Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku inżynieria materiałowa na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria materiałowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy nauki o materiałach
 • podstawy inżynierii powierzchni
 • modyfikacja polimerów
 • praktyczne aspekty doboru materiałów i technologii
 • powłoki do specjalnych zastosowań technicznych

 

Inżynieria materiałowa, jako kierunek kształcenia wyższego, pojawiła się najpierw w Stanach Zjednoczonych, a na początku lat siedemdziesiątych XX wieku stała się równoprawną dyscypliną nauki, obejmując wszystkie zajmujące się materiałami dziedziny, takie jak: metaloznawstwo, ceramika, fizykochemia polimerów, elementy krystalografii, czy chemii fizycznej. Dla przypomnienia warto wspomnieć, że inżynieria materiałowa zajmuje się zarówno doskonaleniem materiałów już znanych, jak i projektowaniem materiałów nowych o przewidywanych właściwościach. Nietrudno wywnioskować, że jest to niezwykle istotna dziedzina, mająca ważne miejsce w rozwoju technologicznym, stąd, między innymi, nie brakuje chętnych do jej zgłębiania. Na tych, którzy postrzegają siebie jako dobry materiał na specjalistę, czeka kierunek Inżynieria materiałowa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z różnych dziedzin, na przykład: chemii, fizyki oraz informatyki, jak również nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych. Studenci poznają zagadnienia doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, metod kształtowania i badania struktury i własności materiałów oraz formułowania racjonalnych wniosków dotyczących stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach. Ponadto, w laboratoriach uczelni zdobywają praktyczne umiejętności wytwarzania materiałów i badania ich właściwości, formowania detali, wytwarzania konstrukcji łączonych czy oprzyrządowań do przetwórstwa przy wykorzystaniu grafiki inżynierskiej.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: podstawy nauki o materiałach, podstawy inżynierii powierzchni, modyfikacja polimerów, praktyczne aspekty doboru materiałów i technologii, powłoki do specjalnych zastosowań technicznych, zarządzanie projektami innowacyjnymi, tworzywa reaktywne, tworzywa elastomerowe, recykling, technologie bezodpadowe, mechanika, formy wtryskowe, technologie nanokompozytów polimerowych.

Warto podkreślić, że szczecińska uczelnia może pochwalić się swoimi absolwentami. Osoby, który ukończyły omawiany przez nas kierunek to cenieni projektanci i technolodzy produktów, konstruktorzy oprzyrządowań, spawalnicy, specjaliści kontroli jakości produkcji czy specjaliści do spraw recyklingu i zagospodarowywania odpadów. Czyli właśnie tym zajmują się absolwenci Inżynierii materiałowej? Tak. Mogą podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach z branży przetwórczej, lakierniczej, materiałów opakowaniowych, przetwórstwa tworzyw polimerowych, przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem, czy też przedsiębiorstwach zajmujących się doborem i przetwórstwem materiałów konstrukcyjnych oraz oceną ich jakości.

Inżynieria materiałowa to popularny kierunek; często pojawia się on w ofertach edukacyjnych rodzimych szkół wyższych. Ale którą z nich wybrać?

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Filip, student Inżynierii materiałowej mówi:

„Nie zamieniłbym ZUT na żadną inną uczelnię. To jedna z najlepszych szkół wyższych w kraju, dlatego jestem dumny z tego, że tu jestem. Nie chcę prawić banałów, ale panująca atmosfera sprzyja nauce, rozwijaniu zainteresowań, nabywaniu umiejętności. Polecam wszystkim. Zwłaszcza Inżynierię materiałową.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię materiałową:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy strukturalnej materiałów,
 • procesu kształtowania morfologii materiału,
 • mechaniki i wytrzymałości materiałów,
 • obliczeń inżynierskich elementów konstrukcyjnych i ich dokumentowania,
 • funkcjonalnych układów elektrycznych oraz sposobów pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych,
 • procesów technologicznych kształtowania struktury materiałów i właściwości oraz formowania wyrobów,
 • budowy i funkcjonowania urządzeń technologicznych i oprzyrządowania,
 • właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i eksploatacyjnych materiałów,
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria materiałowa:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • branży przetwórczej,
 • branży lakierniczej,
 • branży materiałów opakowaniowych,
 • branży przetwórstwa tworzyw polimerowych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się doborem i przetwórstwem materiałów konstrukcyjnych oraz oceną ich jakości.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT 

Komentarze (0)