Studia prawnicze Bydgoszcz

Studia prawnicze Bydgoszcz

Studia prawnicze Bydgoszcz

Największy wybór studiów

prawniczych w Bydgoszczy

Odkryj kierunki prawnicze i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia prawnicze Bydgoszcz | woj. kujawsko - pomorskie

Studia prawnicze w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy są Studia prawnicze

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W BYDGOSZCZY

SORTOWANIE:

KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W BYDGOSZCZY

Rekrutacja i wymagania na studia prawnicze

Aby z sukcesem dostać indeks na wymarzone studia prawnicze w Bydgoszczy przede wszystkim należy pozytywnie przejść przez proces rekrutacji. Sama rekrutacja nie wyróżnia się specjalnie od rekrutacji na inne kierunki studiów. Natomiast o czym warto pamiętać, to o corocznym obłożeniu list rekrutacyjnych przez dziesiątki tysięcy osób, czyli średnio przez kilkanaście osób na jedno miejsce.

To sprawia, że na prawo wcale nie jest tak łatwo się dostać i należy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami z matury. Uczelnie różnią się od siebie, jeśli chodzi o ustalanie progów i przeliczników na studia prawnicze, natomiast przedmioty maturalne, które są uwzględniane przy rekrutacji, w większości przypadków są ujednolicone.

Dlatego każdy, kto chce dostać się na prawo, na maturze powinien szczególną uwagę przykładać do nauki i zdobycia jak najlepszych wyników z matury pisemnej z języka polskiego i języka obcego, oraz jednego z dodatkowych przedmiotów do wyboru. Przedmiotami opcjonalnymi na są: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia albo fizyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia prawnicze niestacjonarne w Bydgoszczy

Kandydaci planujący podjąć niestacjonarne studia prawnicze w Bydgoszczy bez kłopotów odnajdą satysfakcjonującą ofertę dydaktyczną. Nie dość, że w mieście funkcjonuje wiele szkół wyższych, to jeszcze proponują szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Zagłębiając się w temat łatwo dojść do wniosków, że kierunki prawnicze bez problemów można studiować w formie niestacjonarnej i nie jest niewykonalne, czy karkołomne zadanie.

Należy tylko wiedzieć w jaki sposób podejść do nauki. Dobrze wiemy, że studia stacjonarne polegają na uczęszczaniu na zajęcia w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku, od godzin porannych. Studia niestacjonarne zaś dzielą się na wieczorowe i zaoczne. Tryb wieczorowy, jak sama nazwa wskazuje, polega na realizowaniu zajęć od poniedziałku do piątku, od godzin popołudniowych, a studia zaoczne można określić mianem studiów weekendowych, gdyż zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w ramach tzw. zjazdów.

Przeglądając oferty bydgoskich uczelni warto przyjrzeć się wszelakim opisom, dlatego że w większości przypadków studia niestacjonarne rozumiane są wyłącznie jako studia zaoczne. Pomimo tego, iż są to studia płatne, to cieszą się one niesłabnącą popularnością.

Studenci uczą się w weekendy, a w tygodniu, czyli wtedy kiedy nie muszą stawiać się na uczelni, pracują, zarabiając na swoje utrzymanie, bądź po prostu uzupełniając studencki budżet. Nieprawdą jest, że tak wymagające kierunki jak Prawo są niemożliwe do studiowania w formie innej niż dzienna. Wymagają tylko samodzielności i lepszej organizacji własnej nauki.

czytaj dalej studia prawnicze niestacjonarne (zaoczne) w Bydgoszczy

STUDIA PRAWNICZE W BYDGOSZCZY - PODYPLOMOWE

A
K
M
O
P
S
T
W
Z
Rozwiń

Jak wyglądają studia prawnicze w Bydgoszczy?

Jeśli chcecie znaleźć się na liście przyjętych na studia prawnicze w Bydgoszczy możecie zdecydować się na uczelnie państwowe lub prywatne, stacjonarne lub niestacjonarne, jednak warto zdawać sobie sprawę, że nie da się studiować prawa krótko. To jeden z tych kierunków, który nie został rozbity w systemie bolońskim na studia trzyletnie licencjackie i dwuletnie magisterskie.

Natomiast w przypadku składania dokumentów na studia prawnicze, należy pamiętać, że zawsze są pięcioletnie. Inaczej wygląda sprawa z administracją, która może być trzyletnia. Wszystkie inne kierunki prawnicze (np. prawo pracy, czy prawo w działalności gospodarczej) są tylko obocznymi głównego nurtu, jakim jest czyste prawo.

I o ile podczas studiowania administracji można już w trakcie nauki wybrać specjalności, o tyle dopiero po skończeniu studiów prawniczych istnieje możliwość podjęcia decyzji, co do dalszej nauki na konkretnej aplikacji. Studia prawnicze w Polsce mogą być zakończone: aplikacją adwokacką, aplikacją komorniczą, aplikacją notarialną, aplikacją prokuratorską, aplikacją radcowską, aplikacją referendarską albo aplikacją sądową.

