Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wystarczy solidny spacer po mieście, aby zrozumieć jak istotną dziedziną jest gospodarka przestrzenna. Ma ona na celu racjonalne wykorzystywanie i zagospodarowywanie przestrzeni, zgodnie z zasadami harmonijnego kojarzenia celów gospodarczych i długofalowych celów rozwoju cywilizacyjnego. Na pewno niejednokrotnie wydawało się nam, że jakiś budynek nie pasuje do danego obszaru, że właśnie wznoszona budowla zakłóci charakter jakiejś przestrzeni, czy też że wycięcie terenu zielonego i postawienie na jego miejscu supermarketu nie jest najlepszym rozwiązaniem. Gospodarka przestrzenna to niezwykle istotna dyscyplina także dlatego, że we współczesnych miastach brakuje miejsca i trafne rozplanowanie i ulokowanie czegoś nowego może sprawiać niemałe trudności. Ale od czego są specjaliści! To oni będą sprawować pieczę nad tym, jak w przyszłości będą wyglądać nasze ulice. Ale zanim to nastąpi, muszą się tego nauczyć. A gdzie? Na kierunku o nazwie Gospodarka przestrzenna, w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, prowadzonym na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego oraz wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, bez której wszelakie działania w tej materii są niemożliwe. Studenci przygotowywani są do kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Poznają reguły współpracy w przygotowywaniu dokumentów planistycznych, opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych, planowania rozwoju infrastruktury technicznej, przygotowywania opracowań związanych z ochroną środowiska i planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony.

W programie nauczania zawarte są takie przedmioty, jak: ekonomia, geografia ekonomiczna, rysunek techniczny i planistyczny, socjologia, historia urbanistyki, grafika inżynierska, planowanie przestrzenne, ekonomika miast i regionów, budownictwo, geodezja i kartografia, zasady projektowania, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, gospodarka nieruchomościami, geograficzne systemy informacji przestrzennej, społeczno- kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej.

Nie trzeba specjalnie zagłębiać się w program studiów na tym kierunku, aby zrozumieć, że gospodarka przestrzenna to niełatwa dyscyplina, na dodatek bardzo złożona. Czy współczesny świat potrzebuje jeszcze takiej dziedziny, czy też wszechobecny pośpiech, a niekiedy brak wyobraźni sprawiły, że wszystko i tak będzie żyło własnym życiem? Należy wytrwać w optymizmie i uznać, że na porządek i ład nigdy nie jest za późno. Zatem, cóż mogą robić osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek? Absolwenci Gospodarki przestrzennej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, instytucjach i agencjach Unii Europejskiej, organizacjach pozarządowych, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych. Co ważne, gospodarka przestrzenna jest taką dziedziną, w ramach której można pracować w niemal dowolnym miejscu na świecie. Zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami specjaliści w tej dyscyplinie mogą wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności.

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Karolina, studentka Gospodarki przestrzennej mówi:

„Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny to świetna, prestiżowa i licząca się uczelnia. Nigdy nie miałam wątpliwości, że jest inaczej i nigdy nie przyszło mi do głowy, aby inaczej pokierować swoją edukacją. To miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od tego jaką dziedziną się interesuje.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarkę przestrzenną:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretowania danych i wyników testów statystycznych,
 • stosowania narzędzi sterowania procesami ekonomicznymi,
 • rysunku technicznego i planistycznego,
 • sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych,
 • oceny stanu komponentów warunkujących ład przestrzenny i równowagę przestrzenną,
 • oceny wpływu środowiska przyrodniczego na kierunki zagospodarowania przestrzeni,
 • przewidywania wpływu zagospodarowania przestrzennego na zmiany w środowisku przyrodniczym,
 • prawnych uwarunkowań gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska,
 • ekonomiki miast i regionów,
 • projektowania urbanistycznego,
 • złożoności funkcjonowania systemów składowych infrastruktury,
 • geograficznych systemów informacji przestrzennej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • instytucjach i agencjach Unii Europejskiej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • agencjach rozwoju,
 • agencjach nieruchomości,
 • firmach konsultingowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT 

Komentarze (0)