Transport

Transport

Transport

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

Transport – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Transport jako kierunek kształcenia, po kilku chudych latach, znów nabiera rozpędu i zmierza w stronę popularności. Zainteresowanie nim rośnie między innymi dlatego, że musi on reagować na zmiany, które pojawiają się dookoła. W dzisiejszych czasach, w których mocno podkreślane jest zacieranie granic, wzrasta zainteresowanie specjalistami z transportowego obszaru. Gdzie mogą się oni wykształcić? Studia w Kielcach to idealna przestrzeń dla głodnych wiedzy i także w omawianym zakresie znajdą coś dla siebie. Na kierunek Transport, który prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia zaprasza Politechnika Świętokrzyska.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Nauka ukierunkowana jest najmocniej na aspekt transportu samochodowego, dlatego też w obszarze inżynierii środków transportu szczególny nacisk położony jest na wiedzę i umiejętności z zakresu budowy samochodów i silników spalinowych, a także ich eksploatacji i diagnostyki. Ponadto, studenci poznają wymagania formalne, prawne i techniczne niezbędne do utworzenia małej firmy transportowej, jak również zasady zarządzania nią. Transport na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach prowadzony jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Program nauczania składa się, między innymi, z takich przedmiotów jak: analiza matematyczna, elektrotechnika, mechanika techniczna, komputerowy zapis konstrukcji, ochrona środowiska w transporcie, systemy transportowe, badania operacyjne, ekonomika transportu, materiały eksploatacyjne, mechanika ruchu pojazdów samochodowych, samochodowe silniki spalinowe, prawo transportowe, bezpieczeństwo transportu samochodowego.

Przestrzeń związana z transportem zdaje się być dobrym pomysłem na życie zawodowe. Dyscyplina może się tylko rozwijać i chyba nikt nie wyobraża sobie, że pewnego dnia mogłoby jej zabraknąć. Możemy być pewni, że wtedy stanąłby w miejscu cały świat. Osoby zgłębiające omawiane przez nas zagadnienie posiadają bardzo dobre przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne do pracy jako specjaliści w dziedzinie nowoczesnego transportu, a jego fundamentem są umiejętności twórczego rozwiązywania zadań w zakresie organizacji i zarządzania procesami i przedsiębiorstwami transportowymi, logistycznymi i spedycyjnymi. Co się z tym wiąże? Absolwenci Transportu na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach będą mogli znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych, spedycyjnych, serwisach diagnostyczno- obsługowych, serwisach naprawczych.

Studia w Kielcach to zagadnienie, o którym można długo dyskutować, a miejsca do zdobycia umiejętności wymieniać niemal bez końca. Dlatego niektórzy kandydaci na studia mogą poczuć się zagubieni i zdezorientowani i podjęcie decyzji o wyborze uczelni stanie się twardym orzechem do zgryzienia. Co robić? Po pierwsze, zdecydować się na kierunek kształcenia. Jeśli takowy został wybrany i padło na Transport, to warto prześwietlić szkołę wyższą, która w swojej ofercie dydaktycznej przedstawia obraną przez nas dziedzinę.

 

Jakie ma Politechnika Świętokrzyska w Kielcach opinie? 

Kamil, student Transportu mówi:

„Nie będę oryginalny mówiąc, że samochody interesowały mnie od dziecka i tak naprawdę wybór transportu na kierunek studiów to po prostu kolejny krok w tych zainteresowaniach. A dlaczego Politechnika Świętokrzyska? Bo to najlepsza uczelnia. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Transport na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach:

Absolwent kierunku Transport na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki,
 • wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn,
 • projektowania systemów logistycznych,
 • zasad inżynierii ruchu,
 • projektowania i analizowania systemów transportowych,
 • rachunku ekonomicznego w transporcie,
 • projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania,
 • projektowania i stosowania środków transportu,
 • projektowania i analizowania układów napędowych,
 • analizy niezawodności systemów technicznych,
 • modelowania procesów transportowych,
 • stosowania technologii informacyjnych w transporcie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Transport:

Absolwent kierunku Transport na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach transportowych,
 • przedsiębiorstwach logistycznych,
 • przedsiębiorstwach spedycyjnych,
 • serwisach diagnostyczno- obsługowych,
 • serwisach naprawczych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

Komentarze (0)