Zarządzanie informacją

Zarządzanie informacją

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie - kierunki studiów

Zarządzanie informacją – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie 2021

Studia na kierunku zarządzanie informacją w Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku, 4 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Wydział Zarządzania Informacją oferuje unikatowe studia inżynierskie na jedynym w kraju kierunku, który stanowi mieszankę wiedzy z dwóch, wysoko cenionych przez rynek dziedzin – zarządzania i IT. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie prowadzi w tym zakresie studia pierwszego stopnia w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia na kierunku Zarządzanie informacją można realizować w języku polskim lub w języku angielskim. 

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem studiów inżynierskich na kierunku Zarządzanie informacją PJATK jest kształcenie studentów w zakresie efektywnego wykorzystywania szerokiej gamy narzędzi IT w zarządzaniu oraz rozwijanie umiejętności biegłego posługiwania się nowoczesnymi systemami informatycznymi, stosowanymi we współczesnym przedsiębiorstwie. Studenci zdobywają bogatą wiedzę z obszaru zarządzania, ekonomii i informatyki, ale największy nacisk kładziony jest na wykształcenie umiejętności dotyczących sprawnej organizacji przedsiębiorstwa, kompetentnego zarządzania projektami oraz rozwiązywania różnorodnych problemów dotyczących funkcjonowania organizacji. 

Oprócz kompleksowej wiedzy z dziedziny informatyki, zarządzania i ekonomii, studenci posiadają umiejętność praktycznego zastosowania najnowszych metod i narzędzi informatyki w biznesie. Zajęcia z przedmiotów informatycznych prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnej bazy teleinformatycznej i najnowszych produktów software’owych, jakimi dysponuje uczelnia, np. zintegrowanego systemu informatycznego SAP ERP wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem oraz systemu SAP CRM służącego do zarządzania relacjami z klientami. 

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak podstawy zarządzania i organizacji, matematyka, architektura systemów komputerowych, technologie multimedialne, projektowanie stron i serwisów www, programowanie obiektowe, bazy danych, statystyczna analiza danych, zarządzanie zasobami ludzkimi, podstawy marketingu, projektowanie systemów informacyjnych, metody i techniki podejmowania decyzji, badania rynkowe i marketingowe, rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, systemy cyfrowe i podstawy elektroniki, zintegrowane systemy informatyczne ERP, modelowanie procesów biznesowych, inteligentne systemy zarządzania, zarządzanie jakością, sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych.

 

Studenci Wydziału Zarządzania Informacją mają do wyboru następujące specjalizacje:

 • Zarządzanie projektami

 • Systemy wspomagania decyzji menedżerskich

 • Analiza biznesowa

 • E-commerce

 • Wdrożenia systemów IT

 

Absolwenci Wydziału Zarządzania Informacją w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie otrzymują dyplom inżyniera i znajdują zatrudnienie jako menedżerowie projektów, inżynierowie procesu, inżynierowie produktu, specjaliści uczestniczący w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych w zarządzaniu. Odnajdą się także w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, jak i w instytucjach finansowych i administracji, czyli wszędzie tam, gdzie wyniki funkcjonowania organizacji są zależne od efektywnego wykorzystania informacji oraz od wysokich kompetencji ludzi, którzy te informacje analizują i przetwarzają.

 

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Zarządzanie informacją trwają 3,5 roku. 

Studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Zarządzanie informacją trwają 4 lata.  

 

Jakie ma Polsko- Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie opinie?

Sebastian, student Zarządzania informacją mówi:

„Studia w Polsko- Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie to studia na miarę XXI wieku. Realizowany program wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom współczesnego rynku, dlatego nie boimy się o naszą przyszłość i działalność zawodową.”

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie informacją znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy zarządzania i organizacji
 • matematyka
 • architektura systemów komputerowych
 • technologie multimedialne
 • projektowanie stron i serwisów www
 • programowanie obiektowe
 • bazy danych
 • statystyczna analiza danych

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ - ważne informacje

Zarządzanie informacją studia Warszawa

Zarządzanie informacją studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie informacją:

Absolwent kierunku Zarządzanie informacją w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad oceny efektywności inwestycji,
 • tworzenia biznes planów,
 • zaawansowanego zarządzania projektami,
 • wdrażania systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • marketingu internetowego,
 • komunikacji w biznesie,
 • projektowania stron i serwisów www.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie informacją:

Absolwent kierunku Zarządzanie informacją w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • menadżer projektu,
 • inżynier procesu,
 • inżynier produktu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia zarządzania w Warszawie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)