Prawo

Prawo

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - kierunki studiów

Prawo – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku prawo na Uczelni Łazarskiego w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logika prawnicza
 • powszechna historia prawa
 • historia prawa polskiego
 • prawo rzymskie
 • etyka
 • psychologia
 • prawo cywilne
 • prawo karne
 • prawo administracyjne

 

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie szkoła wyższa z tradycjami sięgającymi ćwierć wieku. W ofercie dydaktycznej, skupionej wokół najpopularniejszych dyscyplin, kandydaci pod literą „P” odnajdą kierunek Prawo, prowadzony na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa oraz teorii i filozofii prawa, a także wiedzą specjalistyczną z obszaru nauk społecznych i ekonomicznych. Studenci zdobywają wiedzę konieczną do zdania egzaminu na aplikacje prawnicze, jak również umiejętności z zakresu technik negocjacyjnych, komunikacji oraz psychologii.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów, jak: logika prawnicza, powszechna historia prawa, historia prawa polskiego, prawo rzymskie, etyka, psychologia, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo pracy, postępowanie cywilne, prawo finansów publicznych, kontrola państwowa, medycyna sądowa, postępowanie karne skarbowe, polityka społeczno- gospodarcza.

A co po studiach? Absolwenci Prawa w Uczelni Łazarskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w zawodach prawniczych, takich jak: sędzia, adwokat, prokurator, notariusz, radca prawny, komornik, referendarz sądowy.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uczelnia Łazarskiego w Warszawie opinie? Łukasz, student Prawa mówi:

„Uczelnia Łazarskiego w Warszawie to uczelnia inna niż wszystkie. Studia tutaj to przygoda i praktyczne przygotowanie do drogi zawodowej. Polecam każdemu.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PRAWO - ważne informacje

Prawo studia Warszawa

Prawo studia

Prawo studia online

Prawo studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo w Uczelni Łazarskiego w Warszawie:

Absolwent kierunku Prawo w Uczelni Łazarskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • logicznej analizy zdarzeń i procesów,
 • uzasadniania twierdzeń,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa cywilnego,
 • postępowania administracyjnego i sądowo- administracyjnego,
 • zasad prowadzenia procesu karnego i funkcjonowania organów procesowych,
 • zasad systemu ubezpieczeń społecznych oraz jego organizacji i funkcjonowania,
 • prawa międzynarodowego publicznego,
 • specyfiki prawa wspólnotowego.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo w Uczelni Łazarskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • sędzia,
 • adwokat,
 • prokurator,
 • notariusz,
 • radca prawny,
 • komornik,
 • referendarz sądowy,
 • dyplomata,
 • ekspert podatkowy,
 • mediator.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)