Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunki studiów

Architektura krajobrazu – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku architektura krajobrazu na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura krajobrazu znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia
 • biologia roślin
 • ekologia
 • geometria wykreślna
 • ochrona środowiska
 • grafika inżynierska
 • historia architektury i sztuki ogrodowej

 

We współczesnym świecie nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że projektować można wszystko. Projektuje się budynki, specjalistyczne maszyny, badania naukowe, nie mówiąc już o odzieży i meblach. Projektuje się także krajobrazy. Jak to możliwe, skoro są one wytworem natury i człowiek nie posiada siły ingerowania w proces ich powstawania? Pytanie wydaje się zasadne, ale z drugiej strony przyświeca idea, mówiąca że człowiek od zawsze robił wszystko, aby upiększać swoje otoczenie, a także formować w taki sposób, aby przynosiło mu konkretne korzyści. Właśnie tym, w dużym skrócie, zajmuje się Architektura krajobrazu, którą odnajdziemy w ofercie dydaktycznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a jest ona prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, a także sztuk pięknych. Studenci nabywają umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka, a także przygotowują się do wykonywania prac inwentaryzacyjnych, wykonywania ocen szaty roślinnej, kierowania pracami realizacyjnymi. Oprócz uczestnictwa w zajęciach, studenci zobowiązani są odbyć praktyki. Są on organizowane w zakładach doświadczalnych uczelni i w firmach projektowo- wykonawczych, a obejmują takie zagadnienia, jak: urządzenie terenu, pielęgnowanie szaty roślinnej, budownictwo ogrodowe, rekultywacja terenów zdegradowanych, konserwacja obiektów zabytkowych.

Jakie są to przedmioty? Na przykład: ekonomia, biologia roślin, ekologia, geometria wykreślna, ochrona środowiska, grafika inżynierska, historia architektury i sztuki ogrodowej, planowanie przestrzenne, projektowanie krajobrazu, teoria i zasady projektowania, konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych ogrodów, projektowanie architektoniczno- urbanistyczne, programowanie i projektowanie terenów zieleni, kosztorysy i wycena projektu.

W czasach, w których większą wagę przywiązuje się do zabudowywania wolnych przestrzeni budynkami o wątpliwych walorach estetycznych, Architektura krajobrazu zdaje się być dziedziną na wagę złota. Niestety, w każdym mieście istnieją tereny, które niegdyś spełniały funkcje rekreacyjne, wypoczynkowe, bądź stanowiły po prostu obiekt zieleni, by później stać się obszarem budowy supermarketu, czy niepasującego do szerokiej przestrzeni bloku mieszkalnego. Czy to oznacza, że wykształceni architekci krajobrazu mają jeszcze możliwość wykorzystywania swojej wiedzy i umiejętności? Na szczęście, tak. Bez obaw. Absolwenci Architektury krajobrazu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, pracowniach architektonicznych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, placówkach naukowo- badawczych, pracowniach konserwacji zabytków.

Architektura krajobrazu zyskuje na znaczeniu i staje się coraz popularniejszym kierunkiem studiów, co oczywiście można uznać za pozytywne i optymistyczne zjawisko. Coraz częstsze pojawianie się w ofertach dydaktycznych uczelni może jednak wywołać wśród kandydatów zagubienie. Którą szkołę wyższą wybrać? Kierunek kształcenia ustalony, ale na której uczelni go zgłębiać?

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Kamila, studentka Architektury krajobrazu mówi:

„Zawsze uważałam, że miasta z niewielkimi obszarami zieleni są bezduszne; jakby nie były wybudowane po to, aby mieszkali tam ludzie. Kocham zieleń i moim zdaniem jest ona nierozerwalną częścią miasta; jak ulice, chodniki, latarnie, sklepy i urzędy. Dlatego studiuję Architekturę krajobrazu. A dlaczego wybrałam ZUT? Bo to po prostu najlepsza uczelnia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę krajobrazu:

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • geometrycznego odwzorowywania i przekształcania przestrzeni,
 • analizy i waloryzacji kompozycji form przestrzennych w krajobrazie,
 • związków między budową organów roślin i ich funkcjami,
 • zasad kształtowania form przestrzennych,
 • praktycznego wykorzystywania źródeł informacji przyrodniczych,
 • wykonywania inwentaryzacji szaty roślinnej,
 • sporządzania kosztorysów do obiektów architektury krajobrazu,
 • zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • historii sztuki ogrodowej,
 • zasad projektowania krajobrazu,
 • procedur związanych z procesem projektowym i realizacją obiektów architektury krajobrazu,
 • uprawy i ochrony roślin,
 • działania mechanizmu rynkowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura krajobrazu:

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • pracowniach architektonicznych,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego,
 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
 • placówkach naukowo- badawczych,
 • pracowniach konserwacji zabytków,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia na kierunku Architektura krajobrazu - wszystko co musisz wiedzieć

Studia architektoniczne w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki architektoniczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT 

 

Komentarze (0)