Zarządzanie - Toruń

Zarządzanie - Toruń

Zarządzanie - Toruń

Studia w Toruniu

na kierunku Zarządzanie

Odkryj kierunek Zarządzanie w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Zarządzanie studia Toruń | woj. kujawsko-pomorskie

Dla kogo ten kierunek?

Zarządzanie to poniekąd rozporządzanie przyszłością. Skupia się na podejmowaniu decyzji i ustalaniu pewnych działań odnoszących się do zasobów i kapitałów, którymi rozporządza państwo lub inne spółki prywatne. Zarządzanie kształci różnego rodzaju specjalistów, którzy zajmują się nadzorowaniem pracy innych ludzi, kierowaniem czy menedżerowaniem.

Idealni kandydaci na tego typu studia powinni odznaczać się silnym charakterem, który pozwoli im kompetentnie podejść do danej sprawy czy też rozsądnie rozdzielić obowiązki, by dany projekt był prężnie i rzetelnie realizowany. Program kształcenia bazuje na naukach ścisłych, dlatego warto, aby matematyka czy informatyka nie sprawiały Ci problemów. Jeśli uważasz, że masz predyspozycje przywódcze, kierunek zarządzanie w Toruniu może być właśnie dla Ciebie.

 

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Toruniu takie jak zarządzanie możesz realizować na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzanie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika lub w Wyższej Szkole Bankowej. Uczelnie zapewniają najwyższy komfort studiowania oraz przekazanie najpotrzebniejszej wiedzy, która jest niezwykle użyteczna w perspektywie nadchodzącej pracy zawodowej.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz na przykład takie przedmioty jak: statystyka opisowa, zastosowania matematyki w zarządzaniu, badania marketingowe, społeczna odpowiedzialność biznesu, wstęp do Data Science i uczenia maszynowego, wprowadzenie do gospodarki nieruchomościami, całościowa identyfikacja przedsiębiorstwa, analiza i planowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie, zarządzanie zasobami ludzkimi i wiele innych.

 

Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku zarządzanie zapewniają swoim absolwentom wiele możliwości zatrudnienia. Studenci są przygotowywani do pełnienia funkcji jako eksperci rynku inwestycji i nieruchomości, pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej, menedżerowie i specjaliści w korporacjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach oraz własnych firmach, menadżerowie w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach czy też specjaliści w agencjach konsultingowych.

Abiturienci mogą spodziewać się zatrudnienia w firmach konsultingowych, w działach logistyki, jakości, marketingu, public relations, w działach zarządzania zasobami ludzkimi, w przedsiębiorstwach, w agencjach marketingowych i reklamowych. Zajmują się marketingiem, negocjacjami czy mediacją. Gruntowne wykształcenie zapewnia wiele perspektyw zawodowych czy rozwoju.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie - Toruń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W TORUNIU JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Jednostka prowadząca

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie w Toruniu?

Kierunek zarządzanie w Toruniu uchodzi za jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów. Kandydatów na studia jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka czy język obcy, musisz zdawać wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Do wyboru masz matematykę, geografię, historię lub wiedzę o społeczeństwie. Pamiętaj, że ważne są także wyniki z egzaminów z języka obcego nowożytnego. Warto pomyśleć o zdawaniu go na poziomie rozszerzonym.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2020
do 18.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2020
do 12.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 14.09.2020
do 02.10.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2020
do 21.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2020
do 21.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Termin rekrutacji I stopnia:
od 25.03.2020
do 16.10.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 25.03.2020
do 16.10.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 17.10.2020
do 31.10.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

POPULARNE KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W TORUNIU

KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W TORUNIU

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie w Toruniu?

 

Uczelnie w Toruniu dążą do zapewnienia komfortu studiowania, dlatego kierunek zarządzanie możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiada Ci regularny tryb studiowania i systematyczne spotkania, warto rozważyć studia dzienne. Jeśli jednak z jakichś powodów nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, możesz wybrać spotkania weekendowe i studia zaoczne. Pamiętaj jednak o tym, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne.

Program kształcenia skupia się na naukach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz na przykład takie przedmioty jak:

 • zastosowania matematyki w zarządzaniu,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • wstęp do sieci komputerowych i przetwarzania w chmurze,
 • oprogramowanie analiz biznesowych,
 • marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • analiza i planowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym,
 • całościowa identyfikacja przedsiębiorstwa
 • i wiele innych.

