ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I ŁAŃCUCHAMI DOSTAW

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I ŁAŃCUCHAMI DOSTAW

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I ŁAŃCUCHAMI DOSTAW studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Logistyka, to wedle ogólnie przyjętej definicji proces planowania, realizowania i nadzorowania przepływu surowców i materiałów. Dyscyplina ta wymaga dużego zaangażowania oraz wszechstronnej wiedzy z zakresu kilku dziedzin wiedzy, bezpośrednio skupionych wokół tej branży. Jednak mimo dużego nakładu pracy, jaki należy włożyć w działalność logistyczną, na rynku pracy jest dużo ofert skierowanych do ludzi z tego typu wykształceniem.

Jako odpowiedź na tego typu potrzeby, powstał niezwykle nowatorski, interesujący i zarazem perspektywiczny kierunek, zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw, którego program skierowany jest do osób ambitnych z predyspozycjami do roli lidera. Jeżeli więc ten opis idealnie do ciebie pasuje, a dodatkowo zależy Ci na zdobyciu wszechstronnego i przyszłościowego wykształcenia, to wybierz studia na tym kierunku?

 

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw?

Program tych niezwykle innowacyjnych i przyszłościowych studiów jest idealnie dopasowany do potrzeb współczesnego, zarówno polskiego, jak i międzynarodowego rynku pracy. Jako student będziesz uczęszczał na liczne, interesujące i rozwijające zajęcia i warsztaty praktyczne, na których ugruntujesz swoją dotychczasową wiedzę oraz wzbogacisz ją o wiele nowych, istotnych w branży logistycznej, elementów. Przede wszystkim, dowiesz się więcej na temat różnorodnych strategi zarządzania biznesem oraz zasobami ludzkimi, a także logistyką i całym procesem dystrybucyjnym.

W trakcie kursu nauczysz się jak w najbardziej efektywny sposób zarządzać procesami logistycznymi i zaznajomisz się z metodami wykorzystywanymi w analizie rynku. Ponadto, będziesz miał możliwość korzystania z najnowszych technologii oraz programów informatycznych na co dzień wykorzystywanych w branży logistycznej, które z pewnością usprawnią twoją pracę i uczynią ją bardziej efektywną i skuteczną. Oprócz wiedzy teoretycznej zdobędziesz także umiejętności praktyczne, szczególnie podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wybranym przez siebie miejscu.

 

Jaka praca po tym kierunku?

Po zakończeniu studiów na tym niezwykle innowacyjnym i interesującym kierunku będziesz posiadał wszechstronne wykształcenie i gruntowną wiedzę z zakresu zarządzania, logistyki i innych , istotnych aspektów związanych z tą branżą. Jako absolwent będziesz mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach handlowych, firmach transportowych czy w centrach dystrybucyjnych i magazynowych.

Ponadto, znajdziesz zatrudnienie jako operator logistyczny lub spedytor międzynarodowy. Co więcej, będziesz miał wszelkie niezbędne kwalifikacje i kompetencje potrzebne do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jako że branża logistyczna jest niezwykle popularna na całym świecie, z powodzeniem rozpoczniesz karierę międzynarodową. Dodatkowo, po ukończeniu studiów magisterskich możesz kontynuować naukę na studiach doktoranckich i rozważyć rozpoczęcie działalności naukowej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem tego perspektywicznego i nowatorskiego kierunku, w procesie rekrutacji będziesz musiał przedstawić dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I ŁAŃCUCHAMI DOSTAW

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I ŁAŃCUCHAMI DOSTAW JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka

Pokaż więcej

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.02.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.02.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.02.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.02.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I ŁAŃCUCHAMI DOSTAW

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Logistyka i Transport

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I ŁAŃCUCHAMI DOSTAW :

 • znajomość różnych strategi zarządzania
 • znajomość modeli i strategii logistycznych
 • umiejętność projektowania i zarządzania procesami dystrybucji
 • znajomość najnowszych programów informatycznych
 • wiedza z zakresu ekonomii
 • znajomość podstaw rachunkowości i finansów
 • znajomość podstaw marketingu
 • znajomość specjalistycznej terminologii branżowej
 • znajomość języka obcego

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw

Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw to propozycja dla tych, którzy chcą dokładnie poznać zasady nowoczesnego zarządzania logistyką w organizacji. Kierunek opiera się na zagadnieniach dotyczących logistyki oraz procesów biznesowych, czyli połączeniu najważniejszych obszarów wiedzy dla branży TSL. Studiowanie Zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw można podzielić na poznawanie zagadnień uniwersalnych, fundamentalnych dla zarządzania oraz zagadnień ściśle związanych z logistyką i funkcjonowaniem przedsiębiorstw w jej obszarze. 

Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw jest kierunkiem o dość szerokim programie kształcenia. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania strategicznego, ekonomii menedżerskiej, zarządzania międzynarodowego, czy zarządzania marketingowego. Po uzyskaniu solidnych podstaw z zakresu zarządzania, przechodzą do specjalistycznych tematów, czyli poznają modele i strategie zarządzania przepływami w łańcuchu dostaw, zasady planowania popytu i zarządzania zapasami, zarządzanie transportem, rachunek kosztów, czy zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw. 

Kierunek Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw zazwyczaj prowadzony jest w dwóch trybach, czyli stacjonarnym i niestacjonarnym. Czy istnieją jakieś różnice pomiędzy nimi? W obszarze merytorycznym nie zachodzą żadne różnice, ponieważ kształcenie poprowadzić ma do osiągnięcia tych samych celów i założeń. Różnica tkwi jedynie w formie odbywania zajęć.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I ŁAŃCUCHAMI DOSTAW STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw

Aby odnaleźć odpowiednią ofertę kształcenia na kierunku Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw należy przejrzeć katalogi dydaktyczne uczelni, ponieważ każda z nich może proponować inną formułę nauki. Niektóre uczelnie realizują kierunek tylko na studiach pierwszego stopnia, czyli studiach licencjackich trwających 3 lata, a inne prowadzą kształcenie na studiach drugiego stopnia, czyli magisterskich, trwających 2 lata. Czas trwania naszych studiów uzależniony jest od wyboru konkretnej szkoły wyższej.

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I ŁAŃCUCHAMI DOSTAW STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I ŁAŃCUCHAMI DOSTAW :

 • stanowiska kierownicze i menadżerskie
 • operator logistyczny
 • spedytor międzynarodowy
 • przedsiębiorstwa handlowe
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • firmy transportowe
 • instytucje publiczne
 • sektor logistyczny
 • firmy i korporacje międzynarodowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I ŁAŃCUCHAMI DOSTAW

Komentarze (0)