Oceanotechnika

Oceanotechnika

Oceanotechnika – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku oceanotechnika na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku oceanotechnika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rysunek techniczny
 • historia okrętownictwa i żeglarstwa na Pomorzu Zachodnim
 • teoria okrętu, inżynieria jakości
 • mechanika
 • technologie mechaniczne
 • urządzenia pokładowe
 • termodynamika
 • konstrukcja okrętów

 

Wybierając się na studia każdy świeżo upieczony student marzy o oceanie możliwości. Co ważne, taki ocean naprawdę istnieje, zwłaszcza gdy dotyczy on nauk technicznych. Kierunki studiów w Szczecinie stanowią interesującą przestrzeń kształcenia, w której funkcjonują dyscypliny charakterystyczne, związane z położeniem geograficznym miasta. Stolica województwa zachodniopomorskiego jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym całego regionu, który skupia w sobie port morski, stocznie remontowe, jachtowe oraz żeglugi morskiej. Na tej podstawie proponowany jest młodym ludziom kierunek Oceanotechnika, który skierowany jest do tych, którzy interesują się problematyką związaną z konstruowaniem i budową jednostek pływających oraz obiektów offshore. A w której uczelni znajdziemy ten kierunek? W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, gdyż tam prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk matematyczno- fizycznych, nauk ekonomicznych z zagadnieniami marketingu i organizacji produkcji oraz – co najważniejsze- nauk technicznych. Studenci nabywają umiejętności z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych związanych z badaniem oraz wykorzystywaniem środowiska morskiego, głównie do transportu, rybołówstwa, przemysłu wydobywczego oraz turystyki, rekreacji i sportu.

Każda z realizowanych specjalności odpowiada za przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru oraz rozwinięcie szczegółowo określonych umiejętności. Studenci przygotowują się, między innymi, do prowadzenia prac konstrukcyjnych oraz organizacji procesów wytwarzania i eksploatacji współczesnych statków, eksploatacji siłowni okrętów i okrętowych silników cieplnych, czy też organizowania i nadzorowania produkcji w zakładach przemysłu okrętowego. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: rysunek techniczny, historia okrętownictwa i żeglarstwa na Pomorzu Zachodnim, teoria okrętu, inżynieria jakości, mechanika, technologie mechaniczne, urządzenia pokładowe, termodynamika, konstrukcja okrętów, mechanika konstrukcji, silniki i układy napędowe w oceanotechnice, technologia w produkcji stoczniowej, statki śródlądowe i przybrzeżne, siłownie okrętowe.

Kierunek taki jak Oceanotechnika śmiało można określić mianem nietuzinkowego, gdyż nie widnieje on w ofertach dydaktycznych wszystkich uczelni. A zatem, także sfera zawodowa może zostać nazwana oryginalną. Jak już wspomnieliśmy, omawiany przez nas kierunek kształcenia wynika z położenia geograficznego miasta i charakteru. Łączy się to ze ścieżkami kariery, które mogą obrać absolwenci. Osoby, które ukończyły Oceanotechnikę w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie mogą znaleźć zatrudnienie w stoczniach produkcyjnych i remontowych, zakładach produkujących silniki oraz pomocnicze urządzenia energetyczne, jednostkach badawczych, jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach żeglugowych, firmach instalatorskich i audytorskich, administracji morskiej, przedsiębiorstwach eksploatacji mórz i oceanów, nadzorze technicznym, portach i terminalach.

Nie będzie żadnym zaskoczeniem stwierdzenie, że Oceanotechnika jest kierunkiem kształcenia, który posiada sens, gdy funkcjonuje w miastach położonych w rejonach mórz i oceanów. Ale szczecińska uczelnia to także inne dyscypliny, którym warto przyjrzeć się bliżej.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Damian, student Oceanotechniki mówi:

„W moim przypadku zainteresowanie żeglugą, projektowaniem jednostek pływających, czy w ogóle morzami i oceanami to rodzinna tradycja. Tradycja, z której jestem bardzo dumny i nigdy nie chciałem się od niej odłączać. Dlatego wybór uczelni dla mnie był bardzo prosty – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Oceanotechnikę:

Absolwent kierunku Oceanotechnika w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechaniki ogólnej, w tym statyki, kinematyki, dynamiki, teorii drgań oraz mechaniki płynów,
 • termodynamiki technicznej,
 • metod i narzędzi do pomiarów parametrów obiektów technicznych w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych,
 • rodzajów, budowy i funkcji obiektów oceanotechnicznych oraz związanych z nimi problemów projektowych i eksploatacyjnych,
 • tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej,
 • projektowania i eksploatacji siłowni okrętowych,
 • konstrukcji okrętów,
 • technologii budowy i remontów obiektów oceanotechnicznych,
 • zasad analizy wytrzymałości konstrukcji pod obciążeniem stałym i zmiennym,
 • silników okrętowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Oceanotechnika:

Absolwent kierunku Oceanotechnika w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • stoczniach produkcyjnych i remontowych,
 • biurach projektowych,
 • zakładach produkujących silniki oraz pomocnicze urządzenia energetyczne,
 • jednostkach badawczych,
 • jednostkach naukowych,
 • przedsiębiorstwach żeglugowych,
 • towarzystwach klasyfikacyjnych,
 • firmach instalatorskich i audytorskich,
 • administracji morskiej,
 • przedsiębiorstwach eksploatacji mórz i oceanów,
 • nadzorze technicznym,
 • portach i terminalach,
 • platformach wiertniczych i wydobywczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku oceanotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Oceanotechnika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ZUT 

Komentarze (0)