Analityka medyczna

Analityka medyczna

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Analityka medyczna – Uniwersytet Jagielloński 2021

Studia na kierunku analityka medyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku analityka medyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia fizyczna
 • immunologia
 • histologia
 • fizjologia
 • biologia z genetyką
 • biochemia kliniczna
 • mikrobiologia
 • propedeutyka medycyny

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to uczelnia szczycąca się średniowieczną tradycją, którą łączy z dynamicznym rozwojem nowoczesnych kierunków nauki. W ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą, między innymi, Analitykę medyczną, prowadzoną na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych, oraz, co najważniejsze, medycyny laboratoryjnej. Studenci przygotowują się do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej w zakresie biochemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, serologii, transfuzjologii, genetyki medycznej, czy biologii molekularnej. Analityka medyczna na UJ to także nabycie umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami, zarządzania placówkami ochrony zdrowia publicznego.

Na liście przedmiotów realizowanych w toku nauki znajdują się takie zagadnienia jak: chemia fizyczna, immunologia, histologia, fizjologia, biologia z genetyką, biochemia kliniczna, mikrobiologia, propedeutyka medycyny, anatomia, biofizyka. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Analityki medycznej na UJ będą mogli wykorzystać w medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach opieki zdrowotnej, instytutach naukowo- badawczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, jednostkach kontrolno- pomiarowych.

 

Opinie

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Krakowa, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Ola, studentka Analityki medycznej mówi:

„Studiowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim to ogromny prestiż i wielka duma. To także motywacja do nauki, ciężkiej pracy, podwyższania swoich kwalifikacji i rozwijania umiejętności. Dla każdego studenta to wspaniała przygoda.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ANALITYKA MEDYCZNA - ważne informacje

Analityka medyczna studia Kraków

Analityka medyczna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Analitykę medyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Analityka medyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania struktur ludzkiego ciała oraz ich lokalizacji,
 • rozumienia wskazań do stosowania wybranych grup leków,
 • budowy histologicznej tkanek i narządów,
 • zasad regulacji odpowiedzi odpornościowej,
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • przemian biochemicznych zachodzących w żywym organizmie w warunkach fizjologicznych i patologicznych,
 • analizy instrumentalnej,
 • kalibracji metod analitycznych,
 • obliczania wyników analizy ilościowej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Analityka medyczna:

Absolwent kierunku Analityka medyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • medycznych laboratoriach diagnostycznych,
 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • jednostkach kontrolno- pomiarowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Analityka medyczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Farmaceutycznym UJ

Komentarze (0)