Chłodnictwo i klimatyzacja ZUT

Chłodnictwo i klimatyzacja – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Postęp technologiczny, a także współczesny rynek niemalże nakazują szczegółowo określać zawodowe specjalizacje. Można wyjść z założenia, że im węższy obszar kwalifikacji, tym większy zasób wiedzy i umiejętności i konkretny zakres działań. Prawdopodobnie na tej podstawie w ofertach dydaktycznych polskich uczelni pojawiają się kierunki, które jeszcze kilka lat temu stanowiły tylko specjalność, najczęściej jedną z wielu do wyboru. W roku 2015/2016, czyli nie tak dawno temu utworzono kierunek Chłodnictwo i klimatyzacja. Skierowany jest on do osób pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Gdzie go znajdziemy? W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Tam prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Chłodnictwo i klimatyzacja w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie realizowany jest na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szczegółowej wiedzy w zakresie budowy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, ich projektowania i eksploatacji, między innymi: chłodni lądowych, portowych, komór o różnym przeznaczeniu, kontenerów i samochodów-chłodni, obiektów klimatyzowanych, pomp ciepła. Studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi teorii obiegów chłodniczych, kriogenicznych i pomp ciepła, właściwości powietrza wilgotnego, czy też eksploatacji chłodni portowych, lądowych oraz innych małych komór przechowalniczych. Ponadto, zaznajamiają się z zasadami projektowania i eksploatacji łańcucha chłodniczego produktów żywnościowych, projektowania i eksploatacji inteligentnych systemów klimatyzacji obiektów pasywnych i energooszczędnych, jak również projektowania i eksploatacji pomp ciepła: powietrznych, wodnych i gruntowych.

Zestaw zagadnień realizowanych w harmonogramie studiów dzieli się na trzy moduły:

 • Moduł przedmiotów kształcenia ogólnego,
 • Moduł przedmiotów kształcenia podstawowego
 • Moduł przedmiotów kształcenia kierunkowego.

Program nauczania zawiera, między innymi, takie przedmioty, jak: fizyka, matematyka, meteorologia i klimatologia, rysunek techniczny, logistyka żywności, chłodnictwo w rozwoju nauki, mechanika i wytrzymałość materiałów, podstawy wentylacji, mechanika płynów, termodynamika, technika pomiarowa, maszyny przepływowe i wyporowe, wymiana ciepła i wymienniki, ogrzewnictwo, środki transportu chłodniczego, konwencjonalne źródła ciepła małej mocy, systemy energetyczne morskie i lądowe, substancje kontrolowane.

Studia przygotowują do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, choć możliwości dla absolwentów Chłodnictwa i klimatyzacji jest znacznie więcej. Posiadają oni kwalifikacje w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami. Osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, firmach usługowo- montażowych, firmach handlowych, transportowych i logistycznych, związanych z transportem i przechowywaniem żywności. Co jeszcze? Mogą pracować w zakładach produkujących urządzenia chłodnicze, pompy ciepła i elementy systemów klimatyzacji.

Chłodnictwo i klimatyzacja to unikalny w skali kraju kierunek kształcenia, co pokazuje innowacyjność szczecińskiej uczelni. Naturalnie, zanim wybierze się dla siebie szkołę wyższą dobrze jest sprawdzić o niej jak najwięcej informacji, programy kształcenia, czy nawet poszukać wiadomości o zdolnych absolwentach.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Kamil, student Chłodnictwa i klimatyzacji mówi:

„Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie to miejsce dla ludzi, którzy wiedzą czego chcą, wiedzą jakie umiejętności chcą zdobyć i co osiągnąć w przestrzeni zawodowej. To zdecydowanie jedna z najlepszych uczelni w Polsce.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Chłodnictwo i klimatyzację w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie:

Absolwent kierunku Chłodnictwo i klimatyzacja w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych,
 • cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych,
 • materiałoznawstwa, technik wytwarzania i zabezpieczeń antykorozyjnych,
 • zasad i podstaw konstrukcji maszyn,
 • mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki,
 • pozyskiwania i konwersji energii dla potrzeb chłodnictwa i klimatyzacji,
 • zasad działania i budowy maszyn przepływowych i wyporowych,
 • funkcjonowania chłodniczych systemów logistycznych i transportowych,
 • budowy i działania systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 • zasad projektowania i eksploatacji systemów wentylacji, chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 • czynników chłodniczych, efektywności energetycznej urządzeń i stosowanych wskaźników oceny.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Chłodnictwo i klimatyzacja:

Absolwent kierunku Chłodnictwo i klimatyzacja w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdzie zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • firmach usługowo- montażowych,
 • firmach handlowych, transportowych i logistycznych, związanych z transportem i przechowywaniem żywności,
 • zakładach produkujących urządzenia chłodnicze, pompy ciepła i elementy systemów klimatyzacji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Chłodnictwo i klimatyzacja w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie brane pod uwagę są następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Chłodnictwo i klimatyzacja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ZUT 

 

Komentarze (0)