Elektrotechnika ZUT

Elektrotechnika – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Nie powinno być żadnym zaskoczeniem, że łącząc elektrykę z techniką otrzymamy elektrotechnikę. Obszar zagadnień, który obejmuje ta dziedzina dzieli się najogólniej na zagadnienia związane z wytwarzaniem, przesyłaniem i rozdzielaniem energii elektrycznej oraz zagadnienia związane z przetwarzaniem jej na inne rodzaje energii. Osoby zagłębione w temat na pewno dobrze wiedzą o co chodzi, a nawet pragną wiedzieć jeszcze więcej. Dlatego w ofertach dydaktycznych polskich uczelni coraz częściej występuje kierunek o nazwie Elektrotechnika. Możemy go znaleźć także w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Elektrotechnika w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie realizowany jest na Wydziale Elektrycznym. Założeniem kształcenia jest rozwijanie umiejętności, dzięki którym absolwenci będą mogli pracować wszędzie tam, gdzie wytwarzana, przesyłana i wykorzystywana jest energia elektryczna, a także stosowane są nowoczesne, ekologiczne technologie przy wytwarzaniu i przetwarzaniu energii. Studenci pozyskują wiedzę w zakresie projektowania sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania, diagnostyki i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. Ponadto, zaznajamiają się z zagadnieniami związanymi z elektromagnetyzmem, techniką wysokonapięciową i izolacyjną, jak również pozyskiwaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Studia na kierunku Elektrotechnika w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, na drugim stopniu, dzielą się na dwie specjalności:

Specjalność Systemy elektroenergetyczne,

Specjalność Urządzenia i instalacje elektryczne.

Program nauczania zawiera takie przedmioty, jak: elektrotechnika teoretyczna, napęd i maszyny elektryczne, technika wysokich napięć, sieci i instalacje niskiego napięcia, elektronika i energoelektronika, diagnostyka urządzeń elektrycznych, napędy przekształtnikowe, materiały i technologie nadprzewodnikowe, nanotechnologie, inżynieria wysokonapięciowa, automatyka napędu elektrycznego, sieci elektroenergetyczne, układy izolacyjne, elektrotermia, komputerowe systemy pomiarowe, komputerowe projektowanie obwodów elektrycznych, instalacje zintegrowane w inteligentnych budynkach.

Standard kształcenia na omawianym przez nas kierunku prowadzi do pozyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji, które pozwolą sprostać oczekiwaniom współczesnej gospodarki. Wiąże się to z tym, że zdobyte na studiach kwalifikacje poprowadzą do wykonywania obowiązków zawodowych wszędzie tam, gdzie wykorzystywana jest energia elektryczna, projektuje się inteligentne budynki i ich instalacje, wykorzystywane są urządzenia energoelektroniczne, projektowane są systemy oświetlenia, czy też prowadzona jest nieniszcząca diagnostyka struktur technicznych i biologicznych. Co to dokładnie oznacza? Oznacza to, że absolwenci Elektrotechniki w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego, zakładach energetycznych, elektrowniach, elektrociepłowniach, czy też biurach usługowo- handlowych zajmujących się instalacją, aparaturą i urządzeniami elektrycznymi.

Postęp technologiczny sprawia, że omawiany przez nas kierunek kształcenia zyskuje coraz większą popularność wśród kandydatów na studia. W stolicy województwa zachodniopomorskiego również można zauważyć wzrost zainteresowania Elektrotechniką.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Dawid, student Elektrotechniki mówi:

„Studiuję w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym i czuję z tego powodu olbrzymią satysfakcję, gdyż jest to uczelnia, która podąża za trendami i nowościami naukowymi. Tutaj wszyscy jesteśmy na bieżąco, stając się specjalistami przygotowanymi do reagowania na zapotrzebowanie współczesnego rynku.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Elektrotechnikę w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie:

Absolwent kierunku Elektrotechnika w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pól i fal elektromagnetycznych,
 • zależności występujących w obwodach, sieciach, urządzeniach i układach elektrotechnicznych,
 • materiałów stosowanych w przemyśle elektrotechnicznym,
 • metrologii wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • urządzeń i aparatów elektrycznych, ich charakterystyk, zasad działania, parametrów, doboru i zastosowań aplikacyjnych,
 • projektowania i eksploatacji sieci i instalacji niskiego napięcia oraz instalacji oświetleniowych,
 • metodyki i technik programowania i symulacji,
 • techniki wysokich napięć, inżynierii wysokonapięciowej oraz układów izolacyjnych,
 • cyklu życia urządzeń i systemów elektrotechnicznych, technik zabezpieczeń i metod diagnostyki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Elektrotechnika:

Absolwent kierunku Elektrotechnika w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego,
 • zakładach energetycznych,
 • elektrowniach,
 • elektrociepłowniach,
 • biurach usługowo- handlowych zajmujących się instalacją, aparaturą i urządzeniami elektrycznymi.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Elektrotechnika w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie brane pod uwagę są następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Elektrotechnika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektrycznym ZUT 

Komentarze (0)