Zarządzanie w wirtualnym środowisku

Zarządzanie w wirtualnym środowisku

Zarządzanie w wirtualnym środowisku

Zarządzanie w wirtualnym środowisku – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku zarządzanie w wirtualnym środowisku w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie w wirtualnym środowisku znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • marketing internetowy
 • projekt konsultingowy
 • grafika komputerowa
 • analityka webowa
 • eksploracja danych biznesowych
 • zarządzanie start-upem internetowym
 • eksploracja danych finansowych

 

Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak budować strategie e- biznesowe firm, jak tworzyć start-upy, jak kształtować plany e- marketingowe, czy też jak dobrze tworzyć strony internetowe i grafiki oraz jak wykorzystać sztuczną inteligencję w biznesie, wybierzciee kierunek o nazwie Zarządzanie w wirtualnym środowisku. A w której uczelni? W Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie w wirtualnym środowisku w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zakłada pozyskanie wiedzy i umiejętności z takich obszarów jak: marketing internetowy, social media marketing, marketing automation, zarządzanie stronami internetowymi, analityka webowa, podstawy grafiki komputerowej. Studenci uczą się wykorzystywania sieci jako platformy współpracy pomiędzy firmami, zarządzania wartością przedsięwzięć wirtualnych, projektowania i prowadzenia interakcji z klientami z wykorzystaniem mediów społecznościowych, analizowania informacji i prowadzenia badań rynkowych w wirtualnym środowisku. Zarządzanie w wirtualnym środowisku w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to także poznanie zachowania konsumentów w Internecie, jak również zasad efektywnego marketingu.

Studia na kierunku Zarządzanie w wirtualnym środowisku w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to w głównej mierze zajęcia prowadzone w formie wykładów, seminariów, konwersatoriów, ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów komputerowych i tutoriali. Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: marketing internetowy, projekt konsultingowy, grafika komputerowa, analityka webowa, eksploracja danych biznesowych, zarządzanie start-upem internetowym, eksploracja danych finansowych, e-handel i strategie e-biznesu, CRM i automatyzacja marketingu, wycena i zarządzanie wartością przedsięwzięć wirtualnych, strony internetowe– tworzenie i zarządzanie.

Istotą kierunku Zarządzanie w wirtualnym środowisku jest pozyskanie umiejętności biegłego poruszania się w warunkach gospodarki cyfrowej, planowania strategii i zadań związanych z marketingiem internetowym, wykorzystywania narzędzi online do promocji, czy też stosowania modeli biznesowych. A co po studiach? Absolwenci Zarządzania w wirtualnym środowisku w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w firmach internetowych, firmach konsultingowych, agencjach interaktywnych, agencjach reklamowych, agencjach marketingowych. Mogą pełnić funkcje specjalistów do spraw e-marketingu, menedżerów do spraw mediów społecznościowych, kierowników projektu, analityków, specjalistów e- handlu.

Kierunki studiów w Warszawie tworzą długą listę, która na dodatek niemal każdego roku ulega powiększeniu, dlatego kandydaci na studia otrzymują bardzo szeroki wybór dyscyplin, w kierunku których mogą się kształcić. Interesujący wybór oferuje również omawiana przez nas uczelnia.

 

Jakie ma Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie opinie?

Sebastian, student Zarządzania w wirtualnym środowisku mówi:

„Studia realizowane w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to kierunki, które stanowią odpowiedź na postępujący rozwój. Warto tutaj studiować. Wykształcenie tutaj zdobyte odpowiada wymaganiom, jakie stawia przed nami dzisiejszy świat.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w wirtualnym środowisku:

Absolwent kierunku Zarządzanie w wirtualnym środowisku w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania wartością przedsięwzięć wirtualnych,
 • zachowania konsumentów w Internecie,
 • zarządzania w modelu otwartej współpracy,
 • marketingu w Internecie,
 • wykorzystywania w marketingu technologii VR,
 • projektowania i prowadzenia interakcji z klientami z wykorzystaniem mediów społecznościowych,
 • analizowania informacji i prowadzenia badań rynkowych w wirtualnym środowisku,
 • przedsiębiorczości w układach sieciowych,
 • grafiki komputerowej i produkcji video on-line.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie w wirtualnym środowisku:

Absolwent kierunku Zarządzanie w wirtualnym środowisku w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • agencjach interaktywnych,
 • agencjach reklamowych,
 • firmach z sektora nowych technologii,
 • firmach internetowych,
 • firmach konsultingowych,
 • agencjach social media.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia zarządzania w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)