Dowodzenie studia - kierunek studiów

Wojsko, kontyngenty, misje, wojny, jednostki sił zbrojnych czy strategie logistyczne to tylko mały wyimek z potężnej machiny, jaką jest system obronności i bezpieczeństwa państwa. Aby mógł funkcjonować sprawnie i skutecznie, potrzebni są wykwalifikowani specjaliści, którzy będą w stanie natychmiast zareagować w przypadku jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego czy kryzysu w państwie. Już w starożytności podejmowano próby budowania mechanizmów, które byłyby w stanie zwalczać potencjalne zagrożenia, wynikające z nieprawidłowości systemu obronności. Działania ewoluowały na przestrzeni wieków, nierzadko metodą prób i błędów, natomiast dziś zespoły specjalistów mogą czerpać z dokonań największych strategów wojennych w historii.
 
Dla kogo ten kierunek
Studia na kierunku dowodzenie to bezsprzecznie jeden z najlepszych wyborów w ramach potencjalnej kariery edukacyjnej i zawodowej. Chciałbyś poznać mechanizmy działań organów systemu obronności i bezpieczeństwa państwowego w przypadku kryzysu lub wojny? Marzysz o utrzymaniu podstawowych wartości dla świata, czyli pokoju i zgody? Jeśli fascynuje Cię funkcjonowanie poszczególnych jednostek sił zbrojnych, a wiedzę dotyczącą misji polskich kontyngentów wojskowych masz w małym palcu, to zdecydowanie kierunek dla Ciebie. 
 
Program studiów i przedmioty
Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Dowodzenie to dziedzina, której zakres spełnia oczekiwania wąskiego rynku pracy w systemie obronności i bezpieczeństwa państwa. To studia, które wspaniale przygotowują do pracy w strukturach rządowych oraz organizacjach pozarządowych, działających na rzecz obrony kraju. Główną umiejętnością absolwenta tego kierunku jest natychmiastowe reagowanie na sytuacje kryzysowe – rzetelna analiza zaistniałej sytuacji, ocena zdarzeń, przygotowania planu działania oraz kierowanie zespołem ludzi. Poznasz mechanizmy funkcjonowania wszystkich organów administracji państwowej. Dowiesz się, jak wprowadzić wyższy stan gotowości zarówno mobilizacyjnej, jak i bojowej w przypadku jakiegokolwiek kryzysu w państwie czy wojny, ale również w okresie pokoju, aby udoskonalać system bezpieczeństwa i utrzymywać jego stabilny poziom. 
 
Praca po studiach
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku dowodzenie? Jako wykwalifikowany specjalista ds. kwestii obronnościowej i bezpieczeństwa państwa, będziesz doskonale przygotowany do tego, aby podjąć pracę na stanowisku doradcy lub konsultanta w jednostce sił zbrojnych. Osiągnięta przez Ciebie specjalizacja pozwoli Ci spełnić się w roli kompetentnego pracownika administracji rządowej lub samorządowej, szczególnie w zakresie natychmiastowej organizacji i przeciwdziałaniem w sytuacjach kryzysowych, konfliktu czy w okresie pokoju. Umiejętność analizy i ocen zjawisk zachodzących w systemie obronności państwowej kwalifikuje Cię do wykonywania obowiązków w agencjach rządowych, spółkach skarbu państwa, organizacjach pozarządowych czy w instytucjach, których rolą jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w skali narodowej, lokalnej, regionalnej, jak i międzynarodowej. Studia na kierunku dowodzenie to doskonała alternatywa dla Twojej kariery zawodowej w ramach własnej działalności gospodarczej, skoncentrowanej na działaniach strategicznych, analitycznych oraz kierowniczych w ramach budowania systemu obronności i bezpieczeństwa państwa. 

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek dowodzenie na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy nowożytny, język polski, matematyka, informatyka, geografia, historia lub WOS.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DOWODZENIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU DOWODZENIE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Wojskowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując dowodzenie?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • znajomości funkcjonowania poszczególnych instytucji państwowych oraz jednostek administracji publicznej
 • konkretnej infrastruktury oraz odpowiednich organów dowodzenia w aspekcie sił zbrojnych, przede wszystkim w okresie pokoju, kryzysu czy wojny
 • potencjalnych możliwości uruchomienia mechanizmów obronnych państwa
 • wprowadzania stanów gotowości bojowej w państwie
 • wprowadzania stanów gotowości mobilizacyjnej w kraju
 • potencjalnych możliwości przeciwdziałania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa
 • interpretacji, głębokiej analizy oraz oceny zdarzeń
 • mechanizmów zarządzania w systemie obronności państwowej
 • właściwej oceny wpływu środowiska na system obronności państwa
 • przygotowania właściwych decyzji w kwestii obronności oraz bezpieczeństwa kraju
 • znajomości języka specjalistycznego do wykonywania zawodu 
 • doskonałej znajomości co najmniej jednego języka obcego nowożytnego
 • identyfikacji problemów obronnościowych państwa i zwalczania ich
 • rzetelnego wykonywania zadań związanych z kwestią bezpieczeństwa w państwie

Jak wyglądają studia na kierunku dowodzenie?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek dowodzenie można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Tematyka powyższych studiów będzie oscylować wokół zagadnień związanych z naukami wojskowymi i społecznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku dowodzenie będziesz miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu dyscyplin wojskowych oraz kwestii związanych z zarządzaniem. Dodatkowo, w czasie studiów dowiesz się więcej na temat historii i stosunków międzynarodowych, co z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Program kształcenia zakłada również realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych. Oto wybrane z nich:

 • rozpoznanie i likwidacja skażeń
 • artyleria przeciwlotnicza
 • pancerno-zmechanizowna

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku dowodzenie wykształcisz wiele cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim rozwiniesz kompetencje z zarządzania i dowodzenia wojskowego. Dodatkowo nauczysz się realizować zaawansowane zadania związane z bezpieczeństwem wewnętrznym kraju. Program kształcenia zakłada realizacje ciekawych zajęć sportowych czy zajęć praktycznych na strzelnicach i poligonach wojskowych. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zyskasz niezwykle ważne doświadczenie.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DOWODZENIE STUDIA NIESTACJONARNE

DOWODZENIE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

W zależności od uczelni studia na kierunku dowodzenie będą trwały trzy lata czyli sześć semestrów i zakończą się uzyskaniem tytułu licencjata. W przypadku wyboru innej opcji, na naukę poświęcisz pięć lat, czyli dziesięć semestrów. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DOWODZENIE STUDIA I STOPNIA

DOWODZENIE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Gdzie będziesz pracował po kierunku dowodzenie?

Absolwent kierunku dowodzenie znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik instytucji związanych z obronnością państwa
 • jednostkach sił zbrojnych
 • przemyśle obronnym
 • pracownik organizacji publicznych, samorządowych, rządowych oraz pozarządowych
 • pracownik administracji państwowej
 • instytucje naukowe w kraju i za granicą
 • kontyngentach wojskowych
 • pracownik akcji humanitarnych
 • pracownik państwowych struktur bezpieczeństwa
 • analityk strategii działań praktycznych w działalności kierowniczej
 • specjalista ds. krajowego systemu zarządzania kryzysowego
 • konsultant i doradca ds. obronności

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU DOWODZENIE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DOWODZENIE

Komentarze (0)