Człowiek w cyberprzestrzeni

Człowiek w cyberprzestrzeni

Człowiek w cyberprzestrzeni

22.03.2023

Człowiek w cyberprzestrzeni – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rekrutacja 2023/2024

Studia na kierunku człowiek w cyberprzestrzeni na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku człowiek w cyberprzestrzeni w UKSW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku człowiek w cyberprzestrzeni znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zarys systemu prawa publicznego
 • wprowadzenie do informatyki
 • socjologia cyberprzestrzeni
 • wprowadzenie do prawa
 • zarządzanie innowacją oraz inteligentne branże w gospodarce
 • analiza statystyczna
 • podstawy matematyki finansowej
 • podstawy matematyki ubezpieczeniowej
 • podstawy prawne społeczeństwa informacyjnego

 

Po raz pierwszy termin „cyberprzestrzeń” pojawił się w książce pod tytułem „Neuromancer” autorstwa Williama Gibsona, a było to w 1984 roku. Od tego czasu, pojęcie stworzone przez ojca literackiego cyberpunku zaczęło się rozszerzać, a także coraz mocniej przenikać do szerokiej kultury. Niezależnie od tego ile definicji posiada cyberprzestrzeń jest zagadnieniem, które wraz z rozwojem nauki i techniki będzie przybierać na znaczeniu. A w którym jej punkcie znajduje się człowiek? Między innymi na to pytanie odpowiada kierunek o Człowiek w cyberprzestrzeni na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Nauka oparta jest na czterech filarach, a są to: prawo, informatyka, socjologia i biznes. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat regulacji prawnych dotyczących nowych technologii, zrozumienie procesów kształtowania się społeczeństwa informacyjnego oraz rozwinięcie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami przetwarzania danych statystycznych z hurtowni danych, projektowania systemów informacyjnych, tzw. wykluczeniem cyfrowym, czy wirtualnymi relacjami interpersonalnymi.

Ukierunkowane są na zdobycie doświadczenia praktycznego oraz zdolności uczestniczenia w zespołach interdyscyplinarnych zajmujących się projektami z obszaru nowych technologii. A jakie przedmioty realizowane są w programie kształcenia? Na przykład: zarys systemu prawa publicznego, zarządzanie innowacją oraz inteligentne branże w gospodarce, analiza statystyczna, podstawy matematyki finansowej, podstawy matematyki ubezpieczeniowej, podstawy prawne społeczeństwa informacyjnego, matematyka wyborów i wybierania, bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej, prawo karne komputerowe i ochrona cyberprzestrzeni, patologie i zagrożenia w cyberprzestrzeni, analiza dynamiczna, ekonometria, elektroniczne instrumenty płatnicze.

Studenci omawianego przez nas kierunku uczą się analizować rozwiązania konkretnych problemów z zakresu nowych technologii i informatyzacji oraz proponować odpowiednie rozstrzygnięcia, uwzględniając aktualny stan techniki, mechanizmy społeczne oraz zmiany legislacyjne. Dokąd mogą zaprowadzić takie umiejętności? Absolwenci kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdą pracę na stanowiskach specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, jak również w organizacjach i podmiotach prywatnych z branży high- tech.

Studia w Warszawie to obszerne zagadnienie, wprawiające niektórych w poczucie zagubienia. Jak wybrać ten idealny kierunek i najlepszą uczelnię, skoro propozycji kształcenia jest tak wiele? Człowiek w cyberprzestrzeni jawi się jako kierunek nowoczesny, z dużym potencjałem i możliwościami rozwoju.

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Tomek, student kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni mówi:

„Zawsze interesował mniej świat wirtualny oraz to, jakie niesie ze sobą udogodnienia, możliwości, ale też zagrożenia. Gdy dowiedziałem się, że istnieje kierunek o nazwie Człowiek w cyberprzestrzeni od razu wiedziałem, że będzie dla mnie odpowiedni. Studiuję teraz na drugim roku i wiem, że podjąłem słuszną decyzję dotyczącą mojego kształcenia. Wszystkim polecam UKSW. To świetna uczelnia.”

 

Jednostka prowadząca

Studia na kierunku człowiek w cyberprzestrzeni prowadzone są przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zlokalizowany przy ul. Wóycickiego 1/3  bud. 17 w Warszawie.

Kontakt:

tel. (22) 569 96 50

www.wpia.uksw.edu.pl

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

CZŁOWIEK W CYBERPRZESTRZENI - ważne informacje

Człowiek w cyberprzestrzeni studia Warszawa

Człowiek w cyberprzestrzeni studia

ADMINISTRACJA - ważne informacje

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Człowiek w cyberprzestrzeni:

Absolwent kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw prawnych społeczeństwa informacyjnego,
 • elektronicznych platform usług administracji publicznej,
 • ochrony prywatności i prawa ochrony danych osobowych,
 • bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,
 • prawa autorskiego w społeczeństwie informacyjnym,
 • socjologii cyberprzestrzeni,
 • zarządzania projektem, jakością i ryzykiem,
 • zagrożeń w cyberprzestrzeni,
 • marketingu i reklamy w Internecie,
 • matematyki finansowej i ubezpieczeniowej,
 • wykorzystywania technologii w postępowaniu sądowym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni:

Absolwent kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji państwowej i samorządowej,
 • organizacjach i podmiotach prywatnych z branży high- tech.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku człowiek w cyberprzestrzeni brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (1)

student CWC odpowiedz

jednym słowem porażka, jeśli szukacie kierunku na którym liźniecie wiedzy z przed 10 lat to dobrze trafiliście