Dowodzenie - studia wojskowe

Dowodzenie - studia wojskowe

Dowodzenie - studia wojskowe

14.04.2022

Dowodzenie - studia wojskowe – Akademia Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku dowodzenie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku dowodzenie - studia wojskowe w AWL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Czym jest dowodzenie? Połączeniem zarządzania, planowania, organizowania i egzekwowania? Na pewno tak. Łączy w sobie zarówno wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, a także wynika z pewnych cech charakteru, bez których działania takie nie miałyby żadnej siły. Kierunek kształcenia o takiej nazwie przeznaczony jest głównie dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy chcą pozyskać kwalifikacje w zakresie wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo- metodycznej. Kandydaci powinni zatem zwrócić uwagę na Dowodzenie, które widnieje w ofercie dydaktycznej Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Właśnie tam prowadzone jest na studiach pierwszego stopnia, w ramach studiów wojskowych.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej w zakresie dowodzenia pododdziałem. Studenci otrzymują solidne przygotowanie z zakresu teorii i strategii zarządzania, stosunków międzynarodowych, historii, w tym historii sztuki wojennej, bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego, które mają istotne znaczenie dla ich przyszłej pracy zawodowej, zwłaszcza w zakresie prowadzenia analizy bieżącej sytuacji politycznej i jej wpływu na stan bezpieczeństwa na różnych poziomach. Dowodzenie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu jest kierunkiem, którego realizacja zawiera spotkania z dowódcami, ekspertami i naukowcami z kraju i zagranicy, szkolenia i wyjazdy zagraniczne, a także praktyki zawodowe odbywane zarówno na uczelni, jak i w jednostkach wojskowych.

Studia gwarantują pozyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do objęcia pierwszych stanowisk służbowych przewidzianych dla oficerów młodszych w określonym korpusie osobowym. Nauce na kierunku przyświeca maksyma: „Plus ratio quam vis”, czyli „Więcej znaczy rozum niż siła”.

Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że studia wojskowe różnią się od studiów cywilnych i opierają się na innych fundamentach. Celem kształcenia na omawianym przez nas kierunku jest profesjonalne przygotowanie zawodowe kandydatów na dowódcę plutonu oraz oficerów młodszych do objęcia kolejnych stanowisk służbowych.

Studia we Wrocławiu to bardzo duża przestrzeń edukacyjna, w której zainteresowani studiami wojskowymi również znajdą coś dla siebie. Jeśli chcemy podjąć naukę na kierunku Dowodzenie możemy wybrać omawianą przez nas uczelnie.

 

Jakie ma Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu opinie?

Wiktor, student Dowodzenia mówi:

„Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu to prestiżowa uczelnia, jedna z największych i najważniejszych w kształceniu wojskowym. Wybór dla mnie był oczywisty.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

DOWODZENIE - ważne informacje

Dowodzenie studia Wrocław

Dowodzenie studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dowodzenie w Akademii Wojsk Lądowych:

Absolwent kierunku Dowodzenie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • predyspozycji przywódczych i dowódczych,
  • samodzielności w podejmowaniu decyzji i działaniu w trudnych sytuacjach,
  • bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego,
  • historii sztuki wojennej,
  • teorii i strategii zarządzania,
  • stosunków międzynarodowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dowodzenie:

Absolwent kierunku Dowodzenie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

  • Wojsku Polskim.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Podstawą kwalifikacji jest ocena stopnia znajomości języka angielskiego, analiza ocen/wyników uzyskanych na świadectwie dojrzałości, sprawdzian sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Komentarze (0)