Elektrotechnika

Elektrotechnika

Elektrotechnika – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku elektrotechnika na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku elektrotechnika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • elektrotechnika teoretyczna
 • napęd i maszyny elektryczne
 • technika wysokich napięć
 • sieci i instalacje niskiego napięcia
 • elektronika i energoelektronika
 • diagnostyka urządzeń elektrycznych
 • napędy przekształtnikowe

 

Nie powinno być żadnym zaskoczeniem, że łącząc elektrykę z techniką otrzymamy elektrotechnikę. Obszar zagadnień, który obejmuje ta dziedzina dzieli się najogólniej na zagadnienia związane z wytwarzaniem, przesyłaniem i rozdzielaniem energii elektrycznej oraz zagadnienia związane z przetwarzaniem jej na inne rodzaje energii. Osoby zagłębione w temat na pewno dobrze wiedzą o co chodzi, a nawet pragną wiedzieć jeszcze więcej. Dlatego w ofertach dydaktycznych polskich uczelni coraz częściej występuje kierunek o nazwie Elektrotechnika. Możemy go znaleźć także w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest rozwijanie umiejętności, dzięki którym absolwenci będą mogli pracować wszędzie tam, gdzie wytwarzana, przesyłana i wykorzystywana jest energia elektryczna, a także stosowane są nowoczesne, ekologiczne technologie przy wytwarzaniu i przetwarzaniu energii. Studenci pozyskują wiedzę w zakresie projektowania sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania, diagnostyki i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. Ponadto, zaznajamiają się z zagadnieniami związanymi z elektromagnetyzmem, techniką wysokonapięciową i izolacyjną, jak również pozyskiwaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Program nauczania zawiera takie przedmioty, jak: elektrotechnika teoretyczna, napęd i maszyny elektryczne, technika wysokich napięć, sieci i instalacje niskiego napięcia, elektronika i energoelektronika, diagnostyka urządzeń elektrycznych, napędy przekształtnikowe, materiały i technologie nadprzewodnikowe, nanotechnologie, inżynieria wysokonapięciowa, automatyka napędu elektrycznego, sieci elektroenergetyczne, układy izolacyjne, elektrotermia, komputerowe systemy pomiarowe, komputerowe projektowanie obwodów elektrycznych, instalacje zintegrowane w inteligentnych budynkach.

Standard kształcenia na omawianym przez nas kierunku prowadzi do pozyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji, które pozwolą sprostać oczekiwaniom współczesnej gospodarki. Wiąże się to z tym, że zdobyte na studiach kwalifikacje poprowadzą do wykonywania obowiązków zawodowych wszędzie tam, gdzie wykorzystywana jest energia elektryczna, projektuje się inteligentne budynki i ich instalacje, wykorzystywane są urządzenia energoelektroniczne, projektowane są systemy oświetlenia, czy też prowadzona jest nieniszcząca diagnostyka struktur technicznych i biologicznych. Co to dokładnie oznacza? Oznacza to, że absolwenci Elektrotechniki w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego, zakładach energetycznych, elektrowniach, elektrociepłowniach, czy też biurach usługowo- handlowych zajmujących się instalacją, aparaturą i urządzeniami elektrycznymi.

Postęp technologiczny sprawia, że omawiany przez nas kierunek kształcenia zyskuje coraz większą popularność wśród kandydatów na studia. W stolicy województwa zachodniopomorskiego również można zauważyć wzrost zainteresowania Elektrotechniką.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Dawid, student Elektrotechniki mówi:

„Studiuję w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym i czuję z tego powodu olbrzymią satysfakcję, gdyż jest to uczelnia, która podąża za trendami i nowościami naukowymi. Tutaj wszyscy jesteśmy na bieżąco, stając się specjalistami przygotowanymi do reagowania na zapotrzebowanie współczesnego rynku.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Elektrotechnikę:

Absolwent kierunku Elektrotechnika w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pól i fal elektromagnetycznych,
 • zależności występujących w obwodach, sieciach, urządzeniach i układach elektrotechnicznych,
 • materiałów stosowanych w przemyśle elektrotechnicznym,
 • metrologii wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • urządzeń i aparatów elektrycznych, ich charakterystyk, zasad działania, parametrów, doboru i zastosowań aplikacyjnych,
 • projektowania i eksploatacji sieci i instalacji niskiego napięcia oraz instalacji oświetleniowych,
 • metodyki i technik programowania i symulacji,
 • techniki wysokich napięć, inżynierii wysokonapięciowej oraz układów izolacyjnych,
 • cyklu życia urządzeń i systemów elektrotechnicznych, technik zabezpieczeń i metod diagnostyki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Elektrotechnika:

Absolwent kierunku Elektrotechnika w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego,
 • zakładach energetycznych,
 • elektrowniach,
 • elektrociepłowniach,
 • biurach usługowo- handlowych zajmujących się instalacją, aparaturą i urządzeniami elektrycznymi.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Elektrotechnika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektrycznym ZUT 

Komentarze (0)