Studia nad Azją Centralną

Studia nad Azją Centralną

Studia nad Azją Centralną

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Studia nad Azją Centralną – Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński to historyczny fundament polskiego szkolnictwa wyższego. Kandydaci na uczelnię mogą wybierać spośród 130 kierunków kształcenia, a jednym z nich są Studia nad Azją Centralną, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat zagadnień społecznych, ekonomicznych i kulturowych Dalekiego Wschodu ze szczególnym podkreśleniem roli Azji Centralnej.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: język chiński, historia Chin, historia narodów na jedwabnym szlaku, wstęp do islamu, metody analizy tekstów naukowych, środowisko geograficzne Dalekiego Wschodu, grupy etniczne i mniejszości narodowe na Dalekim Wschodzie, język rosyjski, sztuka Azji Centralnej, logika, filozofia Dalekiego Wschodu, orientalizm. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Studiów nad Azją Centralną na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w administracji rządowej każdego szczebla, lokalnych instytucjach samorządowych, różnych instytucjach aktywności kulturalnej, mediach, agencjach badań rynkowych, agencjach Public Relations, stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki, handlu.

Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, które mają tę decyzję ułatwić.

 

Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie?

Patryk, student kierunku Studia nad Azją Centralną mówi:

„Każdy słyszał o Uniwersytecie Jagiellońskim i jego olbrzymim wpływie na polską kulturę i naukę. To chyba najlepsza reklama i nie trzeba dodawać, że studia na tej uczelni to ogromny prestiż i powód do dumy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Studia nad Azją Centralną:

Absolwent kierunku Studia nad Azją Centralną na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów polityki i gospodarki,
 • sztuki i filozofii Dalekiego Wschodu,
 • metod analizy tekstów naukowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Studia nad Azją Centralną:

Absolwent kierunku Studia nad Azją Centralną na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej,
 • lokalnych instytucjach samorządowych,
 • instytucjach aktywności kulturalnej,
 • mediach,
 • agencjach badań rynkowych,
 • agencjach Public Relations,
 • stowarzyszeniach,
 • fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki, handlu.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)