Filologia

Filologia

Filologia – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2021

Studia na kierunku filologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wstęp do literaturoznawstwa
 • wstęp do przekładu audiowizualnego
 • psychologia ogólna, tłumaczenia pisemne
 • wstęp do językoznawstwa
 • korespondencja w biznesie
 • ćwiczenia stylistyczno- kompozycyjne

 

Czy studia mogą być podróżą, choć nie zachodzi potrzeba ruszania się z miejsca? Tak. Przykładem takiej podróży mogą być studia filologiczne. Filologia, według definicji, to dział nauk humanistycznych, obejmujący badanie języka i jego wytworów, w tym także literatury danego narodu lub kręgu kulturowego. Tematem badań filologicznych jest tekst. Celem zaś komentowanie i interpretacja. Metodą- naukowe badanie tekstu dążące do ustalenia autorstwa i chronologii, nadania poprawnego kształtu, opracowania objaśnień rzeczowych, przygotowanie edycji. Ktoś może zapytać, gdzie w tym wszystkim jest wspomniana podróż? Otóż, wszelakie teksty biorą się z kultury danego narodu. Aby je poprawnie odczytać i zrozumieć należy zagłębić się w jego obyczaje, tradycje, poznać wytwory kultury. Właśnie na tym polega filologiczna podróż bez konieczności kupowania biletu lotniczego. Taką podróż można odbyć studiując kierunek Filologia, na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka, a także nabycie umiejętności wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce. Istotą jest rozwinięcie znajomości jednego języka obcego, zbliżonego do języka ojczystego. Filologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to także umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także uczestniczenia w pracy zespołowej. Kierunek prowadzony jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: wstęp do literaturoznawstwa, wstęp do przekładu audiowizualnego, psychologia ogólna, tłumaczenia pisemne, wstęp do językoznawstwa, korespondencja w biznesie, ćwiczenia stylistyczno- kompozycyjne, ćwiczenia fonetyczne, historia literatury, gramatyka opisowa, dydaktyka ogólna i języków obcych, redakcja tekstu specjalistycznego, przekład tekstu artystycznego.

Znajomość języków obcych to niezwykle cenna umiejętność i chyba nie trzeba nikogo do tego przekonywać. Taka zdolność stwarza wiele możliwości zawodowych, a także wiąże się z pewnym komfortem, gdyż można poszukiwać zatrudnienia niemal w dowolnym miejscu na świecie. A jak może wyglądać to zatrudnienie? Absolwenci Filologii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego mogą znaleźć pracę w zawodzie tłumacza, wydawcy, organizatora i propagatora kultury danego obszaru językowego, dziennikarza.

Uczelnie w Kielcach to temat długi i szeroki, zatem jak pomóc sobie w znalezieniu najlepszej do studiowania omawianego przez nas kierunku?

 

Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? 

Ewelina, studentka Filologii mówi:

„Uniwersytet Jana Kochanowskiego to bardzo dobra uczelnia i idealne miejsce do rozwijania zainteresowań. Najważniejsi są ludzie, a tutaj są po prostu wspaniali; zarówno w gronie studentów, jak i wykładowców. Wszyscy razem tworzą świetny klimat.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Absolwent kierunku Filologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawidłowego wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • interpretacji gramatycznej tekstu,
 • analizy tekstów pochodzących z wcześniejszych etapów rozwoju języka,
 • literatury i kultury danego obszaru językowego,
 • komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • metod badawczych opisu, analizy i interpretacji zjawisk językowych,
 • oceny jakości przekładu artystycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia:

Absolwent kierunku Filologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie jako:

 • tłumacz,
 • wydawca,
 • organizator i propagator kultury danego obszaru językowego,
 • dziennikarz,
 • nauczyciel.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zamiejscowym w Sandomierzu UJK

Komentarze (0)