Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

26.01.2022

Bezpieczeństwo narodowe – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w UJ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teorie bezpieczeństwa
 • międzynarodowe stosunki polityczne
 • międzynarodowe stosunki wojskowe
 • sztuka przetrwania
 • strzelectwo
 • zasady udzielania pierwszej pomocy

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to najstarsza uczelnia w Polsce i jedna z najstarszych w tym regionie Europy. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „B” kandydaci odnajdą kierunek Bezpieczeństwo narodowe, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, która pozwala na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych, gospodarczych i społecznych dotyczących bezpieczeństwa, zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Studenci uczą się postrzegania, rozumienia i analizowania istoty bezpieczeństwa, jego uwarunkowań, zależności i następstw w perspektywie funkcjonalnej, instytucjonalnej i strukturalnej. Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim to także umiejętności analizowania i stosowania zasad i norm prawnych, a także znajomość funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa w ujęciu zarówno jednostkowym jak i systemowym.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: teorie bezpieczeństwa, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki wojskowe, sztuka przetrwania, strzelectwo, zasady udzielania pierwszej pomocy. Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe na UJ będą mogli znaleźć zatrudnienie w zespołach reagowania kryzysowego, międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych, placówkach dyplomatycznych i konsularnych, instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Łukasz, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Uniwersytet Jagielloński to uczelnia inna niż wszystkie i nie są to puste słowa. Studia na UJ to ciekawa przygoda, bo nie dość że uczysz się na najlepszej i najsławniejszej uczelni, to jeszcze w najpiękniejszym mieście. Czego więcej chcieć od studiowania?”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

Bezpieczeństwo narodowe studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy przyczyn sukcesów i porażek w tworzeniu i umacnianiu państwowości,
 • procesów zachodzących w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych państw,
 • interpretacji przepisów prawnych,
 • analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem i jego zagrożeniami,
 • zbierania i hierarchizowania informacji,
 • organizacji akcji ratunkowej w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi,
 • oceny zgodności prawa polskiego z prawem międzynarodowym w obszarze bezpieczeństwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • zespołach reagowania kryzysowego,
 • międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych,
 • placówkach dyplomatycznych i konsularnych,
 • instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa,
 • ośrodkach doradczych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (2)

Ala odpowiedz

Witaj, ja skończyłam właśnie podyplomówkę z bezpieczeństwa na WSKZ, wszystko jest online. Wielki plus za to, że mogłam się uczyć kiedy chciałam, ja już pracuje w służbie celnej, dostałam możliwość awansu, więc dla mnie super opcja.

Marzena odpowiedz

Dzień dobry, a czy ktoś jest po studiach podyplomowych z tego zakresu? Czy można uzyskać kwalifikacje tylko na studiach I lub II stopnia? Mam studia magisterskie z socjologii i myślałam nad podyplomówką, ale nie ma jasno określonych rozporządzeń, lub nie mogę się odnaleźć.