Elektrotechnika

Elektrotechnika

Elektrotechnika – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Całokształt zagadnień, które obejmuje elektrotechnika, dzieli się najogólniej na zagadnienia związane z wytwarzaniem, przesyłaniem i rozdzielaniem energii elektrycznej oraz związane z przetwarzaniem jej na inne rodzaje energii. Z rozwojem tej dziedziny nierozerwalnie wiąże się rozwój mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych, transportu, budownictwa oraz gospodarstwa domowego. Wniosek jest bardzo prosty. Warto studiować Elektrotechnikę. A gdzie? Na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń, układów i systemów elektroenergetycznych. Studenci zaznajamiają się z problemami współczesnej energetyki dotyczącymi: nowoczesnych metod projektowania oświetlenia i instalacji elektrycznych, jakości energii elektrycznej, elektronicznego przetwarzania energii, gospodarki elektroenergetycznej, automatyki napędu, wykorzystania techniki mikroprocesorowej w procesie przetwarzania energii oraz sterowania napędami, efektywności energetycznej układów napędowych i rosnącej roli stosowania energooszczędnych maszyn, zagadnień ekologicznego wytwarzania i przesyłania energii. Elektrotechnika na Politechnice Rzeszowskiej to kierunek, który daje także możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu zasad projektowania w różnych gałęziach przemysłu, programowania sterowników PLC maszyn i urządzeń oraz organizacji pracy robotów w gniazdach produkcyjnych, eksploatacji nowoczesnych systemów automatyki.

W programie nauczania zawarte są następujące przedmioty: geometria i grafika inżynierska, matematyka, metody numeryczne, teoria obwodów, automatyka i regulacja automatyczna, elektronika, materiałoznawstwo elektryczne, mechanika i mechatronika, teoria pola elektromagnetycznego, technika wysokich napięć, bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych, prawo gospodarcze, sieci komputerowe, technika mikroprocesorowa, metody numeryczne w technice, pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych, metody obliczeniowe optymalizacji, sygnały diagnostyczne w układach napędowych, zarządzanie jakością, układy programowalne, gospodarka i zarządzanie w elektroenergetyce.

Pozyskiwana wiedza i rozwijane umiejętności prowadzą do prawidłowego posługiwania się metodami badawczymi, właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, umożliwiającymi projektowanie i oprogramowanie zaawansowanych urządzeń lub systemów elektrycznych, jak również dają możliwość uczestniczenia w pracach badawczych i rozwojowych w obszarze elektrotechniki, w badaniach zjawisk związanych z przetwarzaniem energii elektrycznej. To wszystko wiąże się z tym, że absolwenci Elektrotechniki na Politechnice Rzeszowskiej będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach badawczo- rozwojowych, przemyśle wytwórczym, zespołach projektowych, czy przemyśle wydobywczym.

Postęp technologiczny sprawia, że omawiany przez nas kierunek kształcenia zyskuje coraz większą popularność wśród kandydatów na studia. W stolicy województwa podkarpackiego również.

 

Jakie ma Politechnika Rzeszowska opinie?

Kamil, student Elektrotechniki mówi:

„Wszystkich zapraszam na studia na Politechnice Rzeszowskiej. Tutaj nikt nie będzie się nudził. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Elektrotechnikę na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent kierunku Elektrotechnika na Politechnice Rzeszowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania aparatu matematycznego do analizy i opisu obiektów i procesów technicznych,
 • pomiaru i określania wielkości fizycznych,
 • programowania klasycznego i obiektowego,
 • ekologicznego wytwarzania i przesyłania energii,
 • efektywności energetycznej układów napędowych,
 • tworzenia modeli obwodowych,
 • teorii pola elektromagnetycznego,
 • gospodarki elektroenergetycznej,
 • zasad działania układów elektronicznych i energoelektronicznych,
 • projektowania przemysłowych układów napędowych ze sterowaniem mikroprocesorowym,
 • eksploatacji nowoczesnych systemów automatyki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Elektrotechnika:

Absolwent kierunku Elektrotechnika na Politechnice Rzeszowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach badawczo- rozwojowych,
 • przemyśle wytwórczym,
 • działach utrzymania ruchu,
 • zespołach projektowych,
 • przemyśle wydobywczym,
 • działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Elektrotechnika na Politechnice Rzeszowskiej brane pod uwagę są następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Elektrotechnika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki PR

Komentarze (0)