Zdrowie środowiskowe

Zdrowie środowiskowe

Zdrowie środowiskowe – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Do szeroko pojętego zdrowia zawsze przywiązywało się istotną wagę, a w XXI wieku na zagadnienia z nim związane kładzie się nacisk szczególny. Wynikiem tego jest dyscyplina określana mianem zdrowia środowiskowego. A co się kryje pod tą nazwą? Zdrowie środowiskowe to dziedzina zdrowia publicznego, która zajmuje się aspektami ludzkiego zdrowia, które determinowane jest przez różne czynniki; biologiczne, fizyczne, czy też chemiczne. W dyscyplinie tej niezwykle istotne jest skupienie się na ocenie, eliminacji i zapobieganiu w środowisku tych czynników, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie ludzi. Na tych, którzy zainteresowani są realizowaniem i promowaniem zdrowego stylu życia w czystym środowisku czeka kierunek Zdrowie środowiskowe. A w ofercie której uczelni go znajdziemy? Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy, z obszaru nauk przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Zgłębienie zagadnień związanych z tą dziedziną możliwe jest dzięki wykwalifikowanej kadrze i specjalistycznym laboratoriom wyposażonym w nowoczesną aparaturę i sprzęt do badań zanieczyszczeń środowiskowych i ich wpływu na zdrowie człowieka. Zdrowie środowiskowe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to przygotowanie do realizacji zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa. Kierunek prowadzony jest wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Jakie przedmioty występują w programie nauczania? Na przykład: ekologia i podstawy mikrobiologii, podstawy zarządzania, toksykologia środowiska, systemy monitoringu środowiska, pierwsza pomoc medyczna, problemy zdrowia środowiskowego, analiza danych biometrycznych, prawo ochrony środowiska, żywienie w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

Nie od dzisiaj zdajemy sobie sprawę z tego, że jedną z najistotniejszych barier rozwoju społeczno- gospodarczego jest środowisko. Jego jakość ma podstawowe znaczenie dla zdrowia i jakości życia człowieka. Dlatego z biegiem lat rozwijano idee, leżące u podstaw zrównoważonego rozwoju, czyli rozwoju z poszanowaniem środowiska. Wszystko wydaje się zrozumiałe i proste. Ale jak dokładnie wygląda praca z omawianą przez nas dyscypliną? Czym zajmują się specjaliści w tym zakresie? Absolwenci Zdrowia środowiskowego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach przygotowani są do pracy w administracji Unii Europejskiej, administracji państwowej i samorządowej, jednostkach zajmujących się zdrowiem publicznym i epidemiologią, firmach produkcyjnych, firmach szkoleniowych i konsultingowych, jednostkach naukowo – badawczych.

Kierunki studiów w Kielcach tworzą razem długą listę ciekawych dyscyplin, a Zdrowie środowiskowe zajmuje na niej zaszczytne miejsce. Wiemy, że kształcenie w tym zakresie oferuje jedna szkoła wyższa.

 

Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie?

Basia, studentka Zdrowia środowiskowego mówi:

„Dla mnie w procesie kształcenia najważniejsza jest innowacyjność, poszerzanie obszaru zagadnień, możliwość zdobywania nowoczesnej wiedzy, która może mieć wpływ na otoczenie, w którym żyję. To wszystko znalazłam w jednym miejscu – na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. To miejsce dla ludzi ciekawych.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zdrowie środowiskowe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego:

Absolwent kierunku Zdrowie środowiskowe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ekologii i mikrobiologii,
 • propedeutyki medycyny,
 • toksykologii,
 • fizyki i chemii środowiskowej,
 • instrumentów zarządzania środowiskiem,
 • zasad zdrowego żywienia,
 • modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,
 • prawa ochrony środowiska.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zdrowie środowiskowe:

Absolwent kierunku Zdrowie środowiskowe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji Unii Europejskiej,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • jednostkach zajmujących się zdrowiem publicznym i epidemiologią,
 • firmach produkcyjnych,
 • firmach szkoleniowych i konsultingowych,
 • jednostkach naukowo – badawczych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Zdrowie środowiskowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK

Komentarze (0)