Sztuka i wzornictwo ceramiki

Sztuka i wzornictwo ceramiki

Sztuka i wzornictwo ceramiki

31.01.2022

Sztuka i wzornictwo ceramiki – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku sztuka i wzornictwo ceramiki w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku sztuka i wzornictwo ceramiki w ASP WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku sztuka i wzornictwo ceramiki znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ceramika artystyczna
 • graficzne techniki prezentacji
 • historia sztuki i kultury
 • historia wzornictwa
 • malarstwo w ceramice
 • rysunek techniczny
 • technologia ceramiki
 • ceramika w architekturze

 

Sztuka ceramiczna to niezwykle interesująca, a także dość nieprzewidywalna dziedzina, gdyż twórca nie ma możliwości śledzenia na bieżąco rezultatów swojego działania. Czy pomysł udało się dokładnie przeobrazić w dzieło, artysta przekonuje się dopiero po wyjęciu z pieca wypalonej formy. Dlatego podstawą tej dyscypliny jest olbrzymia wyobraźnia i, przede wszystkim, wiedza oraz doskonała znajomość warsztatu. Dzisiejszy rynek sztuki zdaje się spychać nieco ceramikę na dalszy plan, a także ze względu na pracochłonności i konieczności poddawania skomplikowanym procesom technologicznym nie jest szeroko popularna wśród twórców. Ale wszystko może się zmienić za sprawą kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki, który oferuje Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu i który prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem nauki jest wykształcenie twórcy, który potrafi sformułować i wyrazić własną koncepcję artystyczną. Ma posiadać świadomość związków między wyrażanymi treściami a użytymi środkami formalnymi, rozumieć związek pomiędzy rodzajem użytego tworzywa a metodą obróbki. Ponadto, studenci nabywają umiejętności analizy i interpretacji historycznych i współczesnych dzieł sztuki, poruszania się we współczesnych zjawiskach artystycznych i dyskusjach teoretycznych, które dotyczą sztuki.

W programie nauczania zawarte są, między innymi, takie przedmioty jak: ceramika artystyczna, graficzne techniki prezentacji, historia sztuki i kultury, historia wzornictwa, malarstwo w ceramice, rysunek techniczny, technologia ceramiki, ceramika w architekturze, ceramika użytkowa, prawo autorskie, intermedialne działania w ceramice, projektowanie edytorskie, podstawy estetyki, współczesne sposoby prezentacji i przekazu, archeologia ceramiki.

Produkcja wyrobów ceramicznych na skalę przemysłową, oprócz od dawna używanych naczyń domowego użytku, obejmuje coraz więcej różnego typu wyrobów stosowanych w wielu dziedzinach techniki. Tworzywa ceramiczne mają szerokie zastosowanie jako materiały budowlane, materiały chemicznie, a także jako tworzywa konstrukcyjne i elektroizolacyjne. Naturalnie, absolwenci omawianego przez nas kierunku swoją uwagę skupiają na działalności artystycznej, zatem po ukończeniu nauki, oprócz samodzielnej pracy twórczej, będą mogli podjąć pracę w studiu autorskim lub zespole projektowym, czy też w zakładach i wytwórniach ceramicznych.

Omawiając taki kierunek kształcenia jak Sztuka i wzornictwo ceramiki wiadomym jest, że poruszamy się wyłącznie w obszarze uczelni artystycznych.

 

Jakie ma Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu opinie?

Kornelia, studentka Sztuki i wzornictwa ceramiki mówi:

„Studia we wrocławskiej ASP rozwijają wyobraźnię, dają fundamentalny warsztat i uczą w jaki sposób pomysł przeobrazić w dzieło. To najlepsze miejsce dla tych, którzy chcieliby nauczyć się realizowania własnych wizji i dla tych, którzy chcieliby stać się samodzielnymi twórcami dzieł sztuki.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

SZTUKA I WZORNICTWO CERAMIKI - ważne informacje

Sztuka i wzornictwo ceramiki studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Sztukę i wzornictwo ceramiki w Akademii Sztuk Pięknych:

Absolwent kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii sztuki,
 • procesu projektowania i sposobów propagowania pomysłu,
 • form, sposobów zdobienia i technologii ceramiki charakterystycznych dla danego czasu i miejsca,
 • malarstwa sztalugowego, rzeźby i rysunku,
 • sporządzania wykonawczych rysunków technicznych form ceramicznych,
 • mechanizmów termoregulacyjnych,
 • surowców wchodzących w skład różnych mas i szkliw ceramicznych,
 • produkcji form gipsowych,
 • warsztatu, technik i technologii ceramiki,
 • prawa autorskiego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki:

Absolwent kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • studiu autorskim,
 • zespole projektowym,
 • zakładach i wytwórniach ceramicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki jest egzamin wstępny składający się z dwóch etapów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki jest ocena portfolio oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Komentarze (0)