Zdrowie środowiskowe studia - kierunek studiów

Nie od dziś wiadomo, że środowisko w którym przebywa człowiek znacząco wpływa na jego organizm. Według Światowej Organizacji Zdrowia czynniki środowiskowe odpowiadają aż w 30% za stan naszego zdrowia.

W związku z tym tak ważne jest identyfikowanie czynników szkodliwych i ich eliminowanie z naszego otoczenia. W odpowiedzi na zapotrzebowanie został utworzony kierunek Zdrowie środowiskowe, który kształci specjalistów w tej dziedzinie.

Jeśli chciałbyś dołączyć do ich grona to koniecznie powinieneś zapoznać się z możliwościami jakie oferują te studia!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunek zdrowie środowiskowe, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, biologia, fizyka, chemia, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, matematyka

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Zdrowie środowiskowe  stopień: (I)

UCZELNIE, GDZIE ZDROWIE ŚRODOWISKOWE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Zdrowie środowiskowe

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • znajomości podstawowych zagadnień z ekologii, biologii, chemii oraz higieny pracy
 • dysponowania wiadomościami dotyczącymi epidemiologii oraz toksykologii
 • przeprowadzania samodzielnej oceny czynników ryzyka środowiskowych
 • rozumienia oddziaływania czynników środowiskowych na stan zdrowia populacji
 • identyfikowania czynników szkodliwych w środowisku
 • znajomości specjalistycznych systemów komputerowych
 • znajomości zasad systemów zarządzania

Jak wyglądają studia na kierunku zdrowie środowiskowe?

 

1. Tryb studiów

Studia na kierunku zdrowie środowiskowe będziesz mógł rozpocząć przede wszystkim w trybie stacjonarnym (dziennym). Ma on bardzo wielu zwolenników, ponieważ pozwala na aktywną i systematyczną naukę.

Dodatkowo studenci, którzy kształcą się na uczelniach państwowych, nie muszą w ogóle martwić się o opłaty za czesne. Warto zatem, byś rozważył właśnie ten tryb nauki, jeżeli zależy ci na zdobyciu kompleksowego wykształcenia.

 

2. Program studiów i przedmioty

Zdrowie środowiskowe to wyjątkowo rozbudowana propozycja dydaktyczna, która stanowi niejako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata i związaną z nimi walką o zadbanie o środowisko naturalne. W interdyscyplinarnym programie dydaktycznym znalazły się przedmioty, które łączą nauki medyczne z przyrodniczymi i nawet prawniczymi.

 

Wśród przedmiotów studenci odnajdą zatem przykładowo:

 • Chemia i fizyka środowiska
 • Ekologia i podstawy mikrobiologii
 • Epidemiologia-metody obliczeniowe
 • Logika i podstawy prawa
 • Pierwsza pomoc
 • Podstawy biochemii i toksykologii
 • Podstawy zarządzania
 • Technologie informacyjne
 • Biologia molekularna
 • Biostatystyka
 • Międzynarodowe problemy zdrowia

 

Studia na kierunku zdrowie środowiskowe mają bardzo bogatą ofertę dydaktyczną, dzięki której każdy, kto czuje, że jakość naszego zdrowia zależy od dbałości o środowisko naturalne, znajdzie coś dla siebie i będzie mieć realny wkład w poprawę kondycji zdrowotnej społeczeństwa.

Pamiętaj, że oprócz wykładów czeka również na ciebie szereg zajęć laboratoryjnych. Odbędziesz także niezbędne praktyki zawodowe. Naczelnym tego celem będzie usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości oraz umiejętności przekazanych w toku teoretycznych zajęć dydaktycznych. Praktyki pozwalają również na poznanie specyfiki pracy zawodowej.

 

3. Nabywane umiejętności

Kierunek Zdrowie środowiskowe łączy w sobie wiedzę z nauk medycznych, przyrodniczych, prawa oraz zarządzania. A czego dokładnie będziesz mógł się nauczyć w trakcie studiów? Uczęszczając na zajęcia zdobędziesz podstawową wiedzę z obszaru ekologii, biochemii oraz toksykologii.

Oprócz tego rozwiniesz umiejętności związane z identyfikacją czynników szkodliwych występujących w środowisku oraz poznasz metody ich eliminacji.

Co jeszcze Cię czeka? W ramach studiów zostaną zrealizowane tematy dotyczące ochrony środowiska, systemów kontroli oraz współczesnych problemów, które stanowią największe wyzwania dla tej nauki. Oprócz tego nauczysz się przeprowadzać analizy danych biometrycznych oraz udzielać pierwszej pomocy medycznej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku zdrowie środowiskowe?

Studenci swoją przygodę z tym kierunkiem rozpoczynają na ogół od studiów licencjackich, czyli pierwszego stopnia. Trwają one trzy lata, podczas których pasjonaci tego zagadnienia zdobywają podstawową wiedzę i niezbędne umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem medycznym.

To także czas przygotowań do obrony pracy licencjackiej – jej pomyślna obrona otwiera drzwi do zawodowego, dynamicznego rozwoju.

Osoby, które pragną kształcić się dalej, otrzymują taką możliwość na studiach drugiego stopnia. To czas poszerzania swojej wiedzy i kwalifikacji o znacznie bardziej rozbudowane zagadnienia. Studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie środowiskowe trwają dwa lata i kończą się przystąpieniem do obrony pracy magisterskiej.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zdrowie środowiskowe

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów na kierunku Zdrowie środowiskowe nie powinieneś mieć trudności ze znalezieniem pracy w instytucjach administracji publicznej i samorządowej, które zajmują się szeroko rozumianą tematyką zdrowia środowiskowego oraz zdrowiem publicznym.

Dzięki zdobytemu wykształceniu zatrudnienie znajdziesz również w firmach konsultingowych oraz szkoleniowych. Możesz także pracować w placówkach naukowo – badawczych. Perspektywy zawodowe po kierunku Zdrowie środowiskowe są naprawdę szerokie zatem nie zastanawiaj się dłużej i aplikuj na te studia!

 
Absolwent kierunku Zarządzanie środowiskowe znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik instytucji administracji publicznej i samorządowej
 • pracownik instytucji naukowo – badawczych
 • pracownik firm konsultingowych
 • pracownik placówek zdrowia publicznego
 • szkoleniowiec w obszarze zdrowia środowiskowego

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

Komentarze (0)