Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

13.06.2022

Ochrona środowiska – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku ochrona środowiska w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne II stopnia: 50

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka procesów przetwarzania energii
 • statystyka i modelowanie
 • genetyka
 • ewolucjonizm
 • chemiczny monitoring środowiska
 • zaawansowane metody analizy instrumentalnej

 

Uniwersytet Jagielloński to jedna z największych szkół wyższych w kraju. W bogatej ofercie kształcenia, kandydaci odnajdą kierunek Ochrona środowiska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem nauki jest uzyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych i nauk o środowisku. Studenci uczą się analizować procesy dokonujące się w przyrodzie, oraz wpływ człowieka na środowisko.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: fizyka procesów przetwarzania energii, statystyka i modelowanie, genetyka, ewolucjonizm, chemiczny monitoring środowiska, zaawansowane metody analizy instrumentalnej, fotochemia środowiska, ekotoksykologia, filozofia przyrody, polityka ochrony środowiska. A co po studiach? Absolwenci Ochrony środowiska na UJ znajdą zatrudnienie w organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska, służbach ochrony środowiska, parkach narodowych i krajobrazowych, laboratoriach badań środowiska, biurach planowania przestrzennego, społecznych organizacjach ekologicznych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Zuza, studentka Ochrony środowiska mówi:

„Uniwersytet Jagielloński to szansa na świetne wykształcenie i dobrą pozycję na wymagającym rynku pracy.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - ważne informacje

Ochrona środowiska studia Kraków

Ochrona środowiska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ochronę środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • klasyfikacji podstawowych grup organizmów,
 • interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • identyfikacji zagrożeń ekologicznych,
 • posługiwania się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody,
 • interpretacji zjawisk i procesów klimatologicznych, meteorologicznych i hydrologicznych,
 • zarządzania środowiskiem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska,
 • służbach ochrony środowiska,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • urzędach konserwatorskich,
 • laboratoriach badań środowiska,
 • zakładowych służbach ochrony środowiska,
 • biurach planowania przestrzennego,
 • społecznych organizacjach ekologicznych.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)