Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie - kierunki studiów

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Profesjonalizacja struktur i procesów biznesowych
 • Analiza wartości niematerialnych i prawnych
 • Wdrażanie programów ZZL
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów
 • Zarządzanie zmianą
 • Negocjacje strategiczne
 • Sukcesja przedsiębiorstwa
 • Prowadzenie działalności gospodarczej a polityka podatkowa
 • Pozyskiwanie kapitału dla działalności gospodarczej
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstwa
 • Cyfrowa transformacja w biznesie i społeczeństwie

 

Rozwój przedsiębiorstwa jest pojęciem, którego nie da się jednoznacznie wytłumaczyć. Definicji może być bardzo wiele, a jedna z nich może mówić o tym, że rozwój przedsiębiorstwa jest zmianą jego systemów oraz otoczenia, co zapewnia przedsiębiorstwu osiągnięcie i utrzymanie, a także zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Chcąc wiedzieć więcej należy zwrócić uwagę na kierunek Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zakłada pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie całościowego, analitycznego i systemowego zarządzania przedsiębiorstwem. Studenci uczą się wykorzystywania najnowszych technologii menedżerskich, takich jak: systemy typu ERP, systemy zarządzania procesami, czy HR, a także poznają zagadnienia zarządzania zmianą, zarządzania jakością, zarządzania projektami oraz zarządzania zespołem.

Studia na kierunku Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zostały stworzone zgodnie z innowacyjną metodologią rozwiązywania problemów właścicielskich. W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: ekonomia menedżerska, prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, CSR i przedsiębiorczość społeczna, analiza potencjału psycho- społecznego organizacji, analiza wartości przedsiębiorstwa, zarządzanie marką i strategie komunikacji, zarządzanie projektami i procesami biznesowymi, organizacja portfela projektów strategicznych, rozwój firm na rynkach międzynarodowych, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, sukcesja przedsiębiorstwa.

Wszystkie przedmioty na kierunku prowadzone są w sekwencji: wstęp metodyczny, studium przypadku, rozwiązywanie problemów. Co warto podkreślić, w trakcie nauki studenci odbywają 2- miesięczny płatny staż w wybranych firmach. A co po studiach? Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach szkoleniowych.

Kierunki studiów w Warszawie tworzą razem bardzo długą listę. Na niej zapisane są także kierunki związane z zarządzaniem.

 

Jakie ma Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie opinie?

Sandra, studentka Zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska mówi:

„Studia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to studia dla ludzi, którzy chcą osiągnąć sukces. To wskazanie drogi, podanie narzędzi do tego, aby aktywnie działać na rynku i przeradzać swoje pomysły w rzeczywistość.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTWA  - PERSPEKTYWA WŁAŚCICIELSKA - ważne informacje

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska studia Warszawa

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując:

Absolwent kierunku Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analitycznego i systemowego zarządzania przedsiębiorstwem,
 • wyznaczania kierunków strategicznych i koordynacji ich realizacji w różnych obszarach procesowych i funkcjonalnych,
 • zarządzania zmianą,
 • zarządzania projektami,
 • zarządzania zespołem,
 • identyfikowania, analizy i rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w perspektywach długo- i krótkoterminowych,
 • rozwiązywania problemów zarządczych we wszystkich ważnych obszarach zarówno w perspektywie strategicznej, jak i operacyjnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować:

Absolwent kierunku Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • firmach szkoleniowych.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia zarządzania w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)