 

Praca po studiach prawniczych

Gdy ukończy się studia prawnicze w Bydgoszczy można szukać pracy nie tylko w zawodzie prawnika. Absolwenci Prawa i Administracji mogą pracować jako urzędnicy sądowi, sędziowie, prokuratorzy, notariusze, adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi rachunkowi, sprawozdawcy finansowi, urzędnicy skarbowi, doradcy prawni, urzędnicy więzienni, pracownicy kancelarii, urzędnicy służby cywilnej, doradcy inwestycyjni, konsultanci w działach prawnych, referenci ds. windykacji, specjaliści ds. roszczeń, negocjatorzy, agenci celni, specjaliści ds. egzekucji komorniczych lub specjaliści ds. umów.

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

W Bydgoszczy znajduje się kilka uczelni, na których można studiować prawo. Jedną z nich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania otwarte są kierunki:

  • Administracja (trzyletnie studia licencjackie)
  • Bezpieczeństwo narodowe (trzyletnie studia licencjackie)
  • Administracja (dwuletnie uzupełniające studia magisterskie)

UKW w Bydgoszczy prowadzi również zajęcia na studiach prawniczych podyplomowych z: Administracji bezpieczeństwa wewnętrznego, Administracji i zarządzania, Praw dziecka, Prawa pracy, Prawa ubezpieczeń, Prawa zamówień publicznych, Prawa i zarządzania w sporcie, Psychologii sądowej i mediacji oraz Prawa ubezpieczeń z certyfikatem Prezesa Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Bydgoska Szkoła Wyższa prowadzi zajęcia na kierunku: Administracja na trzyletnich studiach licencjackich. Studenci tego kierunku mają do wyboru specjalności: Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości, Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji, E-administracja, Administracja samorządowa z ochroną środowiska, Administracja bezpieczeństwa publicznego oraz Administracja publiczna. W Bydgoskiej Szkole Wyższej można również studiować prawo na kierunku Bezpieczeństwo narodowe na studiach licencjackich i uzupełniających magisterskich. Tutaj specjalności to: Bezpieczeństwo i ochrona lotnisk, Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, Logistyka i bezpieczeństwo imprez masowych, Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej, Ochrona osób i mienia oraz Zarządzanie kryzysowe. BSW oferuje również możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych na kierunkach: Logistyka w służbach mundurowych, Organizacja i zarządzanie w administracji, Administracja celna oraz Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy prowadzi jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku: Prawo oraz trzyletnie studia licencjackie na kierunkach: Prawo w biznesie (ze specjalizacjami: Prawne regulacje biznesu, Finanse w biznesie, Prawo i biznes międzynarodowy), Administracja (ze specjalizacjami: Administracja publiczna, Administrowanie i obrót nieruchomościami, Administracja gospodarcza, Bezpieczeństwo publiczne, Administracja skarbowa, Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości, Administracja i prawo w biznesie, Administracja w służbie zdrowia, Organizacja i zarządzanie w administracji, Administracja samorządowa, E-government oraz nowoczesne formy administracji, Administracja europejska). Studia na drugim stopniu studiów uzupełniających magisterskich można kontynuować na kierunkach: Administracja (ze specjalnościami: Administracja publiczna, Administracja samorządowa, Administracja gospodarcza, Bezpieczeństwo publiczne, Administracja w służbie zdrowia, Administracja skarbowa, Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości, Administracja i prawo w biznesie, E-government oraz nowoczesne formy administracji, Organizacja i zarządzanie w administracji, Administrowanie i obrót nieruchomościami oraz Administracja europejska). Kolejnym stopniem kształcenia na uczelni są prawnicze studia podyplomowe na kierunkach: Administracja, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz Prawo samorządu terytorialnego i administracji.

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy zaprasza studentów w swoje progi i proponuje studia na kierunkach: Administracja I stopnia (ze specjalnościami: Administracja publiczna, Administracja w wymiarze sprawiedliwości oraz Prawo podatkowe w firmie), Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia (ze specjalnościami: Bezpieczeństwo militarne i siły zbrojne RP, Kryminologia i kryminalistyka, Pracownik cywilny w służbach mundurowych, Służby specjalne i policyjne oraz Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi), Finanse i rachunkowość I stopnia (ze specjalnością: Prawo i finanse w praktyce), Prawo w biznesie I stopnia (ze specjalnościami: International business, Prawo i finanse w praktyce, Prawo i zarządzanie w praktyce, Prawo podatkowe w firmie) Zarządzanie I stopnia (ze specjalnościami: Negocjacje i mediacje w biznesie, Prawo i zarządzanie w praktyce) Finansowo-prawnym II stopnia (ze specjalnościami: Doradztwo bankowo - ubezpieczeniowe, Finance and management, Finanse przedsiębiorstw, Prawo finansowe i podatki, Prawo i finanse w administracji publicznej oraz Rachunkowość przedsiębiorstw). WSB w Bydgoszczy prowadzi również zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Administracja Samorządowa, Negocjacje i mediacje w biznesie, Ochrona danych osobowych w praktyce, Prawo podatkowe w praktyce oraz Tłumaczenie ekonomiczno-prawne w biznesie.

Komentarze (0)