Analityka medyczna UJ

Analityka medyczna – Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to uczelnia szczycąca się średniowieczną tradycją, którą łączy z dynamicznym rozwojem nowoczesnych kierunków nauki. W ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą, między innymi, Analitykę medyczną, prowadzoną na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Analityka medyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim realizowany jest na Wydziale Farmaceutycznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych, oraz, co najważniejsze, medycyny laboratoryjnej. Studenci przygotowują się do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej w zakresie biochemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, serologii, transfuzjologii, genetyki medycznej, czy biologii molekularnej. Analityka medyczna na UJ to także nabycie umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami, zarządzania placówkami ochrony zdrowia publicznego.

Studia na kierunku Analityka medyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim nie dzielą się na specjalności, a liście przedmiotów realizowanych w toku nauki znajdują się takie zagadnienia jak: chemia fizyczna, immunologia, histologia, fizjologia, biologia z genetyką, biochemia kliniczna, mikrobiologia, propedeutyka medycyny, anatomia, biofizyka. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Analityki medycznej na UJ będą mogli wykorzystać w medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach opieki zdrowotnej, instytutach naukowo- badawczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, jednostkach kontrolno- pomiarowych.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Krakowa, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Ola, studentka Analityki medycznej mówi:

„Studiowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim to ogromny prestiż i wielka duma. To także motywacja do nauki, ciężkiej pracy, podwyższania swoich kwalifikacji i rozwijania umiejętności. Dla każdego studenta to wspaniała przygoda.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Analitykę medyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Analityka medyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania struktur ludzkiego ciała oraz ich lokalizacji,
 • rozumienia wskazań do stosowania wybranych grup leków,
 • budowy histologicznej tkanek i narządów,
 • zasad regulacji odpowiedzi odpornościowej,
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • przemian biochemicznych zachodzących w żywym organizmie w warunkach fizjologicznych i patologicznych,
 • analizy instrumentalnej,
 • kalibracji metod analitycznych,
 • obliczania wyników analizy ilościowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Analityka medyczna:

Absolwent kierunku Analityka medyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdzie zatrudnienie w:

 • medycznych laboratoriach diagnostycznych,
 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • jednostkach kontrolno- pomiarowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Analityka medyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdują się: chemia, biologia, fizyka i astronomia, matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Analityka medyczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Farmaceutycznym UJ

Komentarze (0)