Psychologia w zarządzaniu

Psychologia w zarządzaniu

Psychologia w zarządzaniu – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku psychologia w zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata i magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia w zarządzaniu znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy zarządzania
 • podstawy prawa
 • podejmowanie decyzji finansowych
 • współczesne koncepcje organizacji i zarządzania
 • finanse menedżerskie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • psychologia społeczna
 • psychologia poznawcza

 

W jaki sposób pozyskać wiedzę z zakresu dwóch najważniejszych obecnie dyscyplin dla biznesu? Połączyć je. Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że jakakolwiek działalność opiera się na prawidłowym zarządzaniu. Bez umiejętności z nim związanych trudno o sukces, satysfakcję, nie mówiąc już o dobraniu kadry pracowników. Nikt nie powinien mieć również wątpliwości, że dobre zarządzanie opiera się na znajomości psychologii. Jak widać, wszystko łączy się w całość. Dlatego przyszli menedżerowie powinni zwrócić uwagę na kierunek Psychologia w zarządzaniu. A w której uczelni? W Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Psychologia w zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu oraz tzw. nauk pokrewnych, a także zagadnień z zakresu psychologii. Studenci poznają zasady rządzące gospodarką i rynkami ekonomicznymi, uczą się tworzyć biznesplany i projekty biznesowe, a także poznają zagadnienia psychologii organizacji, kierowania, podejmowania decyzji. Psychologia w zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to także poznanie zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, zachowań konsumenckich, prowadzenia badań marketingowych i zarządzania personelem.

Studia na kierunku Psychologia w zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie składają się z dużej ilości zajęć warsztatowych i ćwiczeniowych pozwalających nabyć praktyczne umiejętności wykorzystania wiedzy psychologicznej. W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: podstawy zarządzania, podstawy prawa, podejmowanie decyzji finansowych, współczesne koncepcje organizacji i zarządzania, finanse menedżerskie, zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia społeczna, psychologia poznawcza, profesjonalna komunikacja, prawo gospodarcze, metodologia badań psychologicznych, psychologia pracy, psychologia emocji i motywacji, badania marketingowe, komputerowa analiza danych, psychologia podejmowania ryzyka, psychologia reklamy, psychologia kierowania ludźmi.

Połączenie psychologii oraz zarządzania stanowi dużą i niezwykle istotną dziedziną, której zgłębianiu poświęca się coraz więcej osób. Prawdą jest także to, że niemałe grono menedżerów zwraca się o pomoc do specjalistów w zakresie psychologii, chociażby w sytuacji, w której należy rozwiązać konflikt, czy zmotywować grupę do wydajniejszej pracy. Obecnie, bez znajomości psychologii trudno poradzić sobie w szerokim, dynamicznie zmieniającym się oraz konkurencyjnym rynku. Na tej podstawie, absolwenci omawianego przez nas kierunku w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie we wszelkiego typu nowoczesnych organizacjach, w których przechodzi się na nowatorskie sposoby zarządzania, uwzględniające ciągłe zmiany otoczenia firmy. Mogą pracować w agencjach reklamowych, firmach szkoleniowych, działach sprzedaży, firmach public relations, kadrach, działach HR.

Kierunki kształcenia stanowiące połączenie psychologii i zarządzania stają się coraz popularniejsze i coraz częściej występują w ofertach dydaktycznych szkół wyższych. Taki trend można zaobserwować, między innymi, w Warszawie. Ale która uczelnia najlepiej przekaże tę wiedzę i najsolidniej będzie pracować nad rozwijaniem umiejętności.

 

Jakie ma Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie opinie?

Patrycja, studentka Psychologii w zarządzaniu mówi:

„Studia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to przyjemność i czas wykorzystany w stu procentach. Najważniejsze dla mnie jest to, że na zajęciach spotykam doświadczonych praktyków, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i prowadzą młodych ludzi w przestrzeń, która już niedługo stanie się ich przestrzenią zawodową.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię w zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego:

Absolwent kierunku Psychologia w zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym,
 • funkcjonowania podmiotów w gospodarce rynkowej,
 • metod analizy organizacji i jej otoczenia,
 • gromadzenia, analizy i interpretacji danych,
 • prawidłowego interpretowania zjawisk społecznych,
 • zasad analizy atrakcyjności szansy rynkowej na nowe przedsięwzięcie biznesowe,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • psychologii reklamy,
 • metodologii badań społecznych i psychologicznych,
 • psychologii podejmowania decyzji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia w zarządzaniu:

Absolwent kierunku Psychologia w zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • agencjach headhuntingowych,
 • firmach szkoleniowych,
 • działach HR,
 • agencjach reklamowych,
 • działach kadr,
 • firmach public relations.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Psychologia w zarządzaniu - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego kierunki

Jakie są kierunki epsychologiczne i społeczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)