Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

26.01.2022

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w UJ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomika mediów
 • teoria komunikowania masowego
 • metodologia nauk społecznych
 • metody i techniki ilościowe
 • analiza konwersacyjna
 • statystyka i analiza danych

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to uczelnia szczycąca się średniowieczną tradycją, którą łączy z dynamicznym rozwojem nowoczesnych kierunków nauki. W ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą, między innymi, Dziennikarstwo i komunikację społeczną, prowadzone na studia pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu dziennikarza oraz innych zawodów około-medialnych, związanych z szeroko rozumianą dziedziną komunikacji społecznej, między innymi public relations, rzecznictwem oraz reklamą.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: ekonomika mediów, teoria komunikowania masowego, metodologia nauk społecznych, metody i techniki ilościowe, analiza konwersacyjna, statystyka i analiza danych, badania realizowane on-line, produkcja i realizacja formatów telewizyjnych i radiowych, reklama i promocja, psychologia i socjologia komunikowania. A co po studiach? Absolwenci Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UJ znajdą zatrudnienie w redakcjach mediów tradycyjnych i internetowych, agencjach public relations, biurach poselskich, biurach rzecznika prasowego, reklamie, promocji, instytucjach publicznych.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Sebastian, student Dziennikarstwa i komunikacji społecznej mówi:

„Jeśli interesuje kogoś świat mediów i komunikacja, to studia na UJ będą spełnieniem marzeń i najlepszą szansą na zdobycie doświadczenia i rozwinięcie warsztatu. „

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - ważne informacje

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia Kraków

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dziennikarstwo i komunikację społeczną:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji podstawowych pojęć i kategorii socjologicznych,
 • analizy historii Polski na tle europejskich i światowych zjawisk historycznych,
 • identyfikacji modeli komunikowania,
 • funkcjonowania różnych instytucji politycznych,
 • mechanizmów rządzących rynkiem mediów periodycznych,
 • języka komunikacji społecznej,
 • zasad etyki i rzetelności dziennikarskiej,
 • prawa autorskiego,
 • pozyskiwania i opracowywania informacji pod kątem wybranej formy wypowiedzi dziennikarskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • redakcjach mediów tradycyjnych i internetowych,
 • agencjach public relations,
 • agencjach reklamowych,
 • biurach poselskich,
 • biurach rzecznika prasowego,
 • działach promocji,
 • instytucjach publicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)