Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw

Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw

Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw

Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zrządzanie logistyką i łańcuchami dostaw znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia menedżerska
 • prawne aspekty zarządzania
 • zarządzanie międzynarodowe
 • metodologia badań
 • CSR i przedsiębiorczość społeczna
 • marketing usług logistycznych
 • zarządzanie dystrybucją i przepływem produktów w sieciach dostaw

 

Funkcjonowanie jakiegokolwiek przedsiębiorstwa bez łańcucha dostaw jest praktycznie niemożliwe. A czym dokładnie jest łańcuch dostaw? Według jednej ze znanych definicji, to sieć organizacji zaangażowanych, poprzez powiązania z dostawcami i odbiorcami, w różne procesy i działania, które tworzą wartość w postaci produktów i usług dostarczanych ostatecznym konsumentom. Chcąc głębiej zapoznać się z tym tematem należy wybrać kierunek Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych, pozwalającej na głębokie rozumienie problemów związanych z różnymi sferami i aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw w burzliwym otoczeniu zewnętrznym, w szczególności tych związanych z działaniami logistycznymi i zarządzaniem łańcuchami dostaw przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, telematycznych i internetowych oraz zjawisk partnerstwa, kooperacji, integracji. Studenci poznają zasady rozwiązywania złożonych problemów logistycznych w dynamicznie zmieniających się sytuacjach organizacyjnych, projektowania, usprawniania i zarządzania procesami w łańcuchu dostaw, formułowania i wdrażania rozwiązań przedsiębiorczych na bazie znajomości specyfiki, potencjału, możliwości, jakie dają organizacji nowe technologie i nowe sposoby działania oraz środowisko biznesowe oczekujące wysokoefektywnych, odpornych i elastycznych łańcuchów dostaw.

Studia na kierunku Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie pozwalają na spotkania z praktykami biznesu logistycznego, a także wizytacje firm. A jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: ekonomia menedżerska, prawne aspekty zarządzania, zarządzanie międzynarodowe, metodologia badań, CSR i przedsiębiorczość społeczna, marketing usług logistycznych, zarządzanie dystrybucją i przepływem produktów w sieciach dostaw, zarządzanie operacyjne, podstawy zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw, zarządzanie magazynem i centrum logistycznym, zarządzanie transportem, planowanie popytu i zarządzanie zapasami, rachunek kosztów działań i controlling operacyjny w logistyce i łańcuchach dostaw, logistyka w e-commerce.

A co po studiach? Absolwenci Zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie jako operatorzy logistyczni, spedytorzy międzynarodowi, pracownicy przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych wdrażających rozwiązania logistyczne, pracownicy firm transportowych.

Niejeden kandydat na studia bije się z myślami i zwyczajnie nie wie, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację. Wybór jest duży, poziom wysoki – w jaki sposób wybrać odpowiednią dla siebie uczelnię?

 

Jakie ma Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie opinie?

Adrian, student Zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw mówi:

„Kierunek, który studiuję najlepiej można określić jako wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku, gdzie transport odgrywa coraz większą rolę. To najlepiej pokazuje, że Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie to uczelnia nowoczesna i innowacyjna.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw:

Absolwent kierunku Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i modelowania łańcuchów logistycznych,
 • marketingu usług logistycznych,
 • modeli i strategii logistycznych,
 • e-logistyki i rozwiązań SAP,
 • zarządzania sieciami, transportem i sieciami dostaw.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw:

Absolwent kierunku Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • centrach logistycznych,
 • firmach spedycyjnych.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia zarządzania w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)