Mediacja sztuki

Mediacja sztuki

Mediacja sztuki

11.04.2022

Mediacje sztuki – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku mediacje sztuki w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 2 lat do 2,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku mediacja sztuki w ASP WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku mediacje sztuki znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • antropologia i socjologia kultury
 • pracownia słowa i obrazu
 • projektowanie i organizacja przestrzeni
 • rysunek
 • teoria sztuki
 • grafika warsztatowa
 • malarstwo
 • problemy sztuki współczesnej
 • język współczesnych mediów

 

Bycie twórcą to zajęcie niezwykle interesujące, wyjątkowe, o którym marzy niejedna osoba. Niestety, nie jest to zajęcie łatwe, nierzadko niedające poczucia bezpieczeństwa, nie mówiąc o satysfakcji finansowej. Bardzo często zdarza się tak, że twórcy nie mają żadnego wsparcia i realizują swoje dzieła w domowym zaciszu, niemalże z niego nie wychodząc. A czym jest twórca i jego sztuka bez odbiorcy? Czy tworzy się dla siebie, czy dla innych? Po co zostaje się artystą? To niełatwe pytania, które na dodatek generują bardzo wiele, nierzadko skrajnych odpowiedzi. Między innymi na podstawie takich pytań powstał kierunek Mediacje sztuki we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Jego założeniem jest połączenie praktyki i teorii artystycznej, a dokładniej rzecz ujmując dokładne spojrzenie na zagadnienia twórczości jako sposobu kreowania wartościowych relacji między artystą, publicznością i instytucji w szerokim otoczeniu społecznym. Studenci pozyskują wiedzę oraz praktykę z zakresu pracy artysty plastyka, uczą się poruszać w wybranych dziedzinach sztuk wizualnych, lecz najważniejsze dowiadują się w jaki sposób organizować sobie miejsce pracy i rynek odbiorców. Mediacje sztuki to kierunek, który powstał jako reakcja na aktualne zjawiska artystyczne i społeczne, takie jak: krytyka instytucjonalna, zwrot performatywny i edukacyjny w sztuce, technologiczne zapośredniczenie komunikacji, postępująca cyfryzacja różnych dziedzin życia oraz wynikające z niej nowe narzędzia sztuki.

Studia na kierunku Mediacje sztuki w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu kształcą w dwóch obszarach. Studenci zdobywają umiejętności warsztatowe w profesjonalnych pracowniach malarskich i rzeźbiarskich oraz pogłębiają wiedzę z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej, kuratorstwa, współczesnej kultury, mediów i trendów związanych z zasadami funkcjonowania rynku sztuki. Program nauczania zawiera następujące przedmioty: antropologia i socjologia kultury, pracownia słowa i obrazu, projektowanie i organizacja przestrzeni, rysunek, teoria sztuki, grafika warsztatowa, malarstwo, problemy sztuki współczesnej, język współczesnych mediów, sztuka mediów, multimedia, rysunek kreacji przestrzennych, techniki informatyczne, multimedialne sposoby przekazu i prezentacji.

Twórczość bez odbiorcy przestaje być pomysłem na życie i zawodem i staje się rodzajem hobby i formą spędzania czasu. Dlatego tak ważne są umiejętności zwracania uwagi na swoją działalność, budowania grona odbiorców, czy po prostu osób zainteresowanych. Co ciekawe, w epoce Internetu, różnorodnych form przekazywania informacji nie jest wcale to takie proste. Dlatego istotne jest, aby twórca wiedział jak funkcjonuje rynek i dobrze znał jego zasady.

Wrocław jako istotny ośrodek artystyczny kraju przyciąga do siebie młodych, uzdolnionych ludzi. Uczelnia artystyczna reprezentująca miasto oferuje interesujące i ważne kierunki kształcenia i jednym z nich są omawiane przez nas Mediacje Sztuki.

 

Jakie ma Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu opinie?

Daria, studentka Mediacji sztuki mówi:

„Wrocławska ASP to zdecydowana czołówka kształcenia artystycznego w naszym kraju. To nowoczesna uczelnia, z której wychodzą bardzo ciekawi młodzi twórcy. Studia tutaj to fajna przygoda.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

MEDIACJA SZTUKI - ważne informacje

Mediacja sztuki studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mediacje sztuki w Akademii Sztuk Pięknych:

Absolwent kierunku Mediacje sztuki w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej, estetyki i filozofii sztuki,
 • zastosowania eksperymentalnych technologii kreacji artystycznej,
 • funkcjonowania rynku sztuki,
 • marketingu i obiegu sztuki we współczesnej kulturze,
 • prawa autorskiego,
 • tworzenia komunikatów tekstowych i audiowizualnych,
 • zasad współpracy z instytucjami zaangażowanymi w przygotowywanie i organizację znaczących wydarzeń artystycznych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mediacje sztuki:

Absolwent kierunku Mediacje sztuki w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie:

 • jako twórca,
 • jako menedżer kultury,
 • jako organizator wydarzeń artystycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Mediacja sztuki jest:1.Portfolio 2.Rozmowa kwalifikacyjna

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mediacja sztuki jest:1.Portfolio 2.Rozmowa kwalifikacyjna

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Komentarze (0)