Oceanotechnika

Oceanotechnika

Oceanotechnika – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wybierając się na studia każdy świeżo upieczony student marzy o oceanie możliwości. Co ważne, taki ocean naprawdę istnieje, zwłaszcza gdy dotyczy on nauk technicznych. Kierunki studiów w Szczecinie stanowią interesującą przestrzeń kształcenia, w której funkcjonują dyscypliny charakterystyczne, związane z położeniem geograficznym miasta. Stolica województwa zachodniopomorskiego jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym całego regionu, który skupia w sobie port morski, stocznie remontowe, jachtowe oraz żeglugi morskiej. Na tej podstawie proponowany jest młodym ludziom kierunek Oceanotechnika, który skierowany jest do tych, którzy interesują się problematyką związaną z konstruowaniem i budową jednostek pływających oraz obiektów offshore. A w której uczelni znajdziemy ten kierunek? W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, gdyż tam prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk matematyczno- fizycznych, nauk ekonomicznych z zagadnieniami marketingu i organizacji produkcji oraz – co najważniejsze- nauk technicznych. Studenci nabywają umiejętności z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych związanych z badaniem oraz wykorzystywaniem środowiska morskiego, głównie do transportu, rybołówstwa, przemysłu wydobywczego oraz turystyki, rekreacji i sportu.

Każda z realizowanych specjalności odpowiada za przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru oraz rozwinięcie szczegółowo określonych umiejętności. Studenci przygotowują się, między innymi, do prowadzenia prac konstrukcyjnych oraz organizacji procesów wytwarzania i eksploatacji współczesnych statków, eksploatacji siłowni okrętów i okrętowych silników cieplnych, czy też organizowania i nadzorowania produkcji w zakładach przemysłu okrętowego. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: rysunek techniczny, historia okrętownictwa i żeglarstwa na Pomorzu Zachodnim, teoria okrętu, inżynieria jakości, mechanika, technologie mechaniczne, urządzenia pokładowe, termodynamika, konstrukcja okrętów, mechanika konstrukcji, silniki i układy napędowe w oceanotechnice, technologia w produkcji stoczniowej, statki śródlądowe i przybrzeżne, siłownie okrętowe.

Kierunek taki jak Oceanotechnika śmiało można określić mianem nietuzinkowego, gdyż nie widnieje on w ofertach dydaktycznych wszystkich uczelni. A zatem, także sfera zawodowa może zostać nazwana oryginalną. Jak już wspomnieliśmy, omawiany przez nas kierunek kształcenia wynika z położenia geograficznego miasta i charakteru. Łączy się to ze ścieżkami kariery, które mogą obrać absolwenci. Osoby, które ukończyły Oceanotechnikę w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie mogą znaleźć zatrudnienie w stoczniach produkcyjnych i remontowych, zakładach produkujących silniki oraz pomocnicze urządzenia energetyczne, jednostkach badawczych, jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach żeglugowych, firmach instalatorskich i audytorskich, administracji morskiej, przedsiębiorstwach eksploatacji mórz i oceanów, nadzorze technicznym, portach i terminalach.

Nie będzie żadnym zaskoczeniem stwierdzenie, że Oceanotechnika jest kierunkiem kształcenia, który posiada sens, gdy funkcjonuje w miastach położonych w rejonach mórz i oceanów. Ale szczecińska uczelnia to także inne dyscypliny, którym warto przyjrzeć się bliżej.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Damian, student Oceanotechniki mówi:

„W moim przypadku zainteresowanie żeglugą, projektowaniem jednostek pływających, czy w ogóle morzami i oceanami to rodzinna tradycja. Tradycja, z której jestem bardzo dumny i nigdy nie chciałem się od niej odłączać. Dlatego wybór uczelni dla mnie był bardzo prosty – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Oceanotechnikę:

Absolwent kierunku Oceanotechnika w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechaniki ogólnej, w tym statyki, kinematyki, dynamiki, teorii drgań oraz mechaniki płynów,
 • termodynamiki technicznej,
 • metod i narzędzi do pomiarów parametrów obiektów technicznych w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych,
 • rodzajów, budowy i funkcji obiektów oceanotechnicznych oraz związanych z nimi problemów projektowych i eksploatacyjnych,
 • tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej,
 • projektowania i eksploatacji siłowni okrętowych,
 • konstrukcji okrętów,
 • technologii budowy i remontów obiektów oceanotechnicznych,
 • zasad analizy wytrzymałości konstrukcji pod obciążeniem stałym i zmiennym,
 • silników okrętowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Oceanotechnika:

Absolwent kierunku Oceanotechnika w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • stoczniach produkcyjnych i remontowych,
 • biurach projektowych,
 • zakładach produkujących silniki oraz pomocnicze urządzenia energetyczne,
 • jednostkach badawczych,
 • jednostkach naukowych,
 • przedsiębiorstwach żeglugowych,
 • towarzystwach klasyfikacyjnych,
 • firmach instalatorskich i audytorskich,
 • administracji morskiej,
 • przedsiębiorstwach eksploatacji mórz i oceanów,
 • nadzorze technicznym,
 • portach i terminalach,
 • platformach wiertniczych i wydobywczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Oceanotechnika w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie brane pod uwagę są następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Oceanotechnika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ZUT 

Komentarze (0)