Geologia

Geologia

Geologia

26.01.2022

Geologia – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku geologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku geologia w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • hydrogeologia
 • metody stratygrafii
 • gleboznawstwo
 • analiza facjalna
 • geologia dynamiczna
 • chemia
 • statystyka
 • metodologia nauk przyrodniczych
 • mikropaleontologia ogólna

 

Uniwersytet Jagielloński to uczelnia, na której kształci się pięćdziesiąt tysięcy studentów. Na jakich kierunkach? Między innymi na Geologii, prowadzonej na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie bogatej wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z zakresu geologii stosowanej, hydrogeologii oraz ochrony i kształtowania środowiska. Studenci zgłębiają pojęcia geologii dynamicznej, tektoniki, geologii złóż, mineralogii i geochemii oraz zapoznają się geologią regionalną Polski i budową Ziemi. Geologia na Uniwersytecie Jagiellońskim to także znajomość aparatury, sprzętu i metod wykorzystywanych w terenowych i laboratoryjnych badaniach geologicznych, a także umiejętność pracy w grupie badawczej oraz planowanie i prowadzenie prac geologicznych.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: hydrogeologia, metody stratygrafii, gleboznawstwo, analiza facjalna, geologia dynamiczna, chemia, statystyka, metodologia nauk przyrodniczych, mikropaleontologia ogólna. A co po studiach? Absolwenci Geologii na UJ znajdą zatrudnienie w państwowej służbie geologicznej, przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych, komórkach poszukiwawczych i wydobywczych koncernów naftowych, geologicznej obsłudze kopalń, administracji państwowej, placówkach naukowych.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Damian, student Geologii mówi:

„Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to okres, w którym nikt się nie nudzi. Zajęcia, ćwiczenia, zajęcia terenowe – studenci Geologii swoje grafiki mają wypełnione po brzegi. To intensywne studia; fajne, ciekawe. Zapraszam każdego na UJ.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

GEOLOGIA - ważne informacje

Geologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geologię na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Geologia na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania metod matematycznych w rozwiązywaniu zagadnień geologicznych,
 • kartowania geologicznego powierzchniowego i wgłębnego,
 • opisu procesów chemicznych zachodzących w przyrodzie,
 • opisy procesów fizycznych dokonujących się w przyrodzie,
 • metod komputerowych w geologii,
 • czytania i interpretowania map geologicznych,
 • stosowania geochemicznych metod badawczych,
 • aparatury, sprzętu i metod wykorzystywanych w terenowych i laboratoryjnych badaniach geologicznych,
 • analizy warunków hydrogeologicznych oraz ich schematyzacji,
 • interpretacji i wizualizacji danych geologicznych za pomocą metod komputerowych oraz specjalistycznego oprogramowania geologicznego i graficznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geologia:

Absolwent kierunku Geologia na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • państwowej służbie geologicznej,
 • przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych,
 • komórkach poszukiwawczych i wydobywczych koncernów naftowych,
 • geologicznej obsłudze kopalń,
 • administracji państwowej,
 • placówkach naukowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)