Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

13.06.2022

Pedagogika specjalna – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 2022

Studia na kierunku pedagogika specjalna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej to studia magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku pedagogika specjalna w APS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika specjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • emisja i higiena głosu
 • problemy współczesnej cywilizacji
 • historia wychowania
 • teoria wychowania
 • edukacja integracyjna i włączająca
 • psychologia ogólna
 • historia kształcenia specjalnego
 • diagnostyka w pedagogice specjalnej

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to uczelnia o historii sięgającej początku lat 20 XX wieku. W ofercie dydaktycznej, pod literą „P” kandydaci odnajdą kierunek Pedagogika specjalna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem nauki na Kierunku Pedagogika specjalna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jest pozyskanie umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Pedagogika specjalna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Grzegorzewskiej w Warszawie to znajomość filozoficznych, psychologicznych oraz społecznych koncepcji człowieka, stanowiących teoretyczne podstawy rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji, jak również procesów komunikacji społecznej oraz ich prawidłowości i zakłóceń.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty, jak: emisja i higiena głosu, problemy współczesnej cywilizacji, historia wychowania, teoria wychowania, edukacja integracyjna i włączająca, psychologia ogólna, historia kształcenia specjalnego, diagnostyka w pedagogice specjalnej, psychopatologia rozwoju, etyczne problemy współczesności, antropologia kulturowa, pedagogika specjalna porównawcza, integracja społeczna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pedagogiki specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie będą mogli wykorzystać w przedszkolach, szkołach specjalnych i integracyjnych, poradniach rehabilitacyjnych, placówkach oświatowych, centrach wsparcia rodziny, zespołach wczesnego wspomagania, placówkach wczesnej interwencji, świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, strukturach pomocy społecznej.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to czas, w którym kandydaci zadają sobie wiele pytań. Która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie oraz dobry start w przyszłość? Jakie ma Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie opinie? Dominika, studentka Pedagogiki specjalnej mówi:

„Dopiero rozpoczęcie studiów w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie otworzyło mi oczy i uświadomiło jak ważną dyscypliną jest Pedagogika specjalna. To uczelnia, która wprowadza we wszystkie zagadnienia, wszystkie tajemnice związane z daną dziedziną. To fantastyczne miejsce. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA - ważne informacje

Pedagogika specjalna studia Warszawa

Pedagogika specjalna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę specjalną:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji,
 • rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym, pedagogicznym oraz społecznym,
 • procesów komunikacji społecznej oraz ich prawidłowości i zakłóceń,
 • różnych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących,
 • projektowania i prowadzenia badań w pedagogice specjalnej,
 • zasad i norm etycznych,
 • pomocy przedmedycznej,
 • struktury i funkcji systemu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika specjalna:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • żłobkach,
 • przedszkolach,
 • szkołach specjalnych i integracyjnych,
 • poradniach rehabilitacyjnych,
 • placówkach oświatowych,
 • centrach wsparcia rodziny,
 • zespołach wczesnego wspomagania,
 • placówkach wczesnej interwencji,
 • świetlicach środowiskowych,
 • ogniskach wychowawczych,
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • strukturach pomocy społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Komentarze (0)