Studia wojskowe Wrocław

Studia wojskowe Wrocław

Studia wojskowe Wrocław

Największy wybór studiów

wojskowych we Wrocławiu

Odkryj kierunki wojskowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia wojskowe Wrocław | woj. dolnośląskie

Jeśli jesteś gotowy, by zasłużyć na miano kadeta wyższej szkoły wojskowej, to czas start - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki zaprasza na studia. To ważny element systemu bezpieczeństwa narodowego, jedna z niewielu szkół oficerskich w kraju. Stała współpraca z ważnymi osobami z Sił Zbrojnych RP pozwala kształcić przyszłe pokolenie żołnierzy, wdrażać nowe standardy, przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji narodowej. To uczelnia wyposażona w nowoczesne rozwiązania informatyczne, pozwalająca swoim podopiecznym kształcić się w warunkach pełnego komfortu. Możliwe jest realizowanie w ramach nauki wyjazdów zagranicznych programu Erasmus+.

Stała modernizacja ośrodka naukowego, jak i unowocześnianie metod dydaktycznych, mają wpływa na poprawienie jakości kształcenia wojskowego oraz kształtowanie kultury projakościowej. Uczelnia przyjmuje niewielu kandydatów - zaledwie 158 osób. Ale Ci, którzy dostaną się, zostają pod specjalną opieką uczelni, która troszczy się o przyszłych żołnierzy, pułkowników i generałów, zapewniając jak najlepsze warunki uczenia się i zdobywania przyszłego zawodu. Zawodowa służba wojskowa to powołanie. Jeśli nie czujesz misji, nie sprawdzaj, jakie kierunki oferuje Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

 

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W MIEŚCIE WROCŁAWIU SĄ STUDIA WOJSKOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

KIERUNKI WOJSKOWE W MIEŚCIE WROCŁAWIU

Rekrutacja i wymagania na studia wojskowe we Wrocławiu

Rekrutacja na studia cywilne w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu obejmuje nie tylko konkurs świadectw maturalnych, który jest zazwyczaj podstawą na studiach cywilnych, ale także rozmowę kwalifikacyjną i niekiedy testy sprawności fizycznej. Aby zakwalifikować się na odpowiedni studia, należy mieć bardzo dobre rozeznanie z zakresu wiedzy o wojsku, chęć i gotowość do pełnienia służby wojskowej, a także wykazywać naturalne predyspozycje do pełnienia roli członka wojska. Sprawdźcie na stronie szkoły, jak możecie się przygotować do rozmowy!

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach wojskowych

Zaraz po ukończeniu studiów wojskowych, absolwent ma zagwarantowaną pracę jako dowódca plutonu. W trakcie studiów, adepci wojskowi mogą kształcić się i zdobywać doświadczenie w ramach praktyk i staży, dodatkowych zajęć, jak i trenować ciało dzięki rozbudowanej infrastrukturze sportowej - branie udziału w konkursach sportowych, olimpiadach jest mile widziane pod względem przyszłości zawodowego żołnierza. Podczas studiów kadeci mają zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie, umundurowanie, jak i specjalistyczne oporządzenie wojskowe, jak i uposażenie miesięczne.

Absolwenci zostają mianowani z podchorążych na pierwszy stopień oficerski - podporucznika. Uzyskują dyplom zawodowy licencjata oraz certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego. Dodatkowo dostają świadectwo i uprawnienia niezbędne do wykonywania służby wojskowej. Każdy oficer kierowany jest do konkretnego miejsca pełnienia służby na swoje pierwsze stanowisko pracy. Żołnierz wojskowy wiąże się ze służbą na całe życie.

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH STUDIA WOJSKOWE

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu prowadzi studia cywilne, jak i wojskowe. W ramach studiów przygotowujących przyszłych żołnierzy do służby, oferuje kształcenie na kierunkach:

  • dowodzenie
  • inżynieria wojskowa
  • studium oficerskie - przygotowanie do pełnienia służby żołnierskiej (12-miesięczne, 8,5-miesięczne, 6-miesięczne, 3-miesięczne)

Natomiast na studia cywilne, WSO zaprasza na kierunki:

  • zarządzanie - studia I i II stopnia, studia stacjonarne
  • inżynieria bezpieczeństwa - studia I i II stopnia, studia stacjonarne
  • bezpieczeństwo narodowe - studia I i II stopnia, studia stacjonarne
  • kierunek lekarski - studia medyczne, studia jednolite magisterskie (studia medyczne uzupełnione o przedmioty wojskowo-medyczne, np. medycyna morska, tropikalna, bioterroryzm)

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)