Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie 2020/201

Studia na kierunku psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia w biznesie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • procesy psychologiczne w pracy mentora i coacha
 • psychologia zarządzania organizacją
 • menedżer jako mediator i negocjator
 • psychologia komunikacji interpersonalnej
 • mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów
 • elementy teorii negocjacji

 

Definicja biznesu zmienia się, a spowodowane jest to między innymi tym, że w jego obszary wchodzą nowi specjaliści, którzy jeszcze kilka bądź kilkanaście lat temu nie byli w nim zupełnie obecni. Biznes, jako niezwykle szeroka dziedzina, potrzebuje nowych umiejętności i pokładów wiedzy, także tych o drugim człowieku, jego potrzebach, reakcjach i zachowaniu. Na tej podstawie powstała Psychologia w biznesie, która cieszy się coraz większych zainteresowaniem młodych ludzi.

Procesy psychologiczne stają się coraz bardziej potrzebne do tego, by osiągać satysfakcjonujące efekty biznesowe, a osoby prowadzące własne firmy i będące menedżerami, chętniej pracują ze specjalistami, wykorzystującymi psychologię w kontaktach zawodowych czy relacjach biznesowych. Chcąc stać się takim specjalistą należy wybrać kierunek Psychologia w biznesie, który oferowany jest w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, a prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie to droga do zrozumienia ludzi oraz ich motywacji, jak również pozyskania wiedzy na temat budowania relacji. To innowacyjne połączenie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii z umiejętnościami praktycznymi z obszarów takich jak coaching, mentoring, negocjacje czy zachowania konsumenckie.

Studenci uczą się zarządzać jednostkami, zespołami lub przedsiębiorstwem, projektować działania marketingowe, stosując odpowiednie techniki sprzedaży i wywierania wpływu, dobierać kadry, wdrażać pracowników i rozwijać ich potencjał w organizacji. Poznają mechanizmy psychologiczne mające bezpośredni wpływ na postrzeganie pieniądza, wartości, inwestycji oraz na zachowania w biznesie, jak również mechanizmy wywierania wpływu, także do skutecznych negocjacji i mediacji oraz tworzenia wizerunku narzędziami PR.

Jakie przedmioty zawarte są w programie nauczania? Na przykład: procesy psychologiczne w pracy mentora i coacha, psychologia zarządzania organizacją, menedżer jako mediator i negocjator, psychologia komunikacji interpersonalnej, mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów, elementy teorii negocjacji, standardy kierowania zespołem handlowym, psychologiczne aspekty decyzji konsumenckich, współczesne kierunki rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji, kształtowanie polityki personalnej firmy, psychologia decyzji kadrowych, procesy rozwojowe w organizacji, badania marketingowe, podstawy wiedzy psychologicznej o konfliktach, trendy i kierunki zarządzania sprzedażą, budowa relacji społecznych.

Znajomość drugiego człowieka, umiejętność przewidywania jego reakcji i potrzeb to w dzisiejszym biznesie wiedza na wagę złota. Naturalnie, omawiany przez nas kierunek skupia w sobie znacznie więcej elementów, a studenci rozwijają różnorodne kwalifikacje. Poznają zasady budowania trwałych relacji z klientem oraz partnerami biznesowymi, zapoznają się z mechanizmami funkcjonowania organizacji i zespołów, dowiadują się jak planować i organizować czas oraz delegować uprawnienia i odpowiedzialność, poznają specyfikę mediacji pracowniczych i gospodarczych. Z szeroką wiedzą absolwenci Psychologii w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie znajdą zatrudnienie jako specjaliści do spraw rekrutacji, pracownicy firmy doradztwa biznesowego, liderzy zespołów projektowych, konsultanci biznesowi, specjaliści do spraw zarządzania personelem, specjaliści do spraw mediacji w biznesie, konsultanci do spraw rozwiązywania konfliktów pracowniczych, czy też trenerzy rozwoju zawodowego.

Studia psychologiczne należą do najczęściej wybieranych przez kandydatów. Naturalnie, kształcenia o takim profilu nie brakuje w mieście stołecznym, ale konkretne specjalizacje związane z tą dyscypliną nie są oferowane w każdej uczelni. W której szkole wyższej znajdziemy połączenie psychologii z biznesem to już wiemy, ale czy warto podjąć naukę w tym kierunku?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie opinie?

Michalina, studentka Psychologii w biznesie mówi:

„Uważam, że psychologia w biznesie będzie stawała się coraz ważniejszą dyscypliną, a studia coraz bardziej perspektywiczne. Z takim wykształceniem łączy się wiele ciekawych zawodów, a specjaliści na pewno nie narzekają na nudę. Wybrałam studia w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, aby takim specjalistą się stać.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie:

Absolwent kierunku Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania jednostkami, zespołami i przedsiębiorstwem,
 • prowadzenia profesjonalnej sesji coachingowej indywidualnej oraz grupowej,
 • narzędzi wpływu społecznego,
 • nowoczesnych metod zarządzania i podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych,
 • prowadzenia negocjacji biznesowych,
 • specyfiki mediacji pracowniczych i gospodarczych,
 • zarządzania zespołem sprzedażowym,
 • wdrażania i monitorowania systemów motywowania pracowników,
 • przepisów prawa pracy,
 • określania potrzeb szkoleniowych pracowników oraz przygotowywania szkoleń,
 • prowadzenia procesu rekrutacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia w biznesie:

Absolwent kierunku Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • menedżer ds. human resource,
 • trener rozwoju zawodowego,
 • pracownik firmy doradztwa biznesowego,
 • pracownik firmy doboru i selekcji pracowników,
 • specjalista w działach strategii rozwoju firmy,
 • specjalista w działach sprzedaży,
 • negocjator biznesowy,
 • specjalista ds. relacji społecznych,
 • specjalista ds. szkoleń.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Psychologia w biznesie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)