Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Biotechnologia – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

Studia na kierunku biotechnologia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • podstawy anatomii człowieka
 • prawo medyczne
 • biologia komórki
 • genetyka ogólna
 • histologia
 • fizjologia i patofizjologia człowieka

 

Termin „Biotechnologia” to połączenie greckiego „bios”, czyli „życie”, „techne”, czyli „sztuka, „rzemiosło” oraz „logos”, czyli „słowo”, „nauka”. Oznacza interdyscyplinarną naukę posługującą się wiedzą z biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych, obejmującą różne kierunki techniczne wykorzystania materiałów i procesów biologicznych. Na jej podstawie opracowuje się technologie realizowane w skali przemysłowej. Wytworami biotechnologii są białka stosowane jako katalizatory w produkcji innych substancji lub stanowiące produkt końcowy, taki jak leki czy szczepionki. Właśnie dlatego kierunek o tej nazwie znajdziemy w ofercie dydaktycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest przygotowanie do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej. Studenci uczą się przeprowadzania badań z wykorzystaniem technik diagnostycznych, obsługi sprzętu laboratoryjnego, projektowania i wykonywania modyfikacji genetycznych na materiale biologicznym, czy też pobierania, obróbki, przechowywania i przesyłania materiału do medycznych badań laboratoryjnych.

W programie nauczania znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak: chemia ogólna i nieorganiczna, podstawy anatomii człowieka, prawo medyczne, biologia komórki, genetyka ogólna, histologia, fizjologia i patofizjologia człowieka, enzymologia, onkologia kliniczna, biologiczne bazy danych, farmakologia, biologia molekularna, medyczna diagnostyka laboratoryjna, toksykologia, biotechnologie ochrony środowiska, terapia genowa, inżynieria genetyczna, zarządzanie jakością w biotechnologii, medycyna nuklearna, genetyka sądowa, nowoczesne techniki diagnostyczne.

Absolwenci Biotechnologii w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie przygotowani są do pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, w laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych, laboratoriach diagnostycznych i laboratoriach medycznych. Pozyskaną wiedzę mogą wykorzystać przy opracowywaniu procesów biotechnologicznych, prowadzeniu eksperymentów i różnych prac badawczych.

Studia w Szczecinie to interesująca oferta dla tych, którzy chcą zdobyć wyższe wykształcenie. Oczywiście, jest to także bardzo dobre miejsce dla tych, którzy planują rozwijać się w dziedzinie biotechnologii.

 

Jakie ma Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie opinie?

Martyna, studentka Biotechnologii mówi:

„Studia medyczne zawsze były moim marzeniem, choć nie do końca wiedziałam, w którym kierunku dokładnie się kształcić. Interesowała mnie biologia, chemia, medycyna…połączyłam to wszystko razem i tak wyszła Biotechnologia medyczna. Cieszę się, że tak wybrałam. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie to świetna uczelnia, pełna ludzi z pasją i zaangażowaniem w to, co robią. Warto się tutaj uczyć.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent kierunku Biotechnologia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • obsługi sprzętu laboratoryjnego,
 • projektowania i wykonywania modyfikacji genetycznych na materiale biologicznym,
 • zasad promocji zdrowia oraz zdrowego trybu życia,
 • struktury i organizacji genomów prokariotycznych i eukariotycznych,
 • budowy i funkcji kwasów nukleinowych, białek, lipidów i węglowodanów,
 • metabolizmu ludzkiego i jego regulacji,
 • procesów cyklu komórkowego,
 • analizy i interpretacji danych uzyskanych w badaniach naukowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych,
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • laboratoriach medycznych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Komentarze (0)