Architektura krajobrazu ZUT

Architektura krajobrazu – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

We współczesnym świecie nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że projektować można wszystko. Projektuje się budynki, specjalistyczne maszyny, badania naukowe, nie mówiąc już o odzieży i meblach. Projektuje się także krajobrazy. Jak to możliwe, skoro są one wytworem natury i człowiek nie posiada siły ingerowania w proces ich powstawania? Pytanie wydaje się zasadne, ale z drugiej strony przyświeca idea, mówiąca że człowiek od zawsze robił wszystko, aby upiększać swoje otoczenie, a także formować w taki sposób, aby przynosiło mu konkretne korzyści. Właśnie tym, w dużym skrócie, zajmuje się Architektura krajobrazu, którą odnajdziemy w ofercie dydaktycznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a jest ona prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Architektura krajobrazu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie realizowany jest na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, a także sztuk pięknych. Studenci nabywają umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka, a także przygotowują się do wykonywania prac inwentaryzacyjnych, wykonywania ocen szaty roślinnej, kierowania pracami realizacyjnymi. Oprócz uczestnictwa w zajęciach, studenci zobowiązani są odbyć praktyki. Są on organizowane w zakładach doświadczalnych uczelni i w firmach projektowo- wykonawczych, a obejmują takie zagadnienia, jak: urządzenie terenu, pielęgnowanie szaty roślinnej, budownictwo ogrodowe, rekultywacja terenów zdegradowanych, konserwacja obiektów zabytkowych.

Program studiów kierunku Architektura krajobrazu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie realizowany jest w oparciu o moduły. Harmonogram zajęć dzieli się na:

 • moduł przedmiotów kształcenia ogólnego,
 • moduł przedmiotów kształcenia podstawowego,
 • moduł przedmiotów kształcenia kierunkowego. 

Jakie są to przedmioty? Na przykład: ekonomia, biologia roślin, ekologia, geometria wykreślna, ochrona środowiska, grafika inżynierska, historia architektury i sztuki ogrodowej, planowanie przestrzenne, projektowanie krajobrazu, teoria i zasady projektowania, konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych ogrodów, projektowanie architektoniczno- urbanistyczne, programowanie i projektowanie terenów zieleni, kosztorysy i wycena projektu.

W czasach, w których większą wagę przywiązuje się do zabudowywania wolnych przestrzeni budynkami o wątpliwych walorach estetycznych, Architektura krajobrazu zdaje się być dziedziną na wagę złota. Niestety, w każdym mieście istnieją tereny, które niegdyś spełniały funkcje rekreacyjne, wypoczynkowe, bądź stanowiły po prostu obiekt zieleni, by później stać się obszarem budowy supermarketu, czy niepasującego do szerokiej przestrzeni bloku mieszkalnego. Czy to oznacza, że wykształceni architekci krajobrazu mają jeszcze możliwość wykorzystywania swojej wiedzy i umiejętności? Na szczęście, tak. Bez obaw. Absolwenci Architektury krajobrazu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, pracowniach architektonicznych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, placówkach naukowo- badawczych, pracowniach konserwacji zabytków.

Architektura krajobrazu zyskuje na znaczeniu i staje się coraz popularniejszym kierunkiem studiów, co oczywiście można uznać za pozytywne i optymistyczne zjawisko. Coraz częstsze pojawianie się w ofertach dydaktycznych uczelni może jednak wywołać wśród kandydatów zagubienie. Którą szkołę wyższą wybrać? Kierunek kształcenia ustalony, ale na której uczelni go zgłębiać?

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Kamila, studentka Architektury krajobrazu mówi:

„Zawsze uważałam, że miasta z niewielkimi obszarami zieleni są bezduszne; jakby nie były wybudowane po to, aby mieszkali tam ludzie. Kocham zieleń i moim zdaniem jest ona nierozerwalną częścią miasta; jak ulice, chodniki, latarnie, sklepy i urzędy. Dlatego studiuję Architekturę krajobrazu. A dlaczego wybrałam ZUT? Bo to po prostu najlepsza uczelnia.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Architekturę krajobrazu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie:

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • geometrycznego odwzorowywania i przekształcania przestrzeni,
 • analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie,
 • związków między budową organów roślin i ich funkcjami,
 • zasad kształtowania form przestrzennych,
 • praktycznego wykorzystywania źródeł informacji przyrodniczych,
 • wykonywania inwentaryzacji szaty roślinnej,
 • sporządzania kosztorysów do obiektów architektury krajobrazu,
 • zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • historii sztuki ogrodowej,
 • zasad projektowania krajobrazu,
 • procedur związanych z procesem projektowym i realizacją obiektów architektury krajobrazu,
 • uprawy i ochrony roślin,
 • działania mechanizmu rynkowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Architektura krajobrazu:

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdzie zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • pracowniach architektonicznych,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego,
 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
 • placówkach naukowo- badawczych,
 • pracowniach konserwacji zabytków,
 • szkolnictwie.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Architektura krajobrazu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie brane pod uwagę są następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia na kierunku Architektura krajobrazu - wszystko co musisz wiedzieć

Studia architektoniczne w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki architektoniczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT 

 

Komentarze (0)