Dowodzenie

Dowodzenie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
  Typ uczelni
   Więcej filtrów
   Poziom studiów
    Forma studiów
     Czas trwania

      Uczelnie, gdzie dowodzenie jako specjalność / ścieżka kształcenia

      Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

      Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

      Logistyka - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
      forma: stacjonarne

      Specjalności na kierunku logistyka - studia wojskowe

      Pokaż więcej
      Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

      Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

      Bezpieczeństwo narodowe +

      Wydział Zamiejscowy w Cieszynie  stopień: (I)  (II) , czas trwania: • 3 lata ,
      forma: stacjonarne, niestacjonarne

      Wydział Zamiejscowy w Krakowie  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 2 lata • 3 lata ,
      forma: stacjonarne, niestacjonarne

      Bezpieczeństwo narodowe  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
      forma: stacjonarne, niestacjonarne

      Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

      Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

      Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

      Zarządzanie i dowodzenie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
      forma: stacjonarne, niestacjonarne
      Akademia WSB w Cieszynie

      Akademia WSB w Cieszynie

      Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
      forma: stacjonarne, niestacjonarne

      Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

      Akademia WSB w Krakowie

      Akademia WSB w Krakowie

      Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
      forma: stacjonarne, niestacjonarne

      Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

      Akademia WSB w Cieszynie

      Akademia WSB w Cieszynie

      Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
      forma: stacjonarne, niestacjonarne

      Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

      Uniwersytet Pomorski w Słupsku

      Dowodzenie i zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
      forma: stacjonarne

      Ścieżki kształcenia na kierunku dowodzenie i zarządzanie

      Dowodzenie studia - kierunek studiów

      Studia na kierunku dowodzenie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

      Specjalności

      Współczesne studia z dowodzenia charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

      Popularne specjalności na kierunku dowodzenie: planowanie i organizacja działań wot, praca analityczno-sztabowa, dowodzenie pododdziałami.

       
      Wymagania

      W procesie rekrutacji na studia na kierunku dowodzenie najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, geografia, matematyka, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

      *Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

      Jakie przedmioty zdawać na maturze?

      Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku dowodzenie:

      • geografia,
      • historia,
      • informatyka,
      • język obcy,
      • matematyka,
      • wiedza o społeczeństwie.

      *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

       

      Dowodzenie - zasady rekrutacji

      • Terminy rekrutacji

      • Czas trwania

      • Przedmioty maturalne

      • Limity

      • Progi

      Wiedza, którą zdobędziesz, studiując dowodzenie?

      Program studiów i przedmioty
      Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Dowodzenie to dziedzina, której zakres spełnia oczekiwania wąskiego rynku pracy w systemie obronności i bezpieczeństwa państwa.
      To studia, które wspaniale przygotowują do pracy w strukturach rządowych oraz organizacjach pozarządowych, działających na rzecz obrony kraju.
      Główną umiejętnością absolwenta tego kierunku jest natychmiastowe reagowanie na sytuacje kryzysowe – rzetelna analiza zaistniałej sytuacji, ocena zdarzeń, przygotowania planu działania oraz kierowanie zespołem ludzi. Poznasz mechanizmy funkcjonowania wszystkich organów administracji państwowej.
      Dowiesz się, jak wprowadzić wyższy stan gotowości zarówno mobilizacyjnej, jak i bojowej w przypadku jakiegokolwiek kryzysu w państwie czy wojny, ale również w okresie pokoju, aby udoskonalać system bezpieczeństwa i utrzymywać jego stabilny poziom
       
      Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
      • znajomości funkcjonowania poszczególnych instytucji państwowych oraz jednostek administracji publicznej
      • konkretnej infrastruktury oraz odpowiednich organów dowodzenia w aspekcie sił zbrojnych, przede wszystkim w okresie pokoju, kryzysu czy wojny
      • potencjalnych możliwości uruchomienia mechanizmów obronnych państwa
      • wprowadzania stanów gotowości bojowej w państwie
      • wprowadzania stanów gotowości mobilizacyjnej w kraju
      • potencjalnych możliwości przeciwdziałania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa
      • interpretacji, głębokiej analizy oraz oceny zdarzeń
      • mechanizmów zarządzania w systemie obronności państwowej
      • właściwej oceny wpływu środowiska na system obronności państwa
      • przygotowania właściwych decyzji w kwestii obronności oraz bezpieczeństwa kraju
      • znajomości języka specjalistycznego do wykonywania zawodu 
      • doskonałej znajomości co najmniej jednego języka obcego nowożytnego
      • identyfikacji problemów obronnościowych państwa i zwalczania ich
      • rzetelnego wykonywania zadań związanych z kwestią bezpieczeństwa w państwie

      Jak wyglądają studia na kierunku dowodzenie?

      Wojsko, kontyngenty, misje, wojny, jednostki sił zbrojnych czy strategie logistyczne to tylko mały wyimek z potężnej machiny, jaką jest system obronności i bezpieczeństwa państwa. Aby mógł funkcjonować sprawnie i skutecznie, potrzebni są wykwalifikowani specjaliści, którzy będą w stanie natychmiast zareagować w przypadku jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego czy kryzysu w państwie.

