Germanistyka

Germanistyka

Germanistyka

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Germanistyka – Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie 2020/2021

Studia na kierunku germanistyka w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku germanistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • kultura myślenia i sztuka argumentacji
 • gramatyka z elementami pisania
 • retoryka praktyczna
 • praktyczna nauka pierwszego i drugiego języka obcego
 • wstęp do teorii komunikacji
 • podstawy psycholingwistyki
 • fonetyka praktyczna
 • gramatyka kontrastywna
 • sprawności zintegrowane e-learning

 

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że nauka języków obcych to bardzo dobra inwestycja. Ale nawet w gronie popierających ten pomysł mogą znaleźć się osoby, które zadadzą pytanie: „ale który język wybrać i poświęcić mu swoją uwagę?”. Nie trzeba być specjalnie zorientowanym, aby wiedzieć, że język niemiecki należy do najpopularniejszych i najważniejszych. Jeśli zdecydujemy się poznać wszystko, co wiąże się z językiem naszych zachodnich sąsiadów, to warto zwrócić uwagę na Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie, która oferuje Filologię niemiecką, czyli Germanistykę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Germanistyka w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie realizowany jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Celem tych studiów jest nabycie umiejętności sprawnego, swobodnego i poprawnego posługiwania się językiem niemieckim, rozumienia i tworzenia tekstów o różnym charakterze, czy też analizowania i interpretowania zjawisk językowych. Studenci otrzymują możliwość zrozumienia złożoności mechanizmów komunikacji międzykulturowej, zgłębienia sztuki argumentacji, poznania zasad wystąpień publicznych, jak również określenia przyszłego zawodu związanego z językiem. Studiowanie Germanistyki w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie to wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

Studia na kierunku Germanistyka w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie przebiegają według czterech specjalizacji. Studenci wybierają spośród: Specjalizacji Tłumaczeniowej, Specjalizacji Nauczycielskiej, Specjalizacji Nauczycielsko- Tłumaczeniowej, oraz Specjalizacji Komunikacji w biznesie i administracji. Rozbudowany program nauczania zawiera takie przedmioty, jak: kultura myślenia i sztuka argumentacji, gramatyka z elementami pisania, retoryka praktyczna, praktyczna nauka pierwszego i drugiego języka obcego, wstęp do teorii komunikacji, podstawy psycholingwistyki, fonetyka praktyczna, gramatyka kontrastywna, sprawności zintegrowane e-learning, historia literatury krajów języka niemieckiego, emisja głosu, komputer w pracy tłumacza, korespondencja służbowa i handlowa.

Zaawansowana znajomość języka niemieckiego wiąże się z szerokimi możliwościami zawodowymi. Nieprawdą jest, że absolwenci studiów filologicznych mogą liczyć wyłącznie na pracę w szkolnictwie. Wybór jest znacznie, znacznie większy. Osoby, które ukończyły Germanistykę w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie znajdą zatrudnienie w organizacjach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów niemieckojęzycznych, biurach tłumaczeń, mediach, wydawnictwach, biurach podróży, instytucjach kultury, dyplomacji, czy też w korporacjach międzynarodowych. Co ważne, Niemcy oraz inne kraje niemieckojęzyczne to mocni gracze na arenie międzynarodowej, które funkcjonują w różnych, nierzadko bardzo odmiennych dyscyplinach. Skoro podstawą zawodowego sukcesu będą zaawansowane umiejętności językowe, to branż i sektorów, w których można się realizować na pewno nie zabraknie.

Wybór drogi kształcenia wyższego sprawia niektórym niemałe kłopoty. Jeśli kierunek studiów został wybrany – Germanistyka, to pozostaje odnaleźć odpowiednią szkołę wyższą. Czy to trudne zadanie? Uczelnie w Warszawie to ocean możliwości i szerokie spektrum wyboru. Ale jakie ma Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie opinie? Sylwia, studentka Germanistyki mówi:

„Studia w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie to najlepszy wybór. Wybierałam się na studia z myślą, że dowiem się po prostu wszystkiego, co wiąże się z językiem, kulturą, komunikacją w obszarze języka niemieckiego. I nie zawiodłam się. Polecam każdemu.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Germanistykę w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie:

Absolwent kierunku Germanistyka w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • językoznawstwa stosowanego,
 • historii literatury krajów niemieckojęzycznych,
 • współczesnego języka niemieckiego,
 • stosowania innowacji metodologicznych do analizy i interpretacji tekstu literackiego,
 • analizy kultury popularnej pod kątem jej wpływu na komunikację językową,
 • prawa autorskiego i zasad ochrony własności intelektualnej,
 • struktury i funkcji systemu edukacji,
 • prowadzenia spotkań, prezentacji i negocjacji,
 • tłumaczeń ustnych i pisemnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Germanistyka:

Absolwent kierunku Germanistyka w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • szkołach,
 • biurach tłumaczeń,
 • redakcjach czasopism,
 • wydawnictwach,
 • biurach i towarzystwach turystycznych,
 • instytucjach badawczych,
 • środkach masowego przekazu,
 • organizacjach międzynarodowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Rekrutacja na kierunek Germanistyka w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie nie uwzględnia przedmiotów priorytetowych.

*dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Germanistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Warszawie

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Komentarze (0)