Zarządzanie ryzykiem finansowym

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Zarządzanie ryzykiem finansowym – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2021

Studia na kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zaawansowane finanse przedsiębiorstwa
 • nadzór nad rynkami finansowymi
 • rachunkowość zarządcza i controlling
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytowych
 • finanse przedsiębiorstwa w kontekście ryzyka finansowego
 • zarządzanie ryzykiem kredytowym portfela korporacyjnego

 

Z szeroko pojętym biznesem łączą się takie pojęcia jak: inwestycja, plan, zysk. Z każdym rodzajem działalności wiąże się również ryzyko, także to o charakterze finansowym. Funkcjonowanie na rynku, niezależnie od tego czy jest poparte doświadczeniem czy nie, nakazuje rozwinięcie umiejętności zarządzania tym ryzykiem, zwłaszcza że jest to działanie jak najbardziej możliwe i skuteczne w swoich efektach. Co dokładnie oznacza zarządzanie ryzykiem finansowym? Tego można dowiedzieć się studiując kierunek o takiej nazwie. A można go odnaleźć w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prowadzony jest on na studiach drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania różnymi rodzajami ryzyka finansowego, w szczególności ryzykiem rynkowym, kredytowym i operacyjnym. Rozwinięte kwalifikacje mają prowadzić do tego, aby stać się wykształconymi analitykami i menedżerami ryzyka potrafiącymi oceniać ryzyko i zarządzać nim zarówno w podmiotach sektora finansowego, jak i w podmiotach niefinansowych. Zarządzanie ryzykiem finansowym to kierunek o praktycznym charakterze, dzięki któremu studenci będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem instytucji bankowych, oraz organizacją pracy wybranych działów. Ponadto, będą mieli okazję pracować indywidualnie lub w zespołach nad projektami aktualnie realizowanymi przez bank. Pod opieką merytoryczną wysoko wykwalifikowanych pracowników z doświadczeniem dydaktycznym, będą przygotowywani do samodzielnej analizy i oceny dokumentacji. Co ważne, każdy student podczas dwuletnich praktyk będzie zatrudniony w międzynarodowej instytucji finansowej na umowę o pracę na część etatu, co pozwoli zdobyć unikalne doświadczenie zawodowe a po skończeniu studiów legitymować się dwuletnim stażem pracy.

Studia na kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu posiadają szeroki program kształcenia. Zawiera on w sobie takie przedmioty, jak: zaawansowane finanse przedsiębiorstwa, nadzór nad rynkami finansowymi, rachunkowość zarządcza i controlling, zabezpieczenia wierzytelności kredytowych, finanse przedsiębiorstwa w kontekście ryzyka finansowego, zarządzanie ryzykiem kredytowym portfela korporacyjnego, coaching w biznesie, zarządzanie zespołami sprzedażowymi w banku, ekonomia menedżerska, zarządzanie ryzykiem rynkowym.

Realizowany program nauczania zakłada wykształcenie specjalistów, którzy bez trudu odnajdą się na rynku pracy. Absolwenci Zarządzania ryzykiem finansowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu znajdą zatrudnienie w bankach, zakładach ubezpieczeń, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, instytucjach pośrednictwa kredytowego, spółkach konsultingu gospodarczego i finansowego, otwartych funduszach emerytalnych, firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych.

Omawiany przez nas kierunek jest unikatowy, zatem powinniśmy mieć pewność, że realizująca go uczelnia bardzo dobrze przygotuje nas do rozpoczęcia kariery zawodowej.

 

Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu opinie?

Wiktor, student Zarządzania ryzykiem finansowym mówi:

„Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to nowoczesna, europejska uczelnia. Młodzi ludzie, pragnący zdobyć wysokiej jakości wykształcenie nie muszą marzyć o nauce w innych miastach, czy nawet zagranicznych uczelniach. Tutaj dostaną wszystko, czego potrzebują.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie ryzykiem finansowym na Uniwersytecie Ekonomicznym:

Absolwent kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania w strukturach instytucji bankowych,
 • analizy i oceny dokumentacji,
 • rozmów z klientami,
 • organizacji pracy działu kredytowego, oceny ryzyka i organizacji sprzedaży,
 • zarządzania zespołami,
 • zarządzania relacją biznesową,
 • ekonomii menedżerskiej,
 • zasad nadzoru nad rynkami finansowymi.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym:

Absolwent kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • bankach,
 • zakładach ubezpieczeń,
 • otwartych funduszach emerytalnych,
 • towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • funduszach poręczeniowych i pożyczkowych,
 • spółkach leasingowych,
 • instytucjach pośrednictwa kredytowego,
 • spółkach konsultingu gospodarczego i finansowego,
 • firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania i marketingu wybrać

Studia zarządzanie i marketing w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki zarządzania i marketingu w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Komentarze (0)