Prawo w biznesie

Prawo w biznesie

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy - kierunki studiów

Prawo w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wszyscy wiedzą, że prawo nie należy do najłatwiejszych dyscyplin, a nauka może stwarzać wiele problemów i wymagać sporego wysiłku. Ponadto, skomplikowane zasady i przepisy mogą funkcjonować w różnych dziedzinach, a jedną z nich jest szeroko pojęty biznes. W jaki sposób prowadzi się obsługę prawną, finansową, rachunkową i zarządczą przedsiębiorstw? Jak dokonywać właściwej interpretacji przepisów prawa z obszarów powiązanych z biznesem? W jaki sposób pozyskiwać fundusze na prowadzenie działalności gospodarczej? Tego wszystkiego można dowiedzieć się wybierając kierunek Prawo w biznesie. A gdzie? W Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy to studia, których program łączy wiedzę na temat prawnych aspektów prowadzenia działalności biznesowej z umiejętnościami skutecznego zarządzania firmą. Studenci pozyskują wiedzę w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw, uczą się pozyskiwać fundusze na prowadzenie działalności gospodarczej, optymalizować koszty, jak również dokonywać właściwej interpretacji i zastosowania przepisów prawa z obszarów powiązanych z biznesem, takich jak: prawo działalności gospodarczej, prawo zobowiązań, prawo spółek handlowych, prawo podatkowe czy też prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, w gronie których znajdują się adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, mediatorzy sądowi, księgowi, finansiści, menedżerowie i przedsiębiorcy.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: zarządzanie karierą i komunikacja w biznesie, wstęp do prawoznawstwa z elementami logiki, prawo konstytucyjne, zarządzanie, prawo spółek handlowych, postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji, źródła finansowania biznesu, zamówienia publiczne, umowy w obrocie gospodarczym, międzynarodowe prawo handlowe, systemy informatyczne obsługi prawnej, prawo własności przemysłowej, podatki w działalności gospodarczej, marketing, mediacje w biznesie, inicjowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, prawo autorskie.

Realizowane specjalności mają za zadanie określić przyszłą przestrzeń zawodową absolwenta. Na przykład, w ramach specjalności Kadry i płace studenci uczą się interpretować i stosować normy prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, sporządzać i prowadzić dokumentację pracowniczą, czy też wykorzystywać narzędzia informatyczno-kadrowe wspomagające pracę kadrowo- płacową. W ramach specjalności Prawo i finanse w praktyce zainteresowani uczą się prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz ustalania wysokości zobowiązań podatkowych, interpretować przepisy prawa dotyczące finansów przedsiębiorstwa, jak również prowadzenia wszechstronnej kontroli działalności przedsiębiorstwa. Aspekt prawny w zakresie biznesu jest szczególnie istotny, dlatego absolwenci omawianego przez nas kierunku nie powinni mieć większych problemów z określeniem swojej drogi zawodowej. Osoby, które ukończyły Prawo w Biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy będą mogli znaleźć zatrudnienie w biurach rachunkowych, kancelariach prawniczych, kancelariach podatkowych, firmach konsultingowych, działach prawnych i finansowych przedsiębiorstw, organach administracji gospodarczej, firmach doradczych.

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej.

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy opinie?

Aneta, studentka Prawa w biznesie mówi:

„Zależało mi na tym, aby pozyskać umiejętność sprawnego poruszania się w przepisach prawa, a także zdobyć wiedzę na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studiując w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy osiągam swoje cele i przygotowuje się do wejścia na rynek.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy:

Absolwent kierunku Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad tworzenia modeli biznesowych,
 • zarządzania organizacją,
 • interpretowania i stosowania norm prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych,
 • sporządzania i prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz ustalania wysokości zobowiązań podatkowych,
 • identyfikowania i analizowania międzynarodowych powiązań finansowych pomiędzy gospodarkami i ich podmiotami,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zasad zapewniania bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo w biznesie:

Absolwent kierunku Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach rachunkowych,
 • przedsiębiorstwach windykacyjnych,
 • działach kontroli i nadzoru w instytucjach finansowych,
 • kancelariach prawniczych,
 • kancelariach podatkowych,
 • firmach konsultingowych,
 • działach prawnych i finansowych przedsiębiorstw,
 • organach administracji gospodarczej,
 • firmach doradczych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Prawo w biznesie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)