Dodaj do ulubionych

Dowodzenie studia - kierunek studiów

Studia na kierunku dowodzenie to studia licencjackie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku dowodzenie:

 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DOWODZENIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Dowodzenie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku dowodzenie

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Dowodzenie stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku dowodzenie

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 24.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dowodzenie

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia jednolite

Zobacz inne kierunki Wojskowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując dowodzenie?

Program studiów i przedmioty
Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Dowodzenie to dziedzina, której zakres spełnia oczekiwania wąskiego rynku pracy w systemie obronności i bezpieczeństwa państwa.
To studia, które wspaniale przygotowują do pracy w strukturach rządowych oraz organizacjach pozarządowych, działających na rzecz obrony kraju.
Główną umiejętnością absolwenta tego kierunku jest natychmiastowe reagowanie na sytuacje kryzysowe – rzetelna analiza zaistniałej sytuacji, ocena zdarzeń, przygotowania planu działania oraz kierowanie zespołem ludzi. Poznasz mechanizmy funkcjonowania wszystkich organów administracji państwowej.
Dowiesz się, jak wprowadzić wyższy stan gotowości zarówno mobilizacyjnej, jak i bojowej w przypadku jakiegokolwiek kryzysu w państwie czy wojny, ale również w okresie pokoju, aby udoskonalać system bezpieczeństwa i utrzymywać jego stabilny poziom
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • znajomości funkcjonowania poszczególnych instytucji państwowych oraz jednostek administracji publicznej
 • konkretnej infrastruktury oraz odpowiednich organów dowodzenia w aspekcie sił zbrojnych, przede wszystkim w okresie pokoju, kryzysu czy wojny
 • potencjalnych możliwości uruchomienia mechanizmów obronnych państwa
 • wprowadzania stanów gotowości bojowej w państwie
 • wprowadzania stanów gotowości mobilizacyjnej w kraju
 • potencjalnych możliwości przeciwdziałania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa
 • interpretacji, głębokiej analizy oraz oceny zdarzeń
 • mechanizmów zarządzania w systemie obronności państwowej
 • właściwej oceny wpływu środowiska na system obronności państwa
 • przygotowania właściwych decyzji w kwestii obronności oraz bezpieczeństwa kraju
 • znajomości języka specjalistycznego do wykonywania zawodu 
 • doskonałej znajomości co najmniej jednego języka obcego nowożytnego
 • identyfikacji problemów obronnościowych państwa i zwalczania ich
 • rzetelnego wykonywania zadań związanych z kwestią bezpieczeństwa w państwie

Jak wyglądają studia na kierunku dowodzenie?

Wojsko, kontyngenty, misje, wojny, jednostki sił zbrojnych czy strategie logistyczne to tylko mały wyimek z potężnej machiny, jaką jest system obronności i bezpieczeństwa państwa. Aby mógł funkcjonować sprawnie i skutecznie, potrzebni są wykwalifikowani specjaliści, którzy będą w stanie natychmiast zareagować w przypadku jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego czy kryzysu w państwie.

Już w starożytności podejmowano próby budowania mechanizmów, które byłyby w stanie zwalczać potencjalne zagrożenia, wynikające z nieprawidłowości systemu obronności. Działania ewoluowały na przestrzeni wieków, nierzadko metodą prób i błędów, natomiast dziś zespoły specjalistów mogą czerpać z dokonań największych strategów wojennych w historii.

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek dowodzenie można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Tematyka powyższych studiów będzie oscylować wokół zagadnień związanych z naukami wojskowymi i społecznymi.

 

Studia na kierunku dowodzenie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku dowodzenie będziesz miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu dyscyplin wojskowych oraz kwestii związanych z zarządzaniem.

Dodatkowo, w czasie studiów dowiesz się więcej na temat historii i stosunków międzynarodowych, co z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia zakłada również realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych. Oto wybrane z nich:

 • rozpoznanie i likwidacja skażeń
 • artyleria przeciwlotnicza
 • pancerno-zmechanizowna

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku dowodzenie wykształcisz wiele cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim rozwiniesz kompetencje z zarządzania i dowodzenia wojskowego.