 

Studenci mają także możliwość wybrania specjalizacji. W ofercie znajdują się takie moduły specjalnościowe jak: inwestycyjno-nieruchomościowy, marketingowy, informatyczny, personalny – Menedżer HR, organizacyjny – Menedżer biznesu, menedżer biznesu – program polsko-hiszpański. Listę poszczególnych specjalności warto weryfikować na stronach internetowych uczelni w Toruniu, ponieważ oferta jest zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

Kierunek zarządzanie w Toruniu dostarcza wiedzy z zakresu finansów, marketingu, ekonomii czy prawa gospodarczego. Absolwenci zyskują niezbędne umiejętności kierownicze, kompetencje językowe i zdolność komunikacyjne, które przekładają się na bardzo dobrą pracę w grupie. Uczelnie w Toruniu kładą nacisk na rozwój kompetencji najbardziej cenionych na rynku pracy, dzięki czemu kształcą liderów biznesu i kreatorów rzeczywistości gospodarczej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE TORUŃ STUDIA STACJONARNE

ZARZĄDZANIE TORUŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Toruniu?

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Toruniu?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak zarządzanie podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia zarządzanie możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa sześć semestrów, czyli trzy lata i kończy się egzaminem licencjackim. Zapewnia on podstawowe wykształcenie, niezbędne do podjęcia pracy zawodowej tuż po zakończeniu tego etapu.

Studia drugiego stopnia to dwuletnie studia magisterskie, które kończą się egzaminem magisterskim. W trakcie czterech semestrów, które obejmują studia magisterskie, studenci poszerzają wiedzę z zakresu dziedziny, którą jest zarządzanie. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie mogą rozpocząć absolwenci także pokrewnych kierunków, które tematycznie są związane z zarządzaniem, jak marketing czy finanse i rachunkowość.

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE TORUŃ STUDIA I STOPNIA

ZARZĄDZANIE TORUŃ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przedmioty:

geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie w Toruniu?

Studia zarządzanie w Toruniu wzbudzają zaciekawienie w bardzo wielu osobach, zwłaszcza takich, które odnajdują w sobie predyspozycje kierownicze. Kierunek ten nie jest jednak dla każdego. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą dobrze zorganizowaną z dużym poczuciem odpowiedzialności, co sprawia, że nie boisz się odpowiadać za powierzane Ci obowiązki?
 • Czy masz głowę pełną pomysłów i potrafisz pracować w grupie?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek zarządzanie w Toruniu może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, a liczba przyjętych będzie ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdać przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. Do wyboru masz matematykę, geografię, historię, wiedzę o społeczeństwie oraz język obcy nowożytny. Maksymalną ilość punktów zapewnić Ci może udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zawsze cieszą się przywilejami i zapewniają najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Geograficznej lub olimpiadzie języka obcego nowożytnego.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje zazwyczaj podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o istotnych osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś/aś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po kierunku zarządzanie w Toruniu?

Jaka praca po kierunku zarządzanie w Toruniu?

Studia zarządzanie w Toruniu kształcą najlepszych ekspertów na rynku inwestycji i nieruchomości, specjalistów w agencjach konsultingowych, pracowników urzędów administracji państwowej i samorządowej, menedżerów w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach, menedżerów i specjalistów w korporacjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach oraz własnych firmach. Absolwenci zatrudniani są bardzo chętnie w agencjach marketingowych i reklamowych, w agencjach pośrednictwa pracy, w agencjach konsultingowych, w instytucjach finansowych, bankach, organizacjach pozarządowych, ośrodkach pomocy społecznej, w firmach szkoleniowych, w public relations, biurach karier, w przemyśle, usługach, sprzedaży, doradztwie, biznesie, Human Resources, doradztwie konsultingowym.

Abiturienci są przygotowani do obejmowania stanowisk kierowniczych i eksperckich w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach usługowych, przedsiębiorstwach handlowych, w kraju i na arenie międzynarodowej, w sektorze finansów, bankowości, ubezpieczeń, konsultantów. Pracują także w organizacjach o charakterze gospodarczym i publicznym, jak również zakładają własną działalność gospodarczą lub wybierają działalność naukową i pracę na rzecz jednostek dydaktyczno-naukowych.

Kierunek zarządzenie w Toruniu daje wiele perspektyw zawodowych i możliwość nieustannego rozwoju. Absolwenci pracują w małych i większych firmach i przedsiębiorstwach, w sektorze zarówno publicznym, jak i prywatnym, w kraju i za granicą. Interdyscyplinarne wykształcenie pozwala na zatrudnienie w bardzo wielu branżach i zajmowanie się nie tylko zarządzaniem, ale i marketingiem, public relations, reklamą, negocjacjami czy mediacjami.

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie w Toruniu?

Studia w Toruniu w zakresie zarządzania uchodzą za jedne z najbardziej popularnych studiów ostatnich lat.

Daria, studentka drugiego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Odznaczam się silnym charakterem, dlatego z łatwością przychodzi mi bycie liderem w grupie. Sądzę, że doskonale radzę sobie organizacyjnie, dlatego wybrałam specjalizację „menedżer biznesu”. Kierunek jest bardzo ciekawy. Polecam.

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)