      Już w starożytności podejmowano próby budowania mechanizmów, które byłyby w stanie zwalczać potencjalne zagrożenia, wynikające z nieprawidłowości systemu obronności. Działania ewoluowały na przestrzeni wieków, nierzadko metodą prób i błędów, natomiast dziś zespoły specjalistów mogą czerpać z dokonań największych strategów wojennych w historii.

       

      1. Typ i tryb studiów

      Kierunek dowodzenie można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

      Tematyka powyższych studiów będzie oscylować wokół zagadnień związanych z naukami wojskowymi i społecznymi.

       

      Studia na kierunku dowodzenie możemy podzielić na:

      1. Poziom:

       

      2. Forma:

       

      Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

      Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

      Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

       

      2. Program studiów i przedmioty

      Jako student kierunku dowodzenie będziesz miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu dyscyplin wojskowych oraz kwestii związanych z zarządzaniem.

      Dodatkowo, w czasie studiów dowiesz się więcej na temat historii i stosunków międzynarodowych, co z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej.

      Program kształcenia zakłada również realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych. Oto wybrane z nich:

      • rozpoznanie i likwidacja skażeń
      • artyleria przeciwlotnicza
      • pancerno-zmechanizowna

       

      3. Nabywane umiejętności

      W czasie studiów na kierunku dowodzenie wykształcisz wiele cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim rozwiniesz kompetencje z zarządzania i dowodzenia wojskowego.

      Dodatkowo nauczysz się realizować zaawansowane zadania związane z bezpieczeństwem wewnętrznym kraju.

      Program kształcenia zakłada realizacje ciekawych zajęć sportowych czy zajęć praktycznych na strzelnicach i poligonach wojskowych. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zyskasz niezwykle ważne doświadczenie.

       

      4. Dla kogo ten kierunek

      Studia na kierunku dowodzenie to bezsprzecznie jeden z najlepszych wyborów w ramach potencjalnej kariery edukacyjnej i zawodowej. Chciałbyś poznać mechanizmy działań organów systemu obronności i bezpieczeństwa państwowego w przypadku kryzysu lub wojny? Marzysz o utrzymaniu podstawowych wartości dla świata, czyli pokoju i zgody?
      Jeśli fascynuje Cię funkcjonowanie poszczególnych jednostek sił zbrojnych, a wiedzę dotyczącą misji polskich kontyngentów wojskowych masz w małym palcu, to zdecydowanie kierunek dla Ciebie. 
       
      5. Gdzie studiować dowodzenie

      Popularne uczelnie na których można studiować kierunek dowodzenie:

      Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

      Studia na kierunku dowodzenie trwają 3 lata (studia I stopnia).

      W zależności od uczelni studia na kierunku dowodzenie będą trwały trzy lata czyli sześć semestrów i zakończą się uzyskaniem tytułu licencjata. 

      Gdzie będziesz pracował po kierunku dowodzenie?

      Praca po studiach
      Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku dowodzenie? Jako wykwalifikowany specjalista ds. kwestii obronnościowej i bezpieczeństwa państwa, będziesz doskonale przygotowany do tego, aby podjąć pracę na stanowisku doradcy lub konsultanta w jednostce sił zbrojnych.
      Osiągnięta przez Ciebie specjalizacja pozwoli Ci spełnić się w roli kompetentnego pracownika administracji rządowej lub samorządowej, szczególnie w zakresie natychmiastowej organizacji i przeciwdziałaniem w sytuacjach kryzysowych, konfliktu czy w okresie pokoju.
      Umiejętność analizy i ocen zjawisk zachodzących w systemie obronności państwowej kwalifikuje Cię do wykonywania obowiązków w agencjach rządowych, spółkach skarbu państwa, organizacjach pozarządowych czy w instytucjach, których rolą jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w skali narodowej, lokalnej, regionalnej, jak i międzynarodowej.
      Studia na kierunku dowodzenie to doskonała alternatywa dla Twojej kariery zawodowej w ramach własnej działalności gospodarczej, skoncentrowanej na działaniach strategicznych, analitycznych oraz kierowniczych w ramach budowania systemu obronności i bezpieczeństwa państwa. 
       
      Absolwent kierunku dowodzenie znajdzie zatrudnienie w/jako:
      • pracownik instytucji związanych z obronnością państwa
      • jednostkach sił zbrojnych
      • przemyśle obronnym
      • pracownik organizacji publicznych, samorządowych, rządowych oraz pozarządowych
      • pracownik administracji państwowej
      • instytucje naukowe w kraju i za granicą
      • kontyngentach wojskowych
      • pracownik akcji humanitarnych
      • pracownik państwowych struktur bezpieczeństwa
      • analityk strategii działań praktycznych w działalności kierowniczej
      • specjalista ds. krajowego systemu zarządzania kryzysowego
      • konsultant i doradca ds. obronności

      W jakich firmach możesz pracować po kierunku dowodzenie

      Miasta, które oferują studia na kierunku Dowodzenie

      Teraz najważniejsze

      matura 2024

      zmiany na maturze 2024

      arkusze maturalne

      wyniki matur 2023

      rekrutacja na studia

      studia

      kierunki studiów

      studia podyplomowe

       

      Ciekawe

       


      gdzie studiować

       

       

      Nadchodzące wydarzenia

      Komentarze (0)