Położnictwo

Położnictwo

Położnictwo – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku położnictwo na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku położnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • fizjologia
 • mikrobiologia i parazytologia
 • zdrowie publiczne
 • podstawy opieki położniczej
 • techniki położnicze i prowadzenie porodu
 • pedagogika
 • radiologia

 

Położnictwo jest nauką oraz działem medycyny klinicznej, który zajmuje się przebiegiem ciąży, porodu i połogu, lecz obecnie przestrzeń zainteresowań tej dyscypliny obejmuje wszystkie zagadnienia związane z procesem rozrodu, a także problemy planowania rodziny. Wiąże się ono ściśle z ginekologią, tak w rozwoju historycznym, jak i w zakresie organizacji służby zdrowia, prac badawczych oraz specjalizacji lekarzy. Do głównych zagadnień współczesnego położnictwa należy szeroko pojęta profilaktyka patologii ciąży, porodu i połogu, a zwłaszcza zapobieganie wadom rozwojowym noworodków i walka ze śmiertelnością okołoporodową płodów i kobiet. Bliżej można poznać tę problematykę wybierając kierunek Położnictwo, w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw. Istotą jest nabycie umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej oraz położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo- ginekologicznej. Studenci uczą się rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.

Studia na kierunku Położnictwo w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Program nauczania zawiera następujące przedmioty: anatomia, fizjologia, mikrobiologia i parazytologia, zdrowie publiczne, podstawy opieki położniczej, techniki położnicze i prowadzenie porodu, pedagogika, radiologia, badanie fizykalne, dietetyka, badania naukowe w położnictwie, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, podstawy ratownictwa medycznego, ginekologia i opieka ginekologiczna, anestezjologia i stany zagrożenia życia, onkologia, chirurgia.

Do połowy XVIII wieku, w Polsce, pomoc położnicza spoczywała wyłącznie w rękach kobiet i opierała się na medycynie ludowej. Z końcem wieku rozpoczęto zorganizowane nauczanie położnych. Dzisiaj, to niezwykle istotna profesja, którą trudnią się także mężczyźni. Mówiąc o profesji, warto wspomnieć, że absolwenci Położnictwa w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, po uzyskaniu wydawanego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych prawa wykonywania zawodu mogą pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej– w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej.

Studia w Szczecinie to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Położnictwo należy zwrócić uwagę na uczelnię medyczną w tym mieście.

 

Jakie ma Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie opinie?

Justyna, studentka Położnictwa mówi:

„Studiuję w bardzo dobrej uczelni bardzo potrzebny zawód. To wszystko razem daje satysfakcję i poczucie dobrego wyboru.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Położnictwo w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie:

Absolwent kierunku Położnictwo w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomii,
 • zasad prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów człowieka,
 • interpretowania procesów fizjologicznych człowieka w stanie zdrowia z uwzględnieniem funkcji rozrodczych,
 • embriologii i genetyki,
 • metod, sposobów, zasad i procedur stosowanych w opiece nad ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem oraz nad kobietą chorą ginekologicznie,
 • zasad prowadzenia porodu prawidłowego i patologicznego,
 • doboru i stosowania właściwych metod i technik opieki położniczej dostosowanych do stanu zdrowia i sytuacji położniczej rodzącej,
 • anestezjologii i stanów zagrożenia życia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Położnictwo:

Absolwent kierunku Położnictwo w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcie na studia następuje na podstawie średniej ocen ze studiów, uzyskanej podczas studiów I stopnia na kierunku położnictwo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Położnictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Szczecinie

PUM kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM

Komentarze (0)