika – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku grafika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku grafika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia i teoria sztuki
 • zagadnienia kultury współczesnej
 • formy i działania przestrzenne
 • edytory grafiki, liternictwo i typografia
 • struktury wizualne
 • grafika ilustracyjna
 • projektowanie graficzne
 • psychologia reklamy

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to jedna z największych szkół wyższych w regionie. W bogatej ofercie dydaktycznej, zbudowanej na bazie siedmiu wydziałów, kandydaci odnajdą kierunek Grafika, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Głównym założeniem nauki jest pozyskanie wykształcenia artystycznego w zakresie grafiki warsztatowej, użytkowej oraz działań pokrewnych, w szczególności multimedialnych – w oparciu o pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Studenci pozyskują wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie oraz nabywają umiejętności analizowania zjawisk sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym.

W programie nauczania znajdziemy następujące przedmioty: historia i teoria sztuki, zagadnienia kultury współczesnej, formy i działania przestrzenne, edytory grafiki, liternictwo i typografia, struktury wizualne, grafika ilustracyjna, projektowanie graficzne, psychologia reklamy, metodologia teorii sztuki, autopromocja i marketing sztuki, podstawy multimediów. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Grafiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w wydawnictwach, telewizji, agencjach graficznych, agencjach reklamowych, galeriach sztuki, instytucjach wystawienniczych, instytucjach kulturalnooświatowych, szkolnictwie.

Dokąd na studia? Takie oraz podobne pytania zadaje sobie większość kandydatów. Aby ułatwić im podjęcie tej ważnej decyzji, zapytajmy: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Daria, studentka Grafiki mówi:

„Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to miejsce dla wszystkich, niezależnie od tego jakie mają zainteresowania i czego chcą się uczyć. Na tej uczelni spotykają się fizycy, matematycy, ale także artyści. To świetna uczelnia, którą gorąco polecam.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Grafikę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Grafika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • określania ram czasowych poszczególnych epok,
 • technik w obszarze działań rysunkowych,
 • aranżacji elementów formalnych na płaszczyźnie,
 • środków wyrazu odpowiednich dla grafiki ilustracyjnej,
 • współczesnych narzędzi projektowych,
 • projektowania komunikatów wizualnych,
 • technicznej realizacji obrazu graficznego,
 • zasad kompozycji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Grafika:

Absolwent kierunku Grafika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • telewizji,
 • agencjach graficznych,
 • agencjach reklamowych,
 • instytucjach wystawienniczych,
 • galeriach sztuki,
 • instytucjach kulturalnooświatowych,
 • szkolnictwie.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest świadectwo maturalne; egzamin wstępny: I etap – rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac, II etap – egzamin praktyczny

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryteria kwalifikacji: Przegląd prac kandydatów (teczki). Dorobek artystyczny przedstawiony do oceny musi zawierać ok. 25 prac rysunkowych, fotograficznych, graficznych, projektowych, multimedialnych, itp. P

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia artystyczne wybrać

Studia na kierunku Grafika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia artystyczne w Krakowie

UP im. KEN kierunki

Jakie są kierunki artystyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Sztuki UP

Komentarze (0)