Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • termodynamika
 • elektromagnetyzm i optyka
 • botanika i mykologia
 • klimatologia i meteorologia
 • technologiczne podstawy ochrony środowiska
 • elementy fizyki jądrowej
 • hydrologia i oceanografia

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to istotny ośrodek akademicki. Na liście proponowanych kierunków kształcenia odnajdziemy, miedzy innymi, kierunek Ochrona środowiska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru nauk matematyczno- przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych, leśnych i ścisłych. Studenci poznają procesy zachodzące w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko, jak również zagadnienia technologiczne, rolnicze i leśne istotne dla ochrony środowiska. Ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Krakowie to także nabycie umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, posługiwania się fachową literaturą oraz interpretowania przepisów prawnych w zakresie działalności gospodarczej.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: termodynamika, elektromagnetyzm i optyka, botanika i mykologia, klimatologia i meteorologia, technologiczne podstawy ochrony środowiska, elementy fizyki jądrowej, hydrologia i oceanografia, podstawy zarządzania środowiskiem, ekologia ogólna, alternatywne źródła energii elektrycznej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ochrony środowiska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska, służbach ochrony środowiska, parkach narodowych i krajobrazowych, laboratoriach badań środowiska, biurach planowania przestrzennego, społecznych organizacjach ekologicznych.

Na której uczelni rozpocząć studia? Kandydaci czasami nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny jest wybór zdobywania wykształcenia. Jeśli wybór pada na Kraków, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Agnieszka, studentka Ochrony środowiska mówi: 

„Chyba każdy chce studiować na dobrej, znaczącej i prestiżowej uczelni. Wtedy nauka sprawia olbrzymią przyjemność. Ja też chciałam znaleźć się na czołowej uczelni i spełniać się w realizacji zainteresowań. Dlatego studiuję na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ochronę środowiska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • klasyfikacji podstawowych grup organizmów,
 • interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • identyfikacji zagrożeń ekologicznych,
 • posługiwania się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody,
 • interpretacji zjawisk i procesów klimatologicznych, meteorologicznych i hydrologicznych,
 • zarządzania środowiskiem.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska,
 • służbach ochrony środowiska,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • urzędach konserwatorskich,
 • laboratoriach badań środowiska,
 • zakładowych służbach ochrony środowiska,
 • biurach planowania przestrzennego,
 • społecznych organizacjach ekologicznych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Ochrona środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

UP im. KEN kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Geograficzno-Biologicznym UP

Komentarze (0)