Elektroradiologia

Elektroradiologia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Elektroradiologia – Uniwersytet Jagielloński 2021

Studia na kierunku elektroradiologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku elektroradiologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • procedury w radiografii ogólnej
 • radiografia ogólna
 • pierwsza pomoc
 • matematyka i podstawy biostatystyki
 • biofizyka
 • fizjologia
 • anatomia obrazowa

 

Uniwersytet Jagielloński dał początek szkolnictwu wyższemu w naszym kraju. Obecnie jest uczelnią, która szczyci się średniowieczną tradycją a także liczbą ponad pięćdziesięciu tysięcy studentów. Jakie kierunki mogą wybierać? Na przykład Elektroradiologię, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu fizycznych i technicznych podstaw samodzielnego wykonywania procedur medycznych diagnostyki obrazowej, radioterapii, medycyny nuklearnej oraz diagnostyki elektromedycznej. Studenci uczą się samodzielnie wykonywać i analizować poprawność wykonanych badań diagnostycznych oraz zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Elektroradiologia na Uniwersytecie Jagiellońskim to także wiedza na temat możliwych skutków niewłaściwego zastosowania aparatury elektromedycznej podczas procesu diagnostycznego i terapeutycznego, jak również znajomość zasad przeprowadzania testów kontroli jakości aparatów diagnostycznych i terapeutycznych.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: procedury w radiografii ogólnej, radiografia ogólna, pierwsza pomoc, matematyka i podstawy biostatystyki, biofizyka, fizjologia, anatomia obrazowa, procedury w radiografii specjalistycznej, patofizjologia i podstawy patomorfologii, podstawy diagnostyki obrazowej, testy kontroli jakości w elektroradiologii, wybrane zagadnienia z onkologii, wybrane zagadnienia z radioterapii. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Elektroradiologii na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w państwowych i prywatnych zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, zakładach audiologii oraz fizjologii klinicznej, firmach działających w sektorze marketingu sprzętu medycznego, instytucjach zajmujących się informatyką medyczną.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Niemal każdy kandydat wie, że nie jest to łatwe pytanie i znalezienie na nie odpowiedzi wcale łatwo nie przychodzi. Zatem, jak znaleźć idealną uczelnię? To proste. Jeśli chcemy studiować w Krakowie, należy zadać jedno pytanie: Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Paulina, studentka Elektroradiologii mówi:

„Uniwersytet Jagielloński to uczelnia, która w fantastyczny sposób łączy tradycję z nowoczesnością. Nauka tutaj to spełnienie marzeń.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ELEKTRORADIOLOGIA - ważne informacje

Elektroradiologia studia Kraków

Elektroradiologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Elektroradiologię na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Elektroradiologia na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawidłowych struktur komórek, tkanek, narządów i układów organizmu ludzkiego oraz biologicznych mechanizmów ich funkcjonowania,
 • procesów fizjologicznych człowieka oraz mechanizmów patofizjologii chorób,
 • zasad radiobiologii,
 • społecznych uwarunkowań zdrowia i choroby,
 • epidemiologii, profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • organizacji pracowni rentgenodiagnostyki i diagnostyki obrazowej,
 • zasad prowadzenia dokumentacji w zakładzie rentgenodiagnostyki i diagnostyki obrazowej,
 • budowy i zasad działania aparatury rentgenodiagnostycznej i diagnostyki obrazowej,
 • zasad wykonywania badań rentgenodiagnostycznych,
 • anatomii radiologicznej,
 • zastosowań klinicznych i podstaw technicznych radiologii interwencyjnej,
 • organizacji pracowni radioizotopowej, zakładu medycyny nuklearnej i oddziału leczenia radioizotopowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Elektroradiologia:

Absolwent kierunku Elektroradiologia na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach radiologii,
 • zakładach radioterapii,
 • zakładach medycyny nuklearnej,
 • zakładach audiologii,
 • zakładach fizjologii klinicznej,
 • firmach działających w sektorze marketingu sprzętu medycznego,
 • instytucjach zajmujących się informatyką medyczną.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, język angielski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Elektroradiologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ

Komentarze (0)