Rzeźba

Rzeźba

Rzeźba

31.01.2022

Rzeźba – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku rzeźba w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku rzeźba w ASP WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku rzeźba znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • filozofia
 • geometria wykreślna
 • komputerowe wspomaganie rzeźby
 • konserwacja i rekonstrukcja
 • medalierstwo i mała forma rzeźbiarska
 • odlewnictwo
 • techniki rzeźbiarskie

 

Rzeźba jest dyscypliną plastyczną, której przedmiotem jest kształtowanie kompozycji trójwymiarowych, na ogół pozbawionych funkcji użytkowych. Podstawowymi materiałami, które stosuje się w tej dyscyplinie są: kamień, drewno, metale, glina i masy ceramiczne, gips, czy też tworzywa sztuczne. Rzeźbę można podzielić na: przedstawiającą, w tym figuralną i animalistyczną oraz niefiguralną i abstrakcyjną. Studia we Wrocławiu, w tym studia o profilu artystycznym, dają bardzo szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości, dlatego stolica Dolnego Śląska należy do najważniejszych ośrodków akademickich. Na tych, którzy chcieliby zgłębić świat rzeźby, czeka kierunek o tej samej nazwie. A gdzie? W Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, gdzie prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności, które stanowią fundament realizacji dzieł sztuki rzeźbiarskiej. Studenci poznają zasady kształtowania bryły w relacji do otoczenia, zagadnienia z zakresu projektowania, jak również uczą się stosować adekwatne techniki i materiały rzeźbiarskie. Co za tym idzie, nauka stanowi przygotowanie do podjęcia indywidualnej pracy twórczej z zakresu rzeźby, z solidnym bagażem wiedzy na temat funkcjonowania na rynku sztuki. Ponadto, poza pracami typowo rzeźbiarskimi studenci zostają przygotowani również do projektowania wnętrz, scenografii oraz modelowania 3D.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: anatomia, filozofia, geometria wykreślna, komputerowe wspomaganie rzeźby, konserwacja i rekonstrukcja, medalierstwo i mała forma rzeźbiarska, odlewnictwo, techniki rzeźbiarskie, projektowanie plastyczne, projektowanie rzeźby i kształtowanie otoczenia, rynek sztuki, rzeźba, estetyka, technologia i techniki ceramiczne w rzeźbie.

Rzeźba pojawiła się w kulturach agrarnych epoki neolitu w postaci małych, stylizowanych figurek, tzw. idoli o funkcjach magicznych. W kulturze megalitycznej rzeźba zyskała wymiar monumentalny, dając początek pełnoplastycznej rzeźbie pomnikowej i figuralnej. A jak to wygląda dzisiaj? Czy rynek sztuki w aspekcie rzeźby cechuje się czymś charakterystycznym? Najistotniejszą wiadomością dla absolwentów omawianego kierunku będzie odpowiedź na pytania związane z przyszłością po zakończeniu nauki. Naturalnie, część absolwentów będzie chciała działać w ramach samodzielnej twórczości, lecz warto wspomnieć, że oprócz tego znajdą oni także zatrudnienie w zespołach architektonicznych i projektowych oraz konserwatorskich. Czy to wszystko? Nie. Osoby, które ukończyły kierunek Rzeźba we wrocławskiej ASP będą mogli znaleźć pracę również w wydawnictwach, muzeach, galeriach sztuki, instytucjach promocji i upowszechniania kultury, czy teatrach.

Studia o charakterze artystycznym wyróżniają się na tle innych obszarów kształcenia. Co najważniejsze, w stolicy Dolnego Śląska nie brakuje miejsca do nauki w każdej sferze.

 

Jakie ma Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu opinie?

Adrianna, studentka Rzeźby mówi:

„Przyjechałam do Wrocławia specjalnie na studia. Wiedziałam, że to miasto pełne ciekawych pomysłów, otwartych ludzi, a przede wszystkim miasto sztuki i kultury. Od zawsze wierzyłam w to, że studia we wrocławskiej ASP są moim przeznaczeniem. Teraz studiuję już na trzecim roku i nigdy nie przyszło mi do głowy, że mogłabym wybrać inne miejsce, zarówno do nauki, jak i do życia.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

RZEŹBA - ważne informacje

Rzeźba studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Rzeźbę w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta:

Absolwent kierunku Rzeźba w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania i analizowania dzieła sztuki w różnych jego konfiguracjach i dyscyplinach,
 • głównych idei i nurtów w zakresie estetyki,
 • rozpoznawania prawidłowych układów anatomicznych,
 • wykonywania dzieł rzeźbiarskich w różnym tworzywie i różnej skali,
 • wykonywania prac studyjnych i interpretacyjnych z natury,
 • posługiwania się narzędziami i warsztatem,
 • projektowania i wykonywania obiektów plastycznych,
 • projektowania i wykonywania obiektów ceramicznych,
 • projektowania i organizacji przestrzeni.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Rzeźba:

Absolwent kierunku Rzeźba w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • zespołach architektonicznych i projektowych,
 • zespołach konserwatorskich,
 • wydawnictwach,
 • muzeach,
 • galeriach sztuki,
 • instytucjach promocji i upowszechniania kultury,
 • teatrach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Rzeźba jest: 1.portfolio; 2.Wykonanie zadania specjalistycznego; 3.Rozmowa kwalifikacyjna

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Komentarze (0)