Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 2021

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • systemy informatyczne w zarządzaniu
 • zarządzanie zmianą w doradztwie
 • programowanie
 • materiałoznawstwo
 • matematyka
 • socjologia
 • metrologia
 • wprowadzenie do przedsiębiorczości

 

Zarządzanie należy do grona najważniejszych i najczęściej poszukiwanych umiejętności. A gdy łączy się jeszcze ona z szerokim obszarem procesów produkcyjnych, to w czasach postępu technologicznego bywa niemal na wagę złota. Zarządzanie i inżynieria produkcji jest dziedziną, która łączy w sobie różne elementy, dlatego ten kierunek kształcenia skierowany jest do osób interesujących się procesami produkcyjnymi, funkcjonowaniem gospodarki, zagadnieniami z obszaru logistyki, eksploatacją maszyn technologicznych, czy też marketingiem środków produkcji. Wiedząc, że studia w Warszawie to bardzo duża przestrzeń, w której uczelni możemy uzyskać wykształcenie w omawianym zakresie? Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziemy w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie bogatej wiedzy, na fundamencie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Studenci zagłębiają się w zagadnienia projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, zarządzania kosztami i finansami, formułowania zadań z zakresu technologii. Ponadto, uczą się dostrzegać potrzeby ludzi, prawidłowo komunikować, a także zachowywać asertywnie, zarządzać czasem oraz radzić sobie ze stresem i sytuacjami, które takowy mogą wywołać. Zarządzanie i inżynieria produkcji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie to kierunek, który prowadzony jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, a po ukończeniu nauki absolwent otrzymuje tytuł inżyniera.

 

Jakie przedmioty składają się na program nauczania?

Na przykład: systemy informatyczne w zarządzaniu, zarządzanie zmianą w doradztwie, programowanie, materiałoznawstwo, matematyka, socjologia, metrologia, wprowadzenie do przedsiębiorczości, finanse, zarządzanie produkcją i usługami, logistyka w przedsiębiorstwie, statystyka, rachunkowość, badania operacyjne, mechanika i konstrukcja, zarządzanie personelem, planowanie i ocena inwestycji, koszty procesów, badanie i normowanie pracy.

Inżynieria to czynnik determinujący rozwój gospodarki, zatem wydaje się, że dla specjalistów obszar zatrudnienia jest bardzo, ale to bardzo szeroki. Gdzie znajdą zatrudnienie absolwenci Zarządzania i inżynierii produkcji? Osoby, które ukończyły ten kierunek mogą pracować w firmach produkcyjnych, instytutach naukowo- badawczych, hurtowniach materiałów, firmach doradczych, firmach audytorskich. Zdobyte wykształcenie jest także mocną podstawą do założenia własnej firmy produkcyjno- handlowej.

Kierunki studiów w Warszawie składają się na długą listę. Na niej zapisane jest także Zarządzanie i inżynieria produkcji. Znajdziemy ten kierunek na uczelni, o której opowiadamy, zatem warto wiedzieć:

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie opinie?

Dominik, student Zarządzania i inżynierii produkcji mówi:

„Nauka w WSM daje wiele satysfakcji, a także duży powód do dumy. To nowoczesna uczelnia, która odpowiada na zapotrzebowanie rynku, kształcąc prawdziwych specjalistów.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie i inżynierię produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania systemów zarządzania przedsiębiorstwem,
 • maszyn technologicznych i ich eksploatacji,
 • planowania i sterowania procesów wytwórczych,
 • marketingu środków produkcji,
 • metod statystycznych w zarządzaniu jakością,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • projektowania systemów zarządzania jakością procesów wytwórczych,
 • inżynierii systemów logistycznych,
 • projektowania i organizacji infrastruktury zakładów przemysłowych,
 • logistyki zaopatrzenia i dystrybucji.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach produkcyjnych,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • hurtowniach materiałów,
 • firmach doradczych,
 • firmach audytorskich.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Bełchatowie

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania i marketingu wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzania i marketingu w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska kierunki

Jakie są kierunki zarządzania i marketingu w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)