Nanotechnologia

Nanotechnologia

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunki studiów

Nanotechnologia – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku nanotechnologia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku nanotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • nanotechnologia i zastosowanie
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • technologia nanomateriałów ceramicznych
 • inżynieria bioprocesowa
 • technologia nanomateriałów polimerowych

 

Nanotechnologia jest popularnym i dynamicznie rozwijającym się działem nauki. Ale dla niektórych pojęcie to może być obce. W kilku słowach, nanotechnologia zajmuje się tworzeniem określonych struktur na poziomie nanometrycznym, czyli na poziomie atomów i cząsteczek. O jakie struktury chodzi? Do najpopularniejszych należą: tworzywa sztuczne, których strukturę kontroluje się na poziomie pojedynczej cząsteczki, czy też włókna sztuczne, czyli materiały o bardzo dokładnej i niezwykle precyzyjnej budowie molekularnej. Do tych, którzy interesują się tym jakże istotnym zagadnieniem skierowany jest kierunek Nanotechnologia, w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, który prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy w zakresie chemii fizycznej, nieorganicznej i organicznej, analitycznej, biochemii, fizyki i ich technicznych zastosowań. Ponadto, studenci zaznajamiają się z obszarem elektrotechniki, elektroniki i metrologii, które zdają się być niezbędne do formułowania i rozwiązywania problemów w technice i nanotechnologii. Co jeszcze? Nanotechnologia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to także wiedza z zakresu budowy materii, mechanizmów procesów chemicznych i ich aplikacji w nanotechnologii wytwarzania nowoczesnych materiałów. Fundamentem kierunku jest nauczenie się jak otrzymywać i gdzie stosować struktury, których co najmniej jeden wymiar jest wyrażany w nanometrach, jak również poznanie właściwości nanocząstek, sposobów ich wytwarzania, oraz zastosowania w elektronice, elektrotechnice, technologiach materiałowych, medycynie.

W programie nauczania zawarte są takie przedmioty, jak: matematyka, nanotechnologia i zastosowanie, mechanika i wytrzymałość materiałów, technologia nanomateriałów ceramicznych, inżynieria bioprocesowa, technologia nanomateriałów polimerowych, termodynamika techniczna, bezpieczeństwo techniczne, polimerowe materiały i nanomateriały inżynierskie, technologia procesów materiałów kompozytowych, materiały i nanomateriały kosmetyczne, zarządzanie jakością, recykling materiałów, chemia analityczna.

Nanotechnologia dla części osób może być bardzo odległym tematem, chociaż jej zastosowanie miewa wpływ na nasze codzienne życie. Na przykład, pozwala na zabezpieczenie obiektów ogólnego użytku, w tym basenów, saun, solariów ale również ogólnodostępnych krzeseł, leżaków czy stolików. Jaka droga zawodowa czeka zatem absolwentów omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Nanotechnologię w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w różnych gałęziach przemysłu. W elektronice, technologiach materiałowych, medycynie, farmaceutyce. Ponadto, na absolwentów będzie czekać praca w biurach projektowych i firmach konsultingowych.

Szczecin to atrakcyjne miasto dla studentów i warto uwzględnić je w swoich edukacyjnych planach. Ale jak podjąć decyzję o wyborze uczelni? Można przeglądać programy studiów, siatki zajęć, opisy specjalności, a nawet zapoznać się z listą absolwentów. Ale może to nie wystarczyć.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Martyna, studentka Nanotechnologii mówi:

„Studia w ZUT podobają mi się z wielu powodów, ale najważniejszym z nim jest to, że na tej uczelni pozyskuje się wiedzę nowoczesną, a także można mieć pewność, że rozwijane umiejętności na pewno przydadzą się w realizacji planów zawodowych. „

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

NANOTECHNOLOGIA - ważne informacje

Nanotechnologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Nanotechnologię:

Absolwent kierunku Nanotechnologia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy materii i mechanizmów procesów chemicznych,
 • elektrotechniki, elektroniki i metrologii,
 • technik oraz metod identyfikacji i charakteryzowania nanomateriałów,
 • zasad funkcjonowania i eksploatacji aparatury, urządzeń i systemów wykorzystujących metody technologii chemicznej i fizyki technicznej,
 • specjalistycznych procedur pomiarowych, elektronicznych przyrządów pomiarowych i komputerowych systemów pomiarowych,
 • trendów rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięć z zakresu nanotechnologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Nanotechnologia:

Absolwent kierunku Nanotechnologia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • elektronice,
 • technologiach materiałowych,
 • medycynie,
 • farmaceutyce.
 • biurach projektowych i firmach konsultingowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku nanotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot do wyboru

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Nanotechnologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT 

Komentarze (0)