Chłodnictwo i klimatyzacja

Chłodnictwo i klimatyzacja

Chłodnictwo i klimatyzacja – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku chłodnictwo i klimatyzacja na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku chłodnictwo i klimatyzacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka
 • matematyka
 • meteorologia i klimatologia
 • rysunek techniczny
 • logistyka żywności
 • chłodnictwo w rozwoju nauki
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • podstawy wentylacji

 

Postęp technologiczny, a także współczesny rynek niemalże nakazują szczegółowo określać zawodowe specjalizacje. Można wyjść z założenia, że im węższy obszar kwalifikacji, tym większy zasób wiedzy i umiejętności i konkretny zakres działań. Prawdopodobnie na tej podstawie w ofertach dydaktycznych polskich uczelni pojawiają się kierunki, które jeszcze kilka lat temu stanowiły tylko specjalność, najczęściej jedną z wielu do wyboru. W roku 2015/2016, czyli nie tak dawno temu utworzono kierunek Chłodnictwo i klimatyzacja. Skierowany jest on do osób pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Gdzie go znajdziemy? W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Tam prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szczegółowej wiedzy w zakresie budowy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, ich projektowania i eksploatacji, między innymi: chłodni lądowych, portowych, komór o różnym przeznaczeniu, kontenerów i samochodów-chłodni, obiektów klimatyzowanych, pomp ciepła. Studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi teorii obiegów chłodniczych, kriogenicznych i pomp ciepła, właściwości powietrza wilgotnego, czy też eksploatacji chłodni portowych, lądowych oraz innych małych komór przechowalniczych. Ponadto, zaznajamiają się z zasadami projektowania i eksploatacji łańcucha chłodniczego produktów żywnościowych, projektowania i eksploatacji inteligentnych systemów klimatyzacji obiektów pasywnych i energooszczędnych, jak również projektowania i eksploatacji pomp ciepła: powietrznych, wodnych i gruntowych.

Program nauczania zawiera, między innymi, takie przedmioty, jak: fizyka, matematyka, meteorologia i klimatologia, rysunek techniczny, logistyka żywności, chłodnictwo w rozwoju nauki, mechanika i wytrzymałość materiałów, podstawy wentylacji, mechanika płynów, termodynamika, technika pomiarowa, maszyny przepływowe i wyporowe, wymiana ciepła i wymienniki, ogrzewnictwo, środki transportu chłodniczego, konwencjonalne źródła ciepła małej mocy, systemy energetyczne morskie i lądowe, substancje kontrolowane.

Studia przygotowują do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, choć możliwości dla absolwentów Chłodnictwa i klimatyzacji jest znacznie więcej. Posiadają oni kwalifikacje w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami. Osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, firmach usługowo- montażowych, firmach handlowych, transportowych i logistycznych, związanych z transportem i przechowywaniem żywności. Co jeszcze? Mogą pracować w zakładach produkujących urządzenia chłodnicze, pompy ciepła i elementy systemów klimatyzacji.

Chłodnictwo i klimatyzacja to unikalny w skali kraju kierunek kształcenia, co pokazuje innowacyjność szczecińskiej uczelni. Naturalnie, zanim wybierze się dla siebie szkołę wyższą dobrze jest sprawdzić o niej jak najwięcej informacji, programy kształcenia, czy nawet poszukać wiadomości o zdolnych absolwentach.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Kamil, student Chłodnictwa i klimatyzacji mówi:

„Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie to miejsce dla ludzi, którzy wiedzą czego chcą, wiedzą jakie umiejętności chcą zdobyć i co osiągnąć w przestrzeni zawodowej. To zdecydowanie jedna z najlepszych uczelni w Polsce.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Chłodnictwo i klimatyzację:

Absolwent kierunku Chłodnictwo i klimatyzacja w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych,
 • cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych,
 • materiałoznawstwa, technik wytwarzania i zabezpieczeń antykorozyjnych,
 • zasad i podstaw konstrukcji maszyn,
 • mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki,
 • pozyskiwania i konwersji energii dla potrzeb chłodnictwa i klimatyzacji,
 • zasad działania i budowy maszyn przepływowych i wyporowych,
 • funkcjonowania chłodniczych systemów logistycznych i transportowych,
 • budowy i działania systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 • zasad projektowania i eksploatacji systemów wentylacji, chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 • czynników chłodniczych, efektywności energetycznej urządzeń i stosowanych wskaźników oceny.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Chłodnictwo i klimatyzacja:

Absolwent kierunku Chłodnictwo i klimatyzacja w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • firmach usługowo- montażowych,
 • firmach handlowych, transportowych i logistycznych, związanych z transportem i przechowywaniem żywności,
 • zakładach produkujących urządzenia chłodnicze, pompy ciepła i elementy systemów klimatyzacji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chłodnictwo i klimatyzacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Chłodnictwo i klimatyzacja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ZUT 

 

Komentarze (0)