Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie

09.06.2022

Psychologia w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie 2022

Studia na kierunku psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku psychologia w biznesie w WSB WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Psychologia w biznesie opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę interdyscyplinarną, czyli złożoną z licznych dyscyplin i zagadnień. Fundament stanowi wiedza psychologiczna połączona z zagadnieniami z zakresu zarządzania oraz innych nauk społecznych. Studenci uczą się efektywnie zarządzać ludźmi, w tym dobierać kadrę, motywować czy kształtować konstruktywne relacje w zespole, a także prowadzić skuteczne mediacje i negocjacje, rozwiązywać konflikty oraz wykorzystywać narzędzia public relations do tworzenia wizerunku firmy.

Absolwenci studiów na kierunku Psychologia w biznesie zaznajomieni są z psychologią organizacji oraz psychologią marketingu i nowych mediów. Posiadają wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii społecznej, czy psychospołecznych warunków pracy. Pozyskane wykształcenie stanowi przepustkę do interesujących zawodów, w gronie których widnieją między innymi: menedżer sprzedaży, specjalista do spraw zarządzania personelem, czy specjalista do spraw kreowania wizerunku.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia w biznesie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • procesy psychologiczne w pracy mentora i coacha
 • psychologia zarządzania organizacją
 • menedżer jako mediator i negocjator
 • psychologia komunikacji interpersonalnej
 • mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów
 • elementy teorii negocjacji

 

Definicja biznesu zmienia się, a spowodowane jest to między innymi tym, że w jego obszary wchodzą nowi specjaliści, którzy jeszcze kilka bądź kilkanaście lat temu nie byli w nim zupełnie obecni. Biznes, jako niezwykle szeroka dziedzina, potrzebuje nowych umiejętności i pokładów wiedzy, także tych o drugim człowieku, jego potrzebach, reakcjach i zachowaniu. Na tej podstawie powstała Psychologia w biznesie, która cieszy się coraz większych zainteresowaniem młodych ludzi.

Procesy psychologiczne stają się coraz bardziej potrzebne do tego, by osiągać satysfakcjonujące efekty biznesowe, a osoby prowadzące własne firmy i będące menedżerami, chętniej pracują ze specjalistami, wykorzystującymi psychologię w kontaktach zawodowych czy relacjach biznesowych. Chcąc stać się takim specjalistą należy wybrać kierunek Psychologia w biznesie, który oferowany jest w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, a prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie to droga do zrozumienia ludzi oraz ich motywacji, jak również pozyskania wiedzy na temat budowania relacji. To innowacyjne połączenie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii z umiejętnościami praktycznymi z obszarów takich jak coaching, mentoring, negocjacje czy zachowania konsumenckie.

 

 

Nabywane Umiejętności

Studenci uczą się zarządzać jednostkami, zespołami lub przedsiębiorstwem, projektować działania marketingowe, stosując odpowiednie techniki sprzedaży i wywierania wpływu, dobierać kadry, wdrażać pracowników i rozwijać ich potencjał w organizacji. Poznają mechanizmy psychologiczne mające bezpośredni wpływ na postrzeganie pieniądza, wartości, inwestycji oraz na zachowania w biznesie, jak również mechanizmy wywierania wpływu, także do skutecznych negocjacji i mediacji oraz tworzenia wizerunku narzędziami PR.

Jakie przedmioty zawarte są w programie nauczania? Na przykład: procesy psychologiczne w pracy mentora i coacha, psychologia zarządzania organizacją, menedżer jako mediator i negocjator, psychologia komunikacji interpersonalnej, mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów, elementy teorii negocjacji, standardy kierowania zespołem handlowym, psychologiczne aspekty decyzji konsumenckich, współczesne kierunki rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji, kształtowanie polityki personalnej firmy, psychologia decyzji kadrowych, procesy rozwojowe w organizacji, badania marketingowe, podstawy wiedzy psychologicznej o konfliktach, trendy i kierunki zarządzania sprzedażą, budowa relacji społecznych.

Znajomość drugiego człowieka, umiejętność przewidywania jego reakcji i potrzeb to w dzisiejszym biznesie wiedza na wagę złota. Naturalnie, omawiany przez nas kierunek skupia w sobie znacznie więcej elementów, a studenci rozwijają różnorodne kwalifikacje. Poznają zasady budowania trwałych relacji z klientem oraz partnerami biznesowymi, zapoznają się z mechanizmami funkcjonowania organizacji i zespołów, dowiadują się jak planować i organizować czas oraz delegować uprawnienia i odpowiedzialność, poznają specyfikę mediacji pracowniczych i gospodarczych. Z szeroką wiedzą absolwenci Psychologii w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie znajdą zatrudnienie jako specjaliści do spraw rekrutacji, pracownicy firmy doradztwa biznesowego, liderzy zespołów projektowych, konsultanci biznesowi, specjaliści do spraw zarządzania personelem, specjaliści do spraw mediacji w biznesie, konsultanci do spraw rozwiązywania konfliktów pracowniczych, czy też trenerzy rozwoju zawodowego.

Studia psychologiczne należą do najczęściej wybieranych przez kandydatów. Naturalnie, kształcenia o takim profilu nie brakuje w mieście stołecznym, ale konkretne specjalizacje związane z tą dyscypliną nie są oferowane w każdej uczelni. W której szkole wyższej znajdziemy połączenie psychologii z biznesem to już wiemy, ale czy warto podjąć naukę w tym kierunku?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie opinie?

Michalina, studentka Psychologii w biznesie mówi:

„Uważam, że psychologia w biznesie będzie stawała się coraz ważniejszą dyscypliną, a studia coraz bardziej perspektywiczne. Z takim wykształceniem łączy się wiele ciekawych zawodów, a specjaliści na pewno nie narzekają na nudę. Wybrałam studia w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, aby takim specjalistą się stać.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE - ważne informacje

Psychologia w biznesie studia Warszawa

Psychologia w biznesie studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie:

Absolwent kierunku Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania jednostkami, zespołami i przedsiębiorstwem,
 • prowadzenia profesjonalnej sesji coachingowej indywidualnej oraz grupowej,
 • narzędzi wpływu społecznego,
 • nowoczesnych metod zarządzania i podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych,
 • prowadzenia negocjacji biznesowych,
 • specyfiki mediacji pracowniczych i gospodarczych,
 • zarządzania zespołem sprzedażowym,
 • wdrażania i monitorowania systemów motywowania pracowników,
 • przepisów prawa pracy,
 • określania potrzeb szkoleniowych pracowników oraz przygotowywania szkoleń,
 • prowadzenia procesu rekrutacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia w biznesie:

Absolwent kierunku Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • menedżer ds. human resource,
 • trener rozwoju zawodowego,
 • pracownik firmy doradztwa biznesowego,
 • pracownik firmy doboru i selekcji pracowników,
 • specjalista w działach strategii rozwoju firmy,
 • specjalista w działach sprzedaży,
 • negocjator biznesowy,
 • specjalista ds. relacji społecznych,
 • specjalista ds. szkoleń.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Komentarze (0)