Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 2021

Studia na kierunku zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • branding i współczesna komunikacja z rynkiem
  • socjologia pracy
  • zarządzanie wynagrodzeniem
  • psychologia procesów kadrowych
  • ubezpieczenia społeczne
  • logistyczna obsługa dystrybucji

 

Według powszechnej definicji zarządzanie to zbiór działań zmierzających do osiągnięcia określonego celu związanego z interesem. Zapotrzebowanie na teorię zarządzania powstało w połowie XIX wieku, gdy procesy koncentracji doprowadziły do zwiększenia rozmiarów przedsiębiorstw, a osobiste doświadczenia właściciela, wystarczające do zarządzania małym przedsiębiorstwem, stały się niewystarczające do zarządzania dużym. Powszechny rozwój, powstawanie nowych form działalności i biznesu dało jasny sygnał, że umiejętne zarządzanie jest kluczem do sukcesu i dalszego postępu. Prawdopodobnie na tej podstawie Zarządzanie jest dzisiaj jednym z najpopularniejszych kierunków kształcenia. A gdzie się uczyć jego zasad? W Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, gdzie prowadzone jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy, jak również poznanie i zrozumienie wszystkich aspektów tej dziedziny, począwszy od narzędzi menedżerskich, przez instrumenty marketingowe, po problemy z zarządzaniem zmianą, projektami i ludźmi. Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu to również szansa na pozyskanie biznesowego doświadczenia poprzez uczestnictwo w cyklu warsztatów z różnych obszarów działalności firmy, prowadzonych przez ekspertów CPP Toru Pacific, jak również zdobycia certyfikatów biznesowych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: branding i współczesna komunikacja z rynkiem, socjologia pracy, zarządzanie wynagrodzeniem, psychologia procesów kadrowych, ubezpieczenia społeczne, logistyczna obsługa dystrybucji, narzędzia marketingu w sprzedaży, praktyczne aspekty zarządzania organizacją, bezpieczeństwo informatyczne w przedsiębiorstwie, zarządzanie płynnością finansową, projektowanie wyrobów i usług, organizacja przestrzeni użytkowej, ochrona danych osobowych w social media, techniczne bezpieczeństwo pracy, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, zarządzanie przedsiębiorstwem transnarodowym na rynku globalnym, kultura jakości w organizacji, audytowanie systemu zarządzania jakością, konsultacje i partycypacja społeczna w administracji publicznej, marketing jednostek samorządu terytorialnego.

Zarządzanie jest niczym drzewo z wieloma gałęziami. Wszystkie elementy tej dyscypliny są istotne, a poza tym warto posiadać jak najszerszą wiedzę, by mieć jak największą szansę na sukces. W toku nauki studenci poznają sposoby organizacji i zarządzania w sektorze publicznym, reguły zarządzania zasobami ludzkimi, koncepcje i metody zarządzania procesami logistycznymi, zasady budowania wizerunku firmy, czy też zasady oceniania ryzyka zawodowego związanego z występowaniem poszczególnych zagrożeń. Współczesny biznes potrzebuje różnorodnych umiejętność. Na tej podstawie, absolwenci Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu znajdą zatrudnienie w samorządowych jednostkach organizacyjnych, agencjach doradztwa personalnego, firmach doradczych, agencjach PR, centrach usług logistycznych, przedsiębiorstwach spedycyjnych.

Toruń to niezwykle interesujący kierunek, w stronę którego zmierzają kandydaci na studia. Wachlarz uczelni oraz oferowanych dyscyplin jest bardzo szeroki, co czasem może prowadzić do kłopotu z ostatecznym wyborem.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu opinie?

Ola, studentka Zarządzania mówi:

„Ze studiowania takiego kierunku jak Zarządzanie płyną wyłącznie korzyści i jest ich bardzo dużo, ponieważ oferuje on pozyskanie bardzo wielu umiejętności, dzięki którym łatwiej odnaleźć się w przestrzeni współczesnego rynku. Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu to po prostu przygotowanie do funkcjonowania w szeroko pojętym biznesie.”

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Toruniu

Co zdawać na maturze

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Komentarze (0)