Nanotechnologia

Nanotechnologia – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Nanotechnologia jest popularnym i dynamicznie rozwijającym się działem nauki. Ale dla niektórych pojęcie to może być obce. W kilku słowach, nanotechnologia zajmuje się tworzeniem określonych struktur na poziomie nanometrycznym, czyli na poziomie atomów i cząsteczek. O jakie struktury chodzi? Do najpopularniejszych należą: tworzywa sztuczne, których strukturę kontroluje się na poziomie pojedynczej cząsteczki, czy też włókna sztuczne, czyli materiały o bardzo dokładnej i niezwykle precyzyjnej budowie molekularnej. Do tych, którzy interesują się tym jakże istotnym zagadnieniem skierowany jest kierunek Nanotechnologia, w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, który prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Nanotechnologia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie realizowany jest na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy w zakresie chemii fizycznej, nieorganicznej i organicznej, analitycznej, biochemii, fizyki i ich technicznych zastosowań. Ponadto, studenci zaznajamiają się z obszarem elektrotechniki, elektroniki i metrologii, które zdają się być niezbędne do formułowania i rozwiązywania problemów w technice i nanotechnologii. Co jeszcze? Nanotechnologia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to także wiedza z zakresu budowy materii, mechanizmów procesów chemicznych i ich aplikacji w nanotechnologii wytwarzania nowoczesnych materiałów. Fundamentem kierunku jest nauczenie się jak otrzymywać i gdzie stosować struktury, których co najmniej jeden wymiar jest wyrażany w nanometrach, jak również poznanie właściwości nanocząstek, sposobów ich wytwarzania, oraz zastosowania w elektronice, elektrotechnice, technologiach materiałowych, medycynie.

Studia na kierunku Nanotechnologia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie dzielą się na następujące specjalności:

 • Nanomateriały funkcjonalne,
 • Polimerowebio- i nanomateriały (na pierwszym stopniu),
 • Nano- biomateriały,
 • Nanonauki i nanotechnologie.

W programie nauczania zawarte są takie przedmioty, jak: matematyka, nanotechnologia i zastosowanie, mechanika i wytrzymałość materiałów, technologia nanomateriałów ceramicznych, inżynieria bioprocesowa, technologia nanomateriałów polimerowych, termodynamika techniczna, bezpieczeństwo techniczne, polimerowe materiały i nanomateriały inżynierskie, technologia procesów materiałów kompozytowych, materiały i nanomateriały kosmetyczne, zarządzanie jakością, recykling materiałów, chemia analityczna.

Nanotechnologia dla części osób może być bardzo odległym tematem, chociaż jej zastosowanie miewa wpływ na nasze codzienne życie. Na przykład, pozwala na zabezpieczenie obiektów ogólnego użytku, w tym basenów, saun, solariów ale również ogólnodostępnych krzeseł, leżaków czy stolików. Jaka droga zawodowa czeka zatem absolwentów omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Nanotechnologię w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w różnych gałęziach przemysłu. W elektronice, technologiach materiałowych, medycynie, farmaceutyce. Ponadto, na absolwentów będzie czekać praca w biurach projektowych i firmach konsultingowych.

Szczecin to atrakcyjne miasto dla studentów i warto uwzględnić je w swoich edukacyjnych planach. Ale jak podjąć decyzję o wyborze uczelni? Można przeglądać programy studiów, siatki zajęć, opisy specjalności, a nawet zapoznać się z listą absolwentów. Ale może to nie wystarczyć.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Martyna, studentka Nanotechnologii mówi:

„Studia w ZUT podobają mi się z wielu powodów, ale najważniejszym z nim jest to, że na tej uczelni pozyskuje się wiedzę nowoczesną, a także można mieć pewność, że rozwijane umiejętności na pewno przydadzą się w realizacji planów zawodowych. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Nanotechnologię w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie:

Absolwent kierunku Nanotechnologia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy materii i mechanizmów procesów chemicznych,
 • elektrotechniki, elektroniki i metrologii,
 • technik oraz metod identyfikacji i charakteryzowania nanomateriałów,
 • zasad funkcjonowania i eksploatacji aparatury, urządzeń i systemów wykorzystujących metody technologii chemicznej i fizyki technicznej,
 • specjalistycznych procedur pomiarowych, elektronicznych przyrządów pomiarowych i komputerowych systemów pomiarowych,
 • trendów rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięć z zakresu nanotechnologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Nanotechnologia:

Absolwent kierunku Nanotechnologia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdzie zatrudnienie w:

 • elektronice,
 • technologiach materiałowych,
 • medycynie,
 • farmaceutyce.
 • biurach projektowych i firmach konsultingowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Nanotechnologia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie brane pod uwagę są następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, chemia, fizyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Nanotechnologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT 

Komentarze (0)