Farmacja

Farmacja

Farmacja – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku farmacja na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5,5 roku (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku farmacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • biologia z parazytologią
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • podstawy genetyki
 • biofizyka
 • chemia analityczna
 • kwiaty jadalne
 • empatia w medycynie
 • botanika farmaceutyczna

 

Zapewne nie trzeba przedstawiać szczegółowej definicji farmacji, gdyż każdy ma z nią styczność w życiu codziennym. Oczywiście, jest to nauka o lekach, ale powiązana z wieloma innymi dyscyplinami, takimi jak bromatologia, biotechnologia, czy botanika. Pierwsze wzmianki o stosowaniu leków, głównie roślinnych, pochodzą sprzed siedmiu tysięcy lat, a wzory recept pochodzą jeszcze z około 3000 p.n.e. Dostrzegając jak długa jest historia tej nauki można śmiało założyć, że będzie rozwijać się nieprzerwanie i między innymi dlatego potrzebuje nowych, wykształconych w tym kierunku specjalistów. A gdzie mogą się oni kształcić? W Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, gdzie Farmacja prowadzona jest na jednolitych studiach magisterskich.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych oraz społecznych. Ponadto, istotą jest przygotowanie do pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii w ramach systemu opieki zdrowotnej. Studenci uczą się sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych, wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem tych produktów, czy też prowadzenia różnorodnych badań. Farmacja w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie to kierunek prowadzony wyłącznie w trybie stacjonarnym.

W programie nauczania znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak: anatomia, biologia z parazytologią, chemia ogólna i nieorganiczna, podstawy genetyki, biofizyka, chemia analityczna, kwiaty jadalne, empatia w medycynie, botanika farmaceutyczna, analiza instrumentalna współczesna, fizjologia człowieka, kwalifikowana pierwsza pomoc, biologia molekularna, chemia leków, farmakognozja, synteza i technologia środków leczniczych, toksykologia, prawo farmaceutyczne, farmacja praktyczna.

Nie będzie zaskoczeniem jeśli powiemy, że Farmacja nie należy do najłatwiejszych kierunków. Sam fakt, że nauka na nim trwa pięć i pół roku mówi wyraźnie, że jest on skierowany do osób pracowitych, a także cierpliwych. Studia przygotowują nie tylko do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, choć według badań 90 % absolwentów właśnie tam realizuje się zawodowo. Gdzie jeszcze można spotkać osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek? W placówkach służby zdrowia, urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia, instytutach kontroli i badania żywności, jednostkach ochrony środowiska, czy jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych.

Studia w Szczecinie dają szerokie możliwości kształcenia, również w obszarze szeroko pojętej medycyny. Farmacja, pomimo tego, że nie jest najłatwiejszym kierunkiem, to należy do grona popularnych i często wybieranych przez kandydatów. Czy warto zwrócić uwagę na uczelnię, w której prowadzony jest ten kierunek?

 

Jakie ma Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie opinie?

Tomek, student Farmacji mówi:

„Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie staje się coraz ważniejszą uczelnią i warto w niej zdobywać wykształcenie. Co ważne, tutaj nie ma miejsca na nudę. Zajęć jest sporo, ale są one bardzo ciekawe i każdego zainteresowanego zdobyciem wiedzy na pewno nie zawiodą.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Farmację w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie:

Absolwent kierunku Farmacja w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy anatomicznej organizmu ludzkiego,
 • mechanizmów funkcjonowania organizmu ludzkiego na wszystkich poziomach jego organizacji,
 • botaniki,
 • zależności między budową chemiczną substancji leczniczych a mechanizmem ich działania,
 • syntezy i technologii środków leczniczych,
 • mechanizmów działania leków,
 • charakteryzowania cech leków pod kątem ich niepożądanego działania i interakcji,
 • toksykologii,
 • sporządzania leku recepturowego i aptecznego,
 • oceny wpływu składników żywności i sposobu żywienia na zdrowie człowieka,
 • prawa farmaceutycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Farmacja:

Absolwent kierunku Farmacja w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • aptekach ogólnodostępnych,
 • aptekach szpitalnych,
 • placówkach służby zdrowia,
 • urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia,
 • instytutach kontroli i badania żywności,
 • jednostkach ochrony środowiska,
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Farmacja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Szczecinie

PUM kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej PUM

Komentarze (0)