Teleinformatyka ZUT

Teleinformatyka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Niemal każdego dnia jesteśmy świadkami rozwoju technik informatycznych i telekomunikacyjnych, a także postępującego zbliżania się do siebie tych dziedzin. Najlepszym tego przykładem są urządzenia mobilne oraz powiększająca się przestrzeń zastosowań sieci informatycznych. Nietrudno było zgadnąć, iż pewnego dnia wspomniane dyscypliny będą tak blisko siebie, że w końcu powstanie odrębna dziedzina, a wraz z nią nowy kierunek kształcenia wyższego. O czym mowa? O Teleinformatyce. Unikatowy w skali kraju kierunek powstał z myślą o kształceniu specjalistów, potrafiących wykorzystać szeroką wiedzę z informatyki w połączeniu z umiejętnością jej zastosowania w różnych obszarach życia i techniki. W której uczelni można zdobyć takie umiejętności? W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Właśnie tam oferowany jest kierunek Teleinformatyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Teleinformatyka w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie realizowany jest na Wydziale Elektrycznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy i gamy umiejętności. Studenci zgłębiają zagadnienia informatyki stosowanej i przemysłowej, inżynierii internetowej, baz danych i sieci teleinformatycznych, jak również sieci multimedialnych oraz, co równie istotne, prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu nowoczesnych technik elektronicznych i bezprzewodowych. Oprócz tego, zaznajamiają się z technikami programowania aplikacji mobilnych oraz internetowych i systemów wbudowanych, administracją sieciami teleinformatycznymi, kryptografią i bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, metodami sztucznej inteligencji, czy też zastosowaniami sieci sensorowych i układów MEMS.

Studia na kierunku Teleinformatyka w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, na drugim stopniu, dzielą się na dwie specjalności:

 • Sieci teleinformatyczne i systemy mobilne,
 • Systemy transmisyjne.

Jakie programy składają się na program nauczania? Na przykład: algebra, techniki bazodanowe, analiza matematyczna, metody obliczeniowe w teleinformatyce, aplikacje internetowe, struktury danych i techniki programowania, podstawy elektroniki cyfrowej, bezpieczeństwo systemów i kryptografia, programowanie obiektowe, przetwarzanie i kompresja obrazów, systemy operacyjne i architektura systemów komputerowych, inżynieria oprogramowania, programowanie urządzeń mobilnych, technologie transmisji bezprzewodowych, pomiary i projektowanie sieci światłowodowych, multimedia, programowanie gier sieciowych, metody sztucznej inteligencji.

Obserwując rozwój technologii należy stwierdzić, że dróg zawodowych związanych z tym postępem będzie przybywać. Na tej podstawie absolwenci Teleinformatyki w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie będą mogli pełnić role kierownicze w wielu projektach z zakresu aplikacji internetowych oraz mobilnych, systemów transmisji danych, czy usług teleinformatycznych i sieciowych. Co się z tym wiąże, będą mogli podjąć zatrudnienie w firmach programistycznych, firmach projektujących sieci teleinformatyczne, instytutach badawczych, jak również u operatorów sieci telekomunikacyjnych, dostawców usług i producentów sprzętu sieciowego, czy też w firmach szkoleniowych z zakresu technologii IT.

Jednym z efektów postępu technologicznego jest fakt, iż osób zainteresowanych aktywnym w nim udziałem przybywa. Szczecin, jako miasto przyjazne studentom, staje się celem młodych ludzi chcących zdobyć solidne wykształcenie. ZUT to popularna szkoła wyższa, w której na dodatek znajdziemy omawianą Teleinformatykę.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Marcin, student Teleinformatyki mówi:

„Swój proces kształcenia oparłem na dwóch rzeczach. Po pierwsze, chciałem studiować na prestiżowej uczelni. Po drugie, chciałem zamieszkać i związać się z ciekawym miastem, niosącym perspektywy. Dlatego wybrałem Szczecin i naukę w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Teleinformatykę w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie:

Absolwent kierunku Teleinformatyka w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • algorytmów przetwarzania sygnałów,
 • algorytmów kompresji danych,
 • modeli ruchu w sieciach teleinformatycznych,
 • fotoniki oraz generacji i propagacji fal elektromagnetycznych,
 • urządzeń stosowanych w sieciach teleinformatycznych oraz ich konfiguracji i diagnostyki w sieciach lokalnych,
 • eksploatacji i technik administrowania sieciami teleinformatycznymi,
 • bezpieczeństwa systemów informacyjnych i komunikacji elektronicznej,
 • inżynierii oprogramowania, technik projektowania, modelowania, tworzenia i testowania oprogramowania,
 • tworzenia aplikacji internetowych oraz programowania usług sieciowych,
 • technik bazodanowych i sposobów pozyskiwania informacji z baz danych,
 • właściwości percepcji obrazu i dźwięku,
 • sztucznej inteligencji i przemysłowych zastosowań informatyki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Teleinformatyka:

Absolwent kierunku Teleinformatyka w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach programistycznych,
 • firmach projektujących sieci teleinformatyczne,
 • firmach szkoleniowych z zakresu technologii IT,
 • instytutach badawczych,
 • u operatorów sieci telekomunikacyjnych,
 • u dostawców usług i producentów sprzętu sieciowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Teleinformatyka w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie brane pod uwagę są następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz dowolnie wybrany przedmiot.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku Teleinformatyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki informatyczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektrycznym ZUT

Komentarze (0)