Towaroznawstwo

Towaroznawstwo

Towaroznawstwo – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2021

Studia na kierunku towaroznawstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku towaroznawstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia organiczna
 • statystyka
 • mikroekonomia
 • mikrobiologia
 • towaroznawstwo artykułów przemysłowych
 • analiza sensoryczna
 • badania rynkowe
 • system zabezpieczeń bezpieczeństwa żywności

 

Towaroznawstwo to nauka zajmująca się badaniem użytkowych właściwości towarów oraz ich wyrobu. Łączy w sobie różne elementy, począwszy od ekonomii na zarządzaniu kończąc i chociaż należy do grona istotnych dyscyplin, to nie pojawia się w ofertach dydaktycznych wszystkich szkół wyższych. Niełatwo określić podstawę takiego stanu rzeczy, gdyż Towaroznawstwo jest jednym z najbardziej cenionych kierunków, na dodatek łączącym się z dobrą i jakże odpowiedzialną pracą. Wszyscy zainteresowani tą dziedziną powinni zwrócić uwagę na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Tam odnajdą Towaroznawstwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru towaroznawstwa, opakowalnictwa i przechowalnictwa, jak również fizyki, mikrobiologii, chemii, biochemii, ekonomii, zarządzania, zarządzania jakością oraz oceny jakości produktów. Kierunek zakłada także rozwijanie umiejętności pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania i zarządzania firmami, a także radzenia sobie z zagadnieniami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: chemia organiczna, statystyka, mikroekonomia, mikrobiologia, towaroznawstwo artykułów przemysłowych, analiza sensoryczna, badania rynkowe, system zabezpieczeń bezpieczeństwa żywności, opakowalnictwo i przechowalnictwo, ekologia wyrobów, grafika inżynierska, finanse przedsiębiorstw, ekologiczne aspekty jakości, komunikacja w biznesie, polityka gospodarcza, ochrona własności przemysłowej, zarządzanie jakością w usługach, determinanty jakości wyrobów, systemy pakowania, zarządzanie produktem.

Dbanie o jakość produktów to dzisiaj standard, zatem specjaliści w tym zakresie nie powinni narzekać na brak obowiązków. Absolwenci Towaroznawstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu znajdą zatrudnienie w ośrodkach badawczo- rozwojowych, działach sprzedaży i marketingu, agencjach kreatywnych, działach kontroli jakości wyrobów, komórkach projektowych, komórkach komercjalizacji produktu, przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach dystrybucyjnych, jednostkach handlowych, firmach spedycyjnych.

Poznań jest miastem, które może bardzo wiele zaoferować studentom. Co ciekawe, niektórzy miewają kłopoty ze studiami jeszcze przed ich rozpoczęciem, a wynika to z niezdecydowania. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pojawią się pytania związane z uczelnią.

 

Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu opinie?

Kasia, studentka Towaroznawstwa mówi:

„Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to znacząca uczelnia, która posiada bardzo wysoką pozycję i dobre imię. Studiowanie to powód do dumy i olbrzymia satysfakcja.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Towaroznawstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu:

Absolwent kierunku Towaroznawstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • oceny jakości wyrobów przemysłowych na poszczególnych etapach ich cyklu życia,
 • prowadzenia badań wyrobów na zgodność z wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych, w tym samodzielnego wykonywania ekspertyz towaroznawczych,
 • wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie opakowalnictwa i przechowalnictwa towarów,
 • doradztwa w zakresie obrotu towarami z wykorzystaniem systemów automatycznej identyfikacji i uwzględnieniem aktualnych trendów w dziedzinie logistyki,
 • integracji znormalizowanych systemów zarządzania,
 • prowadzenia badań marketingowych produktu i marki,
 • tworzenia informacyjnych podstaw decyzji rynkowych,
 • metod oceny jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych,
 • badania i kreowania potrzeb i zachowań konsumentów w sferze rynkowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Towaroznawstwo:

Absolwent kierunku Towaroznawstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • działach sprzedaży i marketingu,
 • agencjach kreatywnych,
 • działach kontroli jakości wyrobów,
 • komórkach projektowych,
 • komórkach komercjalizacji produktu,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach dystrybucyjnych,
 • jednostkach handlowych,
 • firmach spedycyjnych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Studia na kierunku Towaroznawstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia logistyczne w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki logistyczne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Towaroznawstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Komentarze (0)