Dodatkowo nauczysz się realizować zaawansowane zadania związane z bezpieczeństwem wewnętrznym kraju.

Program kształcenia zakłada realizacje ciekawych zajęć sportowych czy zajęć praktycznych na strzelnicach i poligonach wojskowych. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zyskasz niezwykle ważne doświadczenie.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Studia na kierunku dowodzenie to bezsprzecznie jeden z najlepszych wyborów w ramach potencjalnej kariery edukacyjnej i zawodowej. Chciałbyś poznać mechanizmy działań organów systemu obronności i bezpieczeństwa państwowego w przypadku kryzysu lub wojny? Marzysz o utrzymaniu podstawowych wartości dla świata, czyli pokoju i zgody?
Jeśli fascynuje Cię funkcjonowanie poszczególnych jednostek sił zbrojnych, a wiedzę dotyczącą misji polskich kontyngentów wojskowych masz w małym palcu, to zdecydowanie kierunek dla Ciebie. 
 
5. Gdzie studiować dowodzenie

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek dowodzenie:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DOWODZENIE STUDIA NIESTACJONARNE

DOWODZENIE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku dowodzenie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie).

W zależności od uczelni studia na kierunku dowodzenie będą trwały trzy lata czyli sześć semestrów i zakończą się uzyskaniem tytułu licencjata. W przypadku wyboru innej opcji, na naukę poświęcisz pięć lat, czyli dziesięć semestrów. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku dowodzenie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DOWODZENIE STUDIA I STOPNIA

DOWODZENIE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek dowodzenie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Przedmioty:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Przedmioty:

chemia, fizyka, historia, informatyka, język angielski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku dowodzenie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek dowodzenie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie będziesz pracował po kierunku dowodzenie?

Praca po studiach
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku dowodzenie? Jako wykwalifikowany specjalista ds. kwestii obronnościowej i bezpieczeństwa państwa, będziesz doskonale przygotowany do tego, aby podjąć pracę na stanowisku doradcy lub konsultanta w jednostce sił zbrojnych.
Osiągnięta przez Ciebie specjalizacja pozwoli Ci spełnić się w roli kompetentnego pracownika administracji rządowej lub samorządowej, szczególnie w zakresie natychmiastowej organizacji i przeciwdziałaniem w sytuacjach kryzysowych, konfliktu czy w okresie pokoju.
Umiejętność analizy i ocen zjawisk zachodzących w systemie obronności państwowej kwalifikuje Cię do wykonywania obowiązków w agencjach rządowych, spółkach skarbu państwa, organizacjach pozarządowych czy w instytucjach, których rolą jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w skali narodowej, lokalnej, regionalnej, jak i międzynarodowej.
Studia na kierunku dowodzenie to doskonała alternatywa dla Twojej kariery zawodowej w ramach własnej działalności gospodarczej, skoncentrowanej na działaniach strategicznych, analitycznych oraz kierowniczych w ramach budowania systemu obronności i bezpieczeństwa państwa. 
 
Absolwent kierunku dowodzenie znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik instytucji związanych z obronnością państwa
 • jednostkach sił zbrojnych
 • przemyśle obronnym
 • pracownik organizacji publicznych, samorządowych, rządowych oraz pozarządowych
 • pracownik administracji państwowej
 • instytucje naukowe w kraju i za granicą
 • kontyngentach wojskowych
 • pracownik akcji humanitarnych
 • pracownik państwowych struktur bezpieczeństwa
 • analityk strategii działań praktycznych w działalności kierowniczej
 • specjalista ds. krajowego systemu zarządzania kryzysowego
 • konsultant i doradca ds. obronności

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU DOWODZENIE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DOWODZENIE

Komentarze